Undersøgelse om seksuelle krænkelser trækker ud

DJ har måttet udskyde et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde om anklager om krænkelser i DJ, da den uvildige undersøgelse af sagen ikke er blevet færdig som forventet. Resultatet kommer tidligst i begyndelsen af januar, meddeler forbundet

Det bliver både jul og nytår uden yderligere afklaring på den krænkelse-sag, der har rystet Dansk Journalistforbund de senere uger og medført suspendering af tre medarbejdere.

Den uvildige undersøgelse, som DJ har hyret advokat Karen-Margrethe Schebye til at foretage om anklagerne om seksuelle krænkelser og ledelsens mulige viden om anklagerne, bliver mod forventning ikke færdig den 21. december, som planen hidtil har været.

Det betyder videre, at det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde den 28. december, hvor undersøgelsens resultater skulle diskuteres, er blevet aflyst.

"Da vi endnu ikke har fået et nyt, konkret og endeligt tidspunkt for modtagelse af redegørelsen, kan vi ikke p.t. sige, hvornår HB-mødet så vil finde sted. Men vi vil gå frem med samme høje prioritering og rytme som hidtil planlagt," siger DJs formand Lars Werge i en meddelelse fra forbundet. Her hedder det desuden, at Karen-Margrethe Schebye tidligst vil kunne aflevere den endelige rapport i begyndelsen af januar.

Sagen begyndte at rulle, da to kvinder i november i forlængelse af et opslag på Facebook stod frem i Journalisten og fortalte, at de følte sig udsat for seksuelle krænkelser som studentermedhjælpere i DJ. De var begge medlem af forbundet.

Siden har DJ suspenderet direktøren og to andre ansatte. Det sker, mens advokat­undersøgelsen af anklagerne og ledelsens rolle i forløbet bliver gennemført.

”Udfordrende opgave”

De to nuværende DJ-ansatte, som anklagerne om chikane og seksuelle krænkelser retter sig mod, har begge nægtet sig skyldige. Og topledelsen i DJ har afvist at have kendt til krænkelserne.

Den ene af de to kvinder var ansat i DJ fra 2009-2011. Hun fortæller, at hun dengang blev udsat for seksuelle krænkelser af sin daglige leder. Chikanen var ifølge hende både fysisk og psykisk.

Den anden var ansat som studentermedhjælper fra 2015-2016. Hun anklager en DJ-ansat for at have råbt upassende efter hende, da hun afviste at have sex med ham. Hun fortæller desuden, at hun blev udsat for et seksuelt overgreb af en tillidsvalgt i DJ.

Det er de anklager, advokat Karen-Margrethe Schebye skal undersøge. Hun skal desuden undersøge, om nogen uden for ledelsen har haft kendskab til de beskrevne hændelser, og om den øverste administrative ledelse har eller burde have haft kendskab til eller kvalificeret mistanke om, at chikanen har fundet sted. Ydermere har hun frie tøjler til at udvide sit kommissorium, hvis hun i forbindelse med sit arbejde bliver opmærksom på andre mulige tilfælde af chikane/sexchikane end dem, der nu er omfattet af kommissoriet.

”Det er en udfordrende opgave,” sagde Karen-Margrethe Schebye til Journalisten, da hendes kommissorium blev offentliggjort den 28. november.

Her forklarede hun også, at undersøgelsen vil tage udgangspunkt i de to tidligere studentermedhjælperes egne forklaringer. Derpå tager hun fat i dem, som ifølge de to kan have set noget.

DJ’s formand Lars Werge har i den forbindelse opfordret alle både tidligere og nuværende ansatte i DJ med konkret viden om chikane i forbundet til at deltage i undersøgelsen. I rapporten vil menige medarbejdere optræde anonymiseret, mens ledende medarbejdere vil være nævnt ved navn. Hovedbestyrelsens medlemmer underskriver forud for læsningen en udvidet tavshedserklæring.

Werge erkendte stor fejl

I undersøgelseskommissoriet fremgår det, at undersøgelsen omfatter en juridisk vurdering af, om det, advokaten når frem til, ”kan kvalificeres som chikane/sexchikane/uhensigtsmæssig kultur, herunder vurdering af karakteren af bevisbyrde, og om denne kan anses for løftet.”

I forbindelse med anklagerne om seksuelle krænkelser har tidligere ansatte i DJ rettet kritik mod forbundet for at have en usund kultur.

De peger bl.a. på, at ledelsen har set igennem fingre med, at en medarbejder med beføjelse til at lede, havde et forhold til en studentermedhjælper. Chefen fik i februar 2016 en mundtlig påtale og i november i år en skriftlig advarsel, fordi han ikke overholdt forbuddet i den mundtlige påtale, men fortsatte forholdet.

DJ’s ledelse afviste i første omgang alle anklager fra tidligere medarbejdere om en usund og sexistisk kultur i forbundet. Siden har formand Lars Werge forklaret, at han begik en stor fejl ved at udtale sig så skråsikkert om, at der ikke er en sexistisk kultur i DJ, og at han ikke kunne tro, der havde fundet sexchikane sted.

”Det var dumt og hovedløst at sige sådan. Det er ikke en måde at møde folks oplevelse på, som de kan have haft svært ved at komme frem med. Det har jeg lært meget af,” har han sagt til Journalisten.

0 Kommentarer