Ungt blod til Kreds Fyn

Den nyuddannede Kir Klysner blev valgt ind i bestyrelsen i Kreds Fyn. Kredsen ønsker sig at knytte tættere bånd til de studerende i KaJO. Forslag om en pony-pris blev nedstemt

»Jeg vil rigtigt gerne skabe noget kontakt til de studerende,« siger Kir Klysner til journalisten.dk.

Hun er netop trådt ind i bestyrelsen på Kreds Fyn ved weekendens generalforsamling. Hun blev færdig som cand. public fra SDU for knap to år siden.

Bestyrelsen ønsker sig bedre kontakt til de unge på SDU og havde derfor også drøftet muligheden for at oprette en Pony-kæphest som de unges pendant til den fynske journalistpris, Kæphesten. Forslaget om pony-kæphesten blev dog trukket tilbage på generalforsamlingen efter indsigelser.

»Den ene anke var, at der var rigeligt med journalistpriser i forvejen, og den anden kom fra nyvalgte Kir Klysner. Hun pegede på, at de unge journalister ikke bliver på Fyn alligevel, og at der eksempelvis kun var to på hendes årgang, der var blevet. Så i virkeligheden må vi erkende, at vi ikke betyder ret meget for de studerende i KaJO,« siger formand Finn Arne Hansen til journalisten.dk.

Bestyrelsen vil i stedet knytte bånd til de studerende ved at lave arrangementer, der kan lokke de studerende til, hvilket Kir Klysner forklarer, at hun især vil arbejde for.

»Det handler meget om at lave arrangementer, så vi kan komme i kontakt med flere af vores medlemmer og skabe netværk på tværs,« siger Kir Klysner, der arbejder som journalist og kommunikationsmedarbejder i Dansk Firmaidrætsforbund.
»Derfor vil jeg eksempelvis gerne have nogle arrangementer, som ligger lidt ovre i kommunikationsverdenen: Idegenerering, personlig branding og sociale medier – noget, der beskæftiger sig med den nye medievirkelighed,« siger Kir Klysner.

Omdøber arbejdsløshedsudvalg

I sin beretning kunne formand Finn Arne Hansen blandt andet fortælle, at Kreds Fyn har omdøbt arbejdsløshedsudvalget til beskæftigelsesudvalget.

»Jeg vil gerne væk fra det her med, at du får et stempel i nakken: ”Så, nu er du arbejdsløs.” Det er jo meget mere indviklet nu om dage. Du kan være halvtidsansat et sted, kvart freelance eller halvt freelance, men du skal altid tænke på at pleje dine kompetencer og din karriere. Ligegyldigt om du er inde eller ude,« siger Finn Arne Hansen.

Det nye navn skal signalere, at udvalget ikke kun skal beskæftige sig med fuldtidsledige.

»Det skal ikke kun være for arbejdsløse, men også for folk i arbejde, som gerne vil pleje karrieren og undgå at lande på 17.500 kroner i dagpenge i to år og derefter kontanthjælp på 13.000 kroner, hvis man da overhovedet er berettiget til det,« siger Finn Arne Hansen.

Generalforsamlingen blev desuden anledning til, at den tidligere kredsformand Claus Falkenby kunne modtage den fynske Kæphest for sine 14 år som formand.

»Han blev også, meget rørt og forbavset, udnævnt til kredsens første æresmedlem, med ret til kontingentfrihed i kredsen,« fortæller Finn Arne Hansen.

På generalforsamlingen blev formand Finn Arne Hansen genvalgt og Kir Klysner nyvalgt. Derudover blev Holger Kofoed, Michael Lorenzen og Susanne Bøg Mortensen genvalgt. Suppleanterne blev Susanne Ove, Kaare Jørgensen og Flemming Lerbæk, i denne rækkefølge.

Det lykkedes desuden Kreds Fyn at finde repræsentanter til syv ud af otte pladser til delegeretmøde.

Journalisten.dk var ikke til stede under generalforsamlingen

0 Kommentarer