Nyhedsoverblik

data_usage
chevron_left
chevron_right
15:05 07.10.2021 Lucas Carn

Unges tillid til medier og politikere er lav

Ifølge Dansk Ungdoms Fællesråds demokratianalyse 2021 er tilliden til medier og politikere blandt unge den mindste sammenlignet med andre demokratiske institutioner. Selv om tilliden til institutioner generelt er steget siden 2018, er medier og politikere stadig i bunden.

Tillid bliver i analysen målt på en skala fra 0 til 5, hvor 0 er meget lav tillid, og 5 er meget høj tillid.

Ifølge analysen har de unge mest tillid til domstolene og demokratiet. Samlet set scorer domstolene 3,9 og demokratiet 3,7. Tallene for politikerne er 2,5, og den absolutte bundscorer er medierne, hvor tallet er 2,3.

Demokratianalysen er lavet af Epinion for DUF. Analysen er udarbejdet på baggrund af en stikprøve bestående af 560 webinterviews med unge i alderen 16-25 og 1.113 interviews med folk over 25.

SENESTE NYT

Flere nyheder