Besparelser

Uroen breder sig på dagblade: Flere redaktioner nedlægger arbejdet

De ansatte på Skive Folkeblad og Midtjyllands Avis har i sympati med kollegerne på Herning Folkeblad besluttet at nedlægge arbejdet

Presset på ledelsen i Mediehusene Midtjylland stiger.

Onsdag valgte de ansatte på Herning Folkeblad at nedlægge arbejdet i protest over ledelsens håndtering af den aktuelle sparerunde, og torsdag besluttede de at fortsætte arbejdsnedlæggelsen, foreløbigt frem til klokken 12 i dag.

Og nu får de selskab af de ansatte på Mediehusene Midtjyllands to øvrige dagblade, Skive Folkeblad og Midtjyllands Avis.

Ifølge udtalelser til ledelsen fra medarbejderne på de to dagblade nedlægger de arbejdet i sympati med kollegerne på Herning Folkeblad.

”Vi er fuldstændigt uforstående over for, at resultatet af de seneste afskedigelsesrunder er endt, som det er,” skriver de ansatte på Midtjyllands Avis i deres udtalelse, hvor de udtrykker dyb frustration over ledelsens beslutning.

Det samme gør medarbejderne på Skive Folkeblad i deres udtalelse.

”Det sidste, vi har brug for i et i forvejen presset mediehus, er en øget mængde frustrationer, og set med vores øjne er det nøjagtigt det, ledelsen har bidraget med – flere frustrationer,” skriver de.

Skaber utilfredshed og desillusion

Konkret er arbejdsnedlæggelserne udløst af, at ledelsen i Mediehusene Midtjylland har besluttet at fyre en mangeårig medarbejder, selv om to kolleger havde tilbudt at fratræde frivilligt i forbindelse med nye besparelser.

”Ledelsen har besluttet at fyre en mangeårig kollega på trods af, at medarbejderforeningerne i løbet af de 14 dages forhandlingstid fandt to kolleger, som ville fratræde frivilligt – svarende til de to udmeldte stillinger,” lød det torsdag fra medarbejderne på Herning Folkeblad.

”Vi er fuldstændigt uforstående over for, at resultatet af de seneste afskedigelsesrunder er endt, som det er,” skriver medarbejderne på Midtjyllands Avis i deres udtalelse og  fortsætter:

”Vi mener, vi havde fundet et forslag, som ikke ville skabe utilfredshed og desillusion blandt de redaktionelle medarbejdere. Til gengæld har den øverste ledelse valgt en løsning, som efterlader os helt uforstående og frustrerede.”

Det er kun godt en måned siden, at medarbejderne i Mediehusene Midtjylland sidst måtte vinke farvel til kolleger, der blev afskediget i forbindelse med besparelser, hvor seks fotografer og journalister – som udgør omkring 10 procent af de redaktionelle medarbejdere på tværs af de tre aviser Herning Folkeblad, Midtjyllands Avis i Silkeborg og Skive Folkeblad – fratrådte.

”Vi vil på det kraftigste opfordre til, at forhandlinger bliver genoptaget, og at ledelsen genovervejer sin beslutning,” skriver medarbejderforeningen på Midtjyllands Avis.

Ikke muligt at finde besparelser andre steder

Journalisten forsøger at få en kommentar fra administrerende direktør i Mediehusene Midtjylland Alex Nielsen, der sidder i møder her til morgen.

Sidste fredag sagde han til Journalisten, at han er ked af at være i en situation, hvor det er ”nødvendigt med tilpasninger”.

”Det var alles håb, at mediebranchen kørte bedre. Men det er desværre ikke situationen, og så må vi tage de nødvendige tiltag for at passe på virksomheden og de medier, vi udgiver,” sagde han til Journalisten.

Ifølge Alex Nielsen har det ikke været muligt at finde besparelserne andre steder end på medarbejdersiden.

”Havde det været det, havde vi selvfølgelig gjort det. Vi havde håbet på et anderledes resultat af overenskomstforhandlingerne. Aftalen blev dyrere end håbet og forventet, og alle var bekendt med konsekvenserne på forhånd,” sagde han fredag.

Arbejdsnedlæggelsen på Skive Folkeblad og Midtjyllands Avis varer frem til klokken 12 i dag, hvor medarbejderforeningerne på de to dagblade mødes for at tage stilling til det videre forløb. Også på Herning Folkeblad mødes kollegerne til møde klokken 12.

0 Kommentarer