Utilsigtet kritik af Newspaq

CITATER. I en artikel i Journalisten 12/2009, "Nyheder på tilbud", citeres jeg korrekt for nogle generelle synspunkter om internetbaserede nyhedsmedier, der tjener penge på andres indhold.Desværre er synspunkterne hæftet på Newspaq, skønt jeg omhyggeligt gjorde opmærksom på, at jeg ikke havde kendskab til Newspaq og derfor ikke kunne udtale mig specifikt om denne virksomhed.

CITATER. I en artikel i Journalisten 12/2009, "Nyheder på tilbud", citeres jeg korrekt for nogle generelle synspunkter om internetbaserede nyhedsmedier, der tjener penge på andres indhold.

Desværre er synspunkterne hæftet på Newspaq, skønt jeg omhyggeligt gjorde opmærksom på, at jeg ikke havde kendskab til Newspaq og derfor ikke kunne udtale mig specifikt om denne virksomhed.

Medarbejdere og ledelse i Newspaq har kritiseret mig for mine udtalelser og har givet mig indblik i nyhedsbureauets opbygning og arbejdsmetoder, og jeg har haft lejlighed til at sætte mig ind i den journalistik, der er resultatet af indsatsen. Jeg kan herefter konstatere, at Newspaq er et seriøst nyhedsbureau, der absolut har en berettigelse i det danske mediebillede.

Det er beklageligt, at jeg citeres for at udtale mig om en virksomhed, jeg har gjort opmærksom på, jeg ikke kender. Efter at have opnået kendskab til Newspaq er jeg så meget desto mere ked af, at det i artiklen fremstår, som om mine kritiske bemærkninger er møntet på dem.

– Anne Louise Schelin
chefjurist, Dansk Journalistforbund 

SVAR. Du har ret i, at du gjorde opmærksom på, at du ikke kendte meget til Newspaq. Det forbehold burde klart have fremgået af artiklen. Det var skrevet med i første udgave, men forsvandt ved en fejl i gennemskrivningen af artiklen. Det er yderst beklageligt.

Til gengæld var du fuldt ud orienteret om, at artiklen tog udgangspunkt i en undersøgelse, som Journalisten havde lavet af Newspaqs produktion i løbet af en arbejdsuge. Dermed burde det også være klart for dig, at artiklen konkret tog afsæt i Newspaq, og at dine citater ville blive sat i forbindelse med Newspaq. Og rent faktisk forholder du dig på intet tidspunkt i artiklen konkret til Newspaq, men kun til "internetbaserede nyhedsmedier som Newspaq".

At du siden er blevet gjort bekendt med nogle forhold omkring Newspaq, der får dig til at moderere dine udsagn, er en efterrationalisering, som vi ikke kan gøre så meget ved. Vi citerede dig korrekt, og du burde have forstået, hvilken sammenhæng du indgik i.

– Troels Evold Widding
chefredaktør, Journalisten

0 Kommentarer