UTILFREDSHED MED DJ

Der var ikke buh-råb, men det var tæt på, da formand for Journalistforbundet, Mogens Blicher Bjerregård, og Journalistgruppens formand, Morten Uhrenholdt, fremlagde deres forhandlingsresultat onsdag den 3. november på et stormøde i Radiohusets koncertsal.

Der var ikke buh-råb, men det var tæt på, da formand for Journalistforbundet, Mogens Blicher Bjerregård, og Journalistgruppens formand, Morten Uhrenholdt, fremlagde deres forhandlingsresultat onsdag den 3. november på et stormøde i Radiohusets koncertsal.
»I DR er der efterhånden en fuldstændig opgivende stemning. Og jeg vil sige, at Mogens Blicher Bjerregård og Morten Uhrenholdt hjalp godt med til at trække modet ud af folk,« siger journalist på 19-Direkte, Thomas Harder.
Han var en af de godt 200 DR-medarbejdere, der var mødt op til stormødet, for at høre resultatet af forhandlingerne med DR-ledelsen. Og sammen med en række andre af de fremmødte var han ikke tilfreds.
»De virkede vattede. De var gået ind til forhandlinger tirsdag med et rimelig godt mandat; en arbejdsnedlæggelse i ryggen. Men min fornemmelse var, at de ikke var ambitiøse nok, og derfor ikke fik et tilfredsstillende resultat,« siger Thomas Harder.
Journalist på TV-Avisen Steffen Gram har også hårde ord til Journalistforbundet.
»Det virker som om, at det først nu er gået op for den faglige ledelse i DJ, hvordan ledelsen skalter og valter med de ansatte, for eksempel de unge og de timeansatte. De må forstå, at medarbejderne har et mere realistisk syn på tingene, end folk, der sidder på Gammel Strand.«
Formand for Journalistgruppen i DR Morten Uhrenholdt finder kritikken urimelig hård.
»Jeg er heller ikke lykkelig over resultatet, men vi har faktisk flyttet en del ved en række dramatiske forhandlingsmøder. Og vi skønnede,
at vi stod bedst ved at få et resultat hjem. Jeg synes, folk retter vreden det forkerte sted hen.«
Forhandlerne fik diskussionen om natkompensation på plads, så afspadseringen fremover kan ske i hele dage.
»Ikke mindst takket være stor opbakning fra kollegaerne,« siger Morten Uhrenholdt.
Desuden var DR´s udgangspunkt i forhandlingerne også, at alle tidsbegrænsede ansatte ved kontraktforlængelse eller fastansættelse skulle under det ny lønsystem. Men resultatet blev, at kun de, der bliver fastansat, kommer på ny løn. Resten bliver i det gamle lønsystem, som de fleste foretrækker.
Desuden fik forhandlerne sikret, at 176 teknikere kommer over under DJ´s overenskomst, efter en voldsom fortolkningsstrid.
Formand for Dansk Journalistforbund, Mogens Blicher Bjerregård, mener også, at vreden er rettet et forkert sted hen.
»Der er meget stor frustration, og det må vi have gjort noget ved. Men jeg tror, at der ud over utilfredsheden med overenskomsten også ligger en voldsom vrede over samarbejdet med ledelsen i DR. Vi vil nu kraftigt arbejde på at få ledelsen i DR til at tage medarbejderne mere alvorligt.«
Hovedbestyrelsesmedlem i DJ og journalist på Nordjyllands Radio Carsten Lorenzen forstår godt kritikerne af det faglige system.
»Overenskomsten blev vedtaget uden begejstring, og nu bliver DJ ved med at sidde og forhandle. Vi har allerede måtte give køb på et par ting mere. Vreden bliver så vendt mod forhandlerne, fordi de overhovedet forhandler. Måske man skulle tage en faglig voldgift i stedet.«
At utilfredsheden er udbredt ses også af, at regionerne har valgt talsfolk til at tale sammen uden om det faglige system.
»Folk synes, det går for langtsomt, og der sker for lidt,« siger Carsten Lorenzen.

0 Kommentarer