Urimelig kamp for freelancere

Dansk Journalistforbund opruster. Et særligt strategi-udvalg skal nu sikre freelancernes ret både til at forhandle kollektivt og til deres ophavsret.

Forbundsledelsen er vred over, at Det Berlingske Officin totalt nægter at forhandle kollektivt med koncernens omkring 100 freelancere. Derfor har Journalistforbundet nu nedsat en stab, hvis allervigtigste opgave er, at sikre freelancerne ordentlige forhold.

Holdet består af forbundsformand Mogens Blicher Bjerregaard, freelancernes formand Mette Curdt, faglig sekretær Claus Iwersen, direktør og jurist Anne Louise Schelin samt informationschef Esben Ørberg.

De skal udtænke en strategi for, dels hvordan de kan få Det Berlingske Officin i tale, dels hvordan freelancerne kan få en rimelig betaling for udnyttelsen af deres ophavsret.

"Det er forkert og fuldstændig urimeligt, at Berlingske og andre udgivere afviser at forhandle med Journalistforbundet med den begrundelse, at freelancerne er selvstændige erhvervsdrivende. Vi vil ikke acceptere deres afvisning. Den stiller freelancerne i en fuldstændig urimelig situation, siger jurist Anne Louise Schelin.

Ifølge hende har styrkeforholdet på arbejdsmarkedet ændret sig med de store fusioner og koncerner.

"De har en så dominerende effekt på freelancerne. I det lys er det helt vanvittigt at nægte freelancerne ret til at forhandle kollektivt."

FreelanceGruppens formand Mette Curdt siger, at det er grundløst, at freelancerne i lovgivningen altid bliver sammenlignet med store entreprenørvirksomheder.

"Samfundsudviklingen har gjort, at flere og flere arbejder freelance. Hvis vi ikke får lov til at kæmpe for ordentlige vilkår, så bliver vi et nyt proletariat, der kan starte sin faglige kamp helt tilbage i forrige århundrede," siger hun.

Det er omkring et år siden, at Det Berlingske Officin begyndte at tvinge freelancerne til at afgive deres ophavsret. I den tid er det ikke lykkedes Journalistforbundet at komme i dialog med Det Berlingske Officin.

0 Kommentarer