Undersøgende journalister deler kneb på nettet

En ny hjemmeside vil skabe et fællesskab for europæiske journalister, der bruger aktindsigt i deres arbejde. En dør, der er lukket i et land, kan være åben i en anden, fortæller en af grundlæggerne til Journalisten.dk.

En ny hjemmeside vil skabe et fællesskab for europæiske journalister, der bruger aktindsigt i deres arbejde. En dør, der er lukket i et land, kan være åben i en anden, fortæller en af grundlæggerne til Journalisten.dk.

»Hvis vi skal være ordenligt klædt på som journalister, bliver vi nødt til at samarbejde på tværs af landegrænser«. Det siger Brigitte Alfter, der er redaktør på Wobbing.eu, til Journalisten.dk. Hjemmesiden, der netop er blevet relanceret, skal give journalister fra hele Europa mulighed for at udveksle erfaringer og samarbejde om aktindsigt.

»På siden prøver at finde frem til undtagelser fra aktindsigt, administrative vanskeligheder i de forskellige lande og så videre. Men det er umuligt at lave en brugsanvisning til aktindsigt i alle lande. Derfor er vi nødt til at bygge på netværk mellem journalister,« fortæller hun.

Indtil videre kan Wobbing.eu hjælpe journalister og andre interesserede videre til lovgivning om aktindsigt i de enkelte lande. Men det er meningen, at siden skal vokse og indsamle erfaringer om aktindsigt i hele Europa.

Hjemmesiden skal blandt andet gøre det muligt at lave taktiske overvejelser, når man vil have fat i informationer. En overvejelse, som mange journalister allerede tager. Hvis man for eksempel skal finde oplysninger om konsekvenserne for miljøet ved en ny motorvej, går man ikke til trafikstyrelsen – man går til naturstyrelsen.

»Vi kan lige så godt finde de steder, hvor det er lettest at få adgang til oplysninger. Og det skifter jo fra sag til sag,« siger Brigitte Alfter.

At det kan være en fordel at søge aktindsigt i andre lande, selvom ens historie er lokal, har vi et dugfrisk eksempel på i Danmark. Da Dagbladet Information prøvede at afdække, at Integrationsministeriet ulovligt havde nægtet at give statsborgerskab til en række statsløse palæstinensere, valgte de to journalister at søge aktindsigt i Sverige i stedet for i Danmark. Her kunne man nemlig få udleveret den korrespondance, der havde været mellem de svenske og danske myndigheder, der viste, at Danmark handlede ulovligt.

»Hvis man møder en lukket dør et sted, giver det god mening at søge et andet sted,« siger Brigitte Alfter til Journalisten.dk

Kan man sige, at eksempelvis Danmark har en mere lukket forvaltning end andre lande?

»Nej, sådan kan man ikke stille det op. Det skifter meget fra en sag til en anden. En sag kan have politisk medvind i et land og modvind i et andet – der er det naturligt at søge aktindsigt hos det land, der har politisk interesse i at få oplysningerne frem,« siger Brigitte Alfter.

Som eksempel nævner hun kemikalieindustrien. Det er kendt, at de nordiske lande er langt mere positive overfor kontrol af kemikalieindustrien end for eksempel Tyskland. Så hvis man skriver om negative konsekvenser af et nyt kemikalie eller om forurening, kan det være meget nemmere at få oplysninger i de skandinaviske lande end i Tyskland.

0 Kommentarer