Underviser: DMJX skærer 60 % af undervisningen i digital journalistik

DMJX nedprioriterer undervisningen i digital journalistik på 7. semester, siger faglig leder for nye medier. »Ærgerligt og problematisk,« mener han. Rektor afviser: »Der er snarere tale om, at vi udbreder det til alle, så det ikke længere bare er et særkursus for nørderne«

Når en ny årgang studerende efter sommerferien kommer tilbage fra praktikken og starter på 7. semester på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, vil undervisningsforløbet på semestret være lavet væsentligt om.

Sikkert er det, at de fem forskellige såkaldte mediespecialer vil være nedlagt – skrift, radio, tv, kommunikation eller digital journalistik. Men hvad det konkret kommer til at betyde for særligt undervisningen i digital journalistik, er der uenighed om.

Skolens faglige leder for nye medier, Kristian Strøbech, som har stået for mediespecialet i digital journalistik på 7. semester, er pessimistisk:

»Det fokus, vi på det digitale mediespeciale har haft på sociale medier, bliver bevaret – og faktisk udbredt til hele årgangen. Men den særlige indsats omkring datajournalistik, undersøgende netjournalistik og afprøvning af nye digitale metoder med eksterne mediepartnere stopper,« siger han.

Rektor: Alle skal være digitale

Kristian Støbech vurderer, at en væsentlig del af indholdet fra det digitale forløb dermed vil blive skåret helt væk.

»Jeg vil tro, at cirka 60 procent af forløbets indhold falder fra. Så reelt er der bremset op for undervisningen i det her. Og det synes jeg selvfølgelig både er ærgerligt og problematisk, for den slags har vi jo brug for mere af – ikke mindre,« siger han.

Men ifølge rektor på DMJX, Jens Otto Kjær Hansen, er der ikke tale om, at skolen med omlægningen af 7. semester nedprioriterer den digitale journalistik. Nærmere tværtimod:

»Det er fuldstændig korrekt, at specialet ’digital journalistik’ er nedlagt. Men vi fjerner det ikke. Der er snarere tale om, at vi udbreder det til alle, så det ikke længere bare er et særkursus for nørderne,« siger rektoren.

Han forklarer:

»Hele 7. semester lægges om, så alle på semestret nu skal ind og have undervisning i de ting, som mediespecialet i digital journalistik hidtil har dækket. I stedet for at se det digitale som en specialisering, man vælger til, så siger vi nu, at det at operere journalistisk i den digitale verden er noget, som alle skal kunne,« siger Jens Otto Kjær Hansen.

Kvantitet frem for kvalitet 

Mere konkret betyder det ifølge Jens Otto Kjær Hansen, at 7. semester nu kommer til at begynde med et fælles forløb for alle. Her vil undervisningen og opgaverne tage udgangspunkt i det, han betegner som »en tværgående tilgang til at operere journalistisk i den digitale verden«. Først midtvejs i semestret bliver undervisningen mere mediespecifik.

Men dermed mister man blandt andet muligheden for at fordybe sig i at eksperimentere med de nye digitale metoder og fortælleformer, mener Kristian Strøbech. Han bakkes op af Mads-Jacob Vad Kristensen, der arbejder som selvstændig konsulent i digitale medier og ofte har været censor på eksamensprojekter på netop 7. semester-forløbet i digital journalistik.

Nedlæggelsen af mediespecialet i digital journalistik på 7. semester fik ham i går til at skrive et blogindlæg med titlen ’Succes? Det er da noget, man smadrer’. Over for Journalisten uddyber han:

»Nogle af de studerende, jeg har mødt som censor på det her forløb, er digitalt set milevidt foran mange af dem, der sidder ude i branchen med mange års erfaring under bæltet. Og dét er de netop, fordi hele forløbets præmis er, at de et helt semester får lov at eksperimentere, lege og fejle. Den grundtilgang får de ikke ind via et kortere forløb for alle,« siger Mads-Jacob Vad Kristensen

»Man kan selvfølgelig sige, at det er godt, at det digitale nu bliver udbredt til flere. Men det er ikke nødvendigvis kvantitet, men kvaliteten, vi har brug for. Du kommer måske til at tilgodese mange, men samtidig svigter du også dem, som skal udgøre fortroppen for fremtidens medier. Det synes jeg virkelig er en skam. For skolens bidrag må vel være at uddanne nogen, som kan være med til at bringe mediebranchen videre.« 

Kun vægtningen er anderledes

Jens Otto Kjær Hansen afviser, at ændringerne på 7. semester fører til mindre kvalitet i den digitale undervisning, sammenlignet med tidligere. 

