Utrygheden er tilbage på B.T.

  Ledelsen nedlægger billedredaktions-sekretariatet og fyrer tre grafiske medarbejdere. FYRINGER. Tre medarbejdere i B.T.s billedredaktions-sekretariat har modtaget en fyreseddel fra ledelsen. Fyringerne skaber utryghed blandt de øvrige medarbejdere, der havde regnet med, at der ikke ville blive nedlagt stillinger før længere ude i fremtiden.

Ledelsen nedlægger billedredaktions-sekretariatet og fyrer tre grafiske medarbejdere.

FYRINGER. Tre medarbejdere i B.T.s billedredaktions-sekretariat har modtaget en fyreseddel fra ledelsen. Fyringerne skaber utryghed blandt de øvrige medarbejdere, der havde regnet med, at der ikke ville blive nedlagt stillinger før længere ude i fremtiden.

»Vi kunne se, at der var signaler ude i horisonten, men nu er horisonten lige pludselig rykket helt frem. Det har desværre genskabt en del af den utryghed blandt medarbejderne, der ellers var ved at ebbe ud,« siger tillidsmand på B.T. Jens Anton Havskov.

Ledelsen har tidligere både per fællesmail og mundtligt varslet, at der skulle nedlægges syv-otte stillinger på redaktionssekretariats-området frem mod år 2007. Ifølge tillidsmanden havde mange medarbejdere dog fået det indtryk, at stillingerne ikke ville blive nedlagt i nærmeste fremtid, og at man ville udvise mere tålmodighed og vente længere tid for at se, om det kunne lade sig gøre at afvikle dem uden deciderede fyringer.

Ifølge flere medarbejdere, Journalisten har talt med, puster fyringerne nyt liv i den utryghed, der har hersket på B.T. efter bladets mange fyringsrunder.

De tre medarbejdere var blandt andet ansat til at lave farvekorrektioner, fritlægninger og sammenkopieringer af billeder – arbejde, der i gamle dage blev foretaget i hånden af uddannede litografer eller grafikere.

Fremover vil det meste af billedbehandlingen på B.T. blive overdraget til redaktionssekretariatet, hvor medarbejderne vil blive sendt på et kursus i Photoshop. Der vil dog fortsat være en enkelt billedtekniker tilbage til at foretage komplicerede opgaver.

Arne Ullum, der både er B.T.s chefredaktør og administrerende direktør, begrunder fyringerne med, at den nye teknik har gjort arbejdet overflødigt.

»Det er vigtigt for B.T. at være så effektiv som muligt på alle områder. Teknikken har gjort, at billedbehandling ikke længere kræver en lang grafisk uddannelse, og derfor har vi valgt at nedlægge afdelingen.«

– Vil der nu blive lagt et ekstra pres på redaktionssekretariatet?

»Redaktionssekretærerne har brugt meget tid på at vente på, at billeder kom tilbage fra behandling. Nedlæggelsen er led i en større optimering af arbejdsgangene omkring vores redaktionssekretariat, så færre mennesker kan lave mere uden at løbe stærkere.«

– Kan du forstå, hvis dine medarbejdere føler sig utrygge oven på fyringerne?

»Nej. Det er ikke sket i panik. Det har været varslet lang tid i forvejen. Jeg ville føle mig utryg, hvis jeg var ansat i på en avis, hvor bladledelsen ikke sørgede for at lave det bedst mulige produkt på den mest effektive måde.«

– Var det her de sidste fyringer?

»Vi har for længst annonceret, at vi vil nedlægge 7-8 stillinger som led i effektiviseringer. Vi arbejder på at undgå flere fyringer, men jeg kan ikke garantere det,« siger Arne Ullum.

0 Kommentarer