URIMELIGE FOTOVILKÅR

Med virkning fra 15. marts ville Aller Press A/S kun betale for fotografier, hvis de frit kunne anvendes i alle deres publikationer, såvel de digitale som de elektroniske. Samtidig stillede Aller som betingelse, at fotografierne skulle arkiveres i koncernen.

Med virkning fra 15. marts ville Aller Press A/S kun betale for fotografier, hvis de frit kunne anvendes i alle deres publikationer, såvel de digitale som de elektroniske. Samtidig stillede Aller som betingelse, at fotografierne skulle arkiveres i koncernen.

Fotograferne skulle med andre ord overdrage meget mere af deres ophavsret for samme pris.

Fotograferne ville desuden få forbud mod at videresælge bestilte billeder uden samtykke fra Aller Press A/S. Til gengæld fik fotograferne tilbud om, at de kunne lægge deres billeder til videresalg gennem All over Press. Indtægterne skulle fordeles med 60% til Aller Press A/S og 40% til fotografen.

Disse vilkår meddelte Aller til en kreds af freelance fotografer, der leverer fotografier til ugebladene Familie Journalen, Femina, Kig Ind, Se og Hør samt Ude og Hjemme.

Mange af fotograferne har efterfølgende meddelt Aller Press A/S, at de ikke vil acceptere de nye vilkår. Samtidig meddelte de Aller, at DJ var bemyndiget til at forhandle vilkårene på deres vegne, såfremt Aller Press A/S måtte ønske en samlet løsning.

Det tilbud har Aller taget imod, og et første sonderende møde fandt sted d. 11. marts. Aller suspenderede efter mødet de ensidigt udmeldte vilkår, som skulle være trådt i kraft d. 15. marts og der er aftalt nye møder med det formål at finde frem til en løsning, der er acceptabel for både freelance pressefotograferne og Aller Press A/S.

0 Kommentarer