Men betyder det så, at alle studerende nu kommer ud fra 7. semester med samme ekspertise, som de, der før havde valgt digitalt mediespeciale, gjorde?

»De kommer ikke ud med præcis den samme. Der vil være forskellig vægtning af tingene. Men alle kommer ud med en langt bedre forståelse for at operere i en digital medieverden, end vi tidligere har været i stand til at sikre, at alle gjorde,« siger Jens Otto Kjær Hansen.

Hvordan kan det lade sig gøre, når 60 procent af forløbets indhold ifølge Kristian Strøbechs vurdering falder fra? 

»Den tolkning, han har, svarer ikke til det indtryk, jeg har. Der er ikke noget indhold fra forløbet, som man ikke får fremover. Der er lagt knap så meget vægt på sådan noget som arbejdet med ’big data’, analyse af det osv. – men det forsvinder ikke ud af pensum. Det vægtes bare anderledes,« siger Jens Otto Kjær Hansen.  

2 Kommentarer

Andreas Rasmussen
29. JUNI 2014
Jeg er en af de studerende,
Jeg er en af de studerende, der netop har gennemført 7. semester hos Strøbech og Mulvad (var til eksamen i onsdags). Allerede tidligere på semestret hørte vi rygter om nedlægningen af forløbet, og nu er det så bekræftet. Jeg har været stor fan af forløbet og er blevet introduceret til en lang række nye værktøjer, som jeg ikke tidligere har arbejdet med, fx OpenRefine, der er et fantastisk værktøj til at rense 'rodet' datasæt, fx OCR-scannede dokumenter eller scrapede data fra websites.

Jeg kender ikke den nye ordning i detaljer, men i interviewet siger Jens Otto at "den særlige indsats omkring datajournalistik, undersøgende netjournalistik og afprøvning af nye digitale metoder med eksterne mediepartnere stopper". Hvis det betyder, at introduktionen til værktøjer som Fusion Tables og Open Refine forsvinder, så har jeg ondt af de medstuderende, der ikke nåede at prøve digital journalistik-forløbet.

Vi var nogle-og-tyve studerende, der har fået lov at teste en lang række værktøjer til både sociale medier, digital research og datajournalistisk. Langt fra alle kommer til at blive datajournalister, men jeg har en opfattelse af, at mange har fået smag for området og fundet glæde ved fx databearbejdning og -visualisering. En glæde, som de ikke havde forventet at finde. At fjerne den mulighed er grotesk i en tidsalder, hvor datajournalistik fylder mere og mere og redaktionerne faktisk efterspørger de kundskaber.

Digital journalistik er det bedste af alle de forløb, jeg har haft på DMJX, og jeg håber at skolen omgører beslutningen.

Kåre Kildall Rysgaard, datajournalist Analystik.dk
26. JUNI 2014
Ærgerligt at der skal skæres
Ærgerligt at der skal skæres i datajournalistikken. Forstår virkeligt ikke, at Jens Otte Kjær Hansen kan forsvare, at der gøres mindre vægt i arbejdet med big data, analyse osv. Samfundet bliver mere og mere digitalt. Det vælter ind med data, fordi der registreres som aldrig før. Det må vi da kunne forholde os til som journalister. Skal fremtidens journalister virkeligt være ringere til at analysere big data, som der kommer mere af? I USA går man stik modsatte vej. De seneste tre år har jeg været til konference i datajournalistik i USA. Her vokser konferencerne hastigt og der var over 1000 deltagere i år i Baltimore. De store seriøse medier har alle folk, som er specialiseret i at arbejde med data. Har meget svært ved at forstå, at DMJX går den anden vej. Godt nok kan bigdata umiddelbart være svære at trænge igennem og kræver viden og værktøjer, men er det ikke netop en af journalisternes opgave og dykke ned og gøre det komplicerede klart? Hvis datajournalistikken og analysen bliver nedprioreteret vil journalister fremover have sværere ved at løfte den opgave.