Unfair moms: Dansk Magasin presses

Udgiverforening har klaget til Konkurrencerådet over, at uge- og månedsbladene skal betale moms, mens dagbladene slipper for momsen. DMU mener, at dagbladene i stigende grad udgiver kopier af ugebladene, og at de to medier derfor burde ligestilles økonomisk.

Udgiverforening har klaget til Konkurrencerådet over, at uge- og månedsbladene skal betale moms, mens dagbladene slipper for momsen. DMU mener, at dagbladene i stigende grad udgiver kopier af ugebladene, og at de to medier derfor burde ligestilles økonomisk.

»En uheldig og forkert forskelsbehandling. Det er diskrimination.« Direktøren for Dansk Magasinpresses Udgiverforening (DMU) føler sig dagligt godt og grundigt snydt. Direktør Torben Holmbäck gør på sin organisations vegne oprør over, at uge- og månedsbladene skal betale 25 procent moms, hvorimod dagbladene ikke skal afregne en krone i moms. DMU mener situationen er så alvorlig, at sagen er overbragt til Konkurrencerådet. Vilkårene er efter DMUs opfattelse uforenelig med principperne for lige konkurrencevilkår. »Det regnes for en grundsætning i den Europæiske Unions – og dermed også i dansk – erhvervspolitik, at offentlige støtteordninger ikke må virke konkurrenceforvridende. Ikke desto mindre producerer de store, landsdækkende dagblade under dække af deres eksklusive momsfritagelse i stadig voksende omfang tillæg, der ikke alene fungerer, men også markedsføres som renlivede kopier af det klassiske koncept for de ugeblade og magasiner, hvis salgspris er belastet med 25% moms.« Sådan indleder DMU brevet til Konkurrencerådet. Når ugebladsudgiverne reagerer nu, skyldes det to »særligt grelle eksempler« på, at dagbladene bevæger sig ind og sætter sig på ugebladenes stofområder; B.T.s tillæg Kun for kvinder og Ekstra Bladets tillæg Victor. Begge tillæg er blevet markedsført som ugeblade – »Se og Hør dagen før« og »Kig ind hver onsdag« har det i annoncer heddet om Victor – og det har vakt ugebladsbranchens harme. DMU nævner også Berlingske Tidendes Tæt på og Jyllands-Postens Derhjemme som »ugebladslignende familietillæg«, der er udtryk for »konkurrencemæssige krænkelser«. »Ugeblade og aviser kommer til at ligne hinanden mere og mere. Og ytringsfriheden bør altså også omfatte for eksempel Alt for Damerne og Femina. Ugebladene leverer meget andet end bare underholdning – de spiller en rolle i det sociale liv og sætter også fokus på samfundsproblemer,« påpeger Torben Holmbäck. Han skønner, at de 33 blade, han repræsenterer, lægger 350 millioner årligt i moms. De 33 blade udgives af Egmont, Bonniers, Aller plus datterselskaber og Det Bedste. Danske Dagblades Forening er meget overrasket over at DMU er gået direkte til Konkurrencerådet, og at organisationen vælger direkte at angribe dagbladenes adfærd. »Det er en uheldig fremgangsmåde,« konstaterer direktøren for DFF, Ebbe Dal og refererer til, at de ellers i statsministerens Medieudvalg var nået til en fælles forståelse. I Medieudvalgets afsluttende betænkning i 1996 konstaterede man i enighed, at »alle danske medier, fordi de på hver sin måde er en del af den demokratiske debat og bidrager til den kulturelle og sociale udveksling i samfundet, så vidt muligt bør stilles lige gunstigt. Medieudvalget mener således, at det bør undgås at beskatte, hvad man højtideligt kalder det frie ord.« »Vi ville aldrig argumentere imod, at magasinpressen får nul-moms. Men det må ikke ske på vores bekostning. Det, der er udslagsgivende for vores nul-moms, er, at vi er menigmands talerstol, at vi er debatmediet og bærende for nyhedsformidlingen,« siger Ebbe Dal. Han kender alt for godt resultatet af en tilsvarende diskussion i Sverige, som for halvandet år siden endte med et skridt mod ligebetaling, sådan at de svenske dagblade nu skal betale 6 procent i moms og ugebladene fortsat 25 procent. De danske dagblade kunne altså frygte, at en eventuel momsnedsættelse for magasinpressen skulle finansieres af dagbladene. »Det er klart, at staten ville få et provenuproblem, hvis de satte vores moms ned eller fjernede den, og det kunne gå ud over dagbladene. Men jeg skal alene tage hensyn til de udgivere, jeg repræsenterer,« siger Torben Holmbäck. Han får medvind i sin branches argumentation, når han hiver tal frem fra de øvrige lande i Europa. Det er kun – ud over Danmark – i Norge og Sverige, at magasinpressen skal betale mere moms end aviserne. Statsminister Poul Nyrup Rasmussen afviser overfor JOURNALISTEN, at der skal røres ved avisernes nul-moms.

0 Kommentarer