UNDERSKUD I DJ PÅ 2,6 MILLIONER KRONER

En alvorlig fejl er med til at øge risikoen for et truende millionunderskud på Dansk Journalistforbunds budget for i år. Hovedbestyrelsen varsler besparelser og kontingentstigning.
En alvorlig fejl er med til at øge risikoen for et truende millionunderskud på Dansk Journalistforbunds budget for i år. Hovedbestyrelsen varsler besparelser og kontingentstigning.

 

• Det var ikke et år-2000 computerproblem, der lå bag, men ikke desto mindre dukkede en grim fejl op i Dansk Journalistforbunds regnskabsafdeling først i det nye år. En fejl, der gav stramme miner.
Regnskabsafdelingen har overvurderet, hvor mange betalende medlemmer af forbundet, der vil være i år. Det betyder, at der vil komme 1,2 millioner kroner mindre i forbundets kasse end forventet.
Ud over kontingent-beregningsfejlen er arbejdsløsheden også stigende, hvilket betyder færre indtægter, fordi arbejdsløse er fritaget for at betale kontingent til forbundet. Ydermere er en overraskende stor andel af de nye medlemmer, som Journalistforbundet har fået fra det tidligere Grafisk Forbund, arbejdsløse eller på overførselsindkomst. En oplysning, det ikke har været muligt at få på forhånd, fordi Grafisk Forbund ikke har kunnet oplyse ledighedstallet, da deres medlemmer blev spredt over flere forbund, da GF nedlagde sig selv.
Alt i alt har de dårlige økonomiske nyheder betydet, at der på budgettet for år 2000 pludselig mangler 2,6 millioner kroner.
»Det er alvorligt. Og jeg påtager mig ansvaret for budgetfejlen, fordi jeg ikke tjekkede regnskabsafdelingens oplysninger,« sagde næstformand og ansvarlig for DJs økonomi, Christian Kierkegaard, på hovedbestyrelsesmødet den 25. januar.

Dårlig økonomistyring
Men hovedbestyrelsesmedlem Uffe Gardel, Berlingske Tidende, var ikke tilfreds med en undskyldning.
»Vores økonomistyring i det her forbund er ikke god nok. På det sidste HB-møde talte jeg om at holde igen på udgifterne, og pludselig sker det her,« sagde han.
Samtidig erkendte Uffe Gardel, at det ikke vil kunne lade sig gøre at hente det store underskud hjem gennem besparelser i år. I stedet ønsker han, at forbundet skal satse alt på, at der fra år 2002 igen skal være overskud på budgettet. Noget som der var bred enighed om i hovedbestyrelsen.
»Der er ingen grund til panikløsninger. Men vi skal tage det her seriøst og kan altså ikke bare hente alle pengene gennem højere kontingent. Derfor skal alle udgifter i forbundet til diskussion,« sagde Uffe Gardel.
Og diskuteret blev der også på HB-mødet, og en lang række udgifter blev taget op. