Forskningskommunikation

Universitet beklager pressemeddelelse, der fik lidt for meget gas

Kritik får Technical Sciences på Aarhus Universitet til at beklage en pressemeddelelse om sammenhængen mellem rygning og psykiske sygdomme, som de selv medgiver var for skarpvinklet

”Jeg er simpelthen så ked af det. Og jeg finder det rigtigt beklageligt, at kritikken kommer til at fremstå, som om vores enkeltstående tilfælde af fejl skal definere al forskningsformidling på Aarhus Universitet. Vi har begået en fejl, og det beklager vi dybt.”

Sådan siger Mie Lundgaard, sekretariatschef med ansvar for kommunikationsafdelingen på Technical Sciences på Aarhus Universitet, efter at en bestemt pressemeddelelse fra fakultetet har fået kritik for at være så skarpvinklet, at den var direkte misvisende.

I ’Presselogen’ på TV 2 News søndag kaldte TV2’s nyhedsdirektør sagen for et ’wakeupcall’, og hun sagde, at TV 2 fremover ikke kunne bringe forskningshistorier fra Aarhus Universitet så ukritisk, som de har gjort hidtil.

”Vi kommer ikke til at bringe, tror jeg, deres forskning uden at gå det efter en ekstra gang,” sagde Ulla Pors i udsendelsen.

Nu lægger Technical Sciences på Aarhus Universitet sig fladt ned og beklager sagen. De har ændret pressemeddelelsen, så vinklen er blødt op, og har derudover udsendt en pressemeddelelse, hvor de beklager fejlen.

Intern proces var ikke god nok

Den oprindelige pressemeddelelse fra 29. august handler om sammenhængen mellem rygning og psykiske sygdomme. I første udgave hed den, at:

”Hvis du ryger, stiger din risiko for at blive deprimeret voldsomt,” og at:

”Nye tal fra Aarhus Universitet viser, at rygning øger risikoen for at udvikle depression med over 100 procent.”

Men så tydelig en sammenhæng mellem rygning og udviklingen af psykiske sygdomme kan ikke fastslås på baggrund af studiet. Derfor er overskriften nu ændret til:

”Stiger din risiko for at blive psykisk syg, hvis du ryger?”, og underrubrikken er ændret til:

”Nye tal fra Technical Sciences på Aarhus Universitet viser, at der er en sammenhæng mellem rygning og risikoen for at blive indlagt med psykiske sygdomme senere i livet. Ifølge tallene ser rygning ud til at øge risikoen for depression med over 100 procent.”

Ifølge Mie Lundgaard skete fejlen med pressemeddelelsen, fordi Technical Sciences på Aarhus Universitet ikke har haft en ”ordentlig intern kvalitetssikring af forskningsformidlingen”.

”Det er en fejl fra vores side. Derfor har vi gennemgået teksten og fundet de steder, hvor teksten skal rettes til,” siger hun.

Indfører nye procedurer

Hun blev ikke selv opmærksom på sagen, før medarbejderen orienterede hende om henvendelsen fra videnskab.dk. De spurgte kritisk ind til pressemeddelelsens ordlyd og rigtighed. Derfor gik der knap en måned, fra første pressemeddelelse gik ud, og til den nu er rettet.

”På beklagelig vis har pressemeddelelsen ikke været i overensstemmelse med god forskningskommunikation, og det skal den være. Det er en fejl. Derfor retter vi op nu,” siger Mie Lundgaard.

Hun fortæller også, at fakultetet nu indfører ekstra ’intern kvalitetssikring’ af deres pressemeddelelser mellem kolleger og desuden internt orienterer de ansatte om, hvilke principper der gælder for kommunikation om forskning. For det er fakultetets ambition at opfylde Danske Universiteters principper for god forskningskommunikation.

”En enkeltstående fejltagelse”

”Det korte svar er, at et medie skal kunne gengive vores pressemeddelelser én til én, hvis det er forskningsformidling, for vi skal leve op til principperne for god forskningskommunikation,” siger Mie Lundgaard.

I første omgang udtalte den menige forskningsformidler ellers til videnskab.dk, at de nogle gange vinkler lidt skarpt ”for at få journalister til at skrive om det”, og at det også er ”journalisternes eget ansvar at forholde sig kritisk til tingene, når de skriver en artikel ud fra pressemeddelelsen”.

Men den går altså ikke, lyder det fra Mie Lundgaard. Hun understreger, at der er tale om en enkeltstående menneskelig fejl fra fakultetets side, og at der i øvrigt er tale om en relativt nyansat medarbejder.

”Pressehåndteringen har været uhensigtsmæssig og har ikke været håndteret korrekt. Det er rigtigt beklageligt,” siger hun.

”Jeg håber – og det er også det, vi siger i den nye pressemeddelelse – at man forstår, at det her var en enkeltstående fejltagelse.”

0 Kommentarer