Usikkerhed om ny faglig sekretær

Beslutningen om, hvorvidt den ledige stilling som faglig sekretær i Journalistforbundet skal genbesættes, er udskudt indtil september.

Beslutningen om, hvorvidt den ledige stilling som faglig sekretær i Journalistforbundet skal genbesættes, er udskudt indtil september.

Økonomien i DJ er trængt af den stigende arbejdsløshed, fordi medlemmer uden arbejde ikke betaler kontingent, og dermed falder indtægterne.

Derfor blev hovedbestyrelsen på sit seneste møde enig om, at der er behov for en mere tilbundsgående analyse af forbundets økonomi. Det skal blandt andet undersøges, hvorfor flere medlemmer de seneste to år har valgt at melde sig ud af forbundet, ligesom hovedbestyrelsen vil overveje, om ledige fremover skal betale kvart kontingent.

Først når analysen foreligger, vil hovedbestyrelsen på sit første møde efter sommerferien beslutte, om den ledige stilling skal genbesættes eller nedlægges. Stillingen blev ledig, da Fred Jacobsen ved delegeretmødet i april blev valgt som næstformand for Journalistforbundet.

Hovedbestyrelsen har desuden besluttet, at forbundets juridiske projektmedarbejder, Christian Dølpher, får forlæn-get sin kontrakt i endnu seks måneder.

0 Kommentarer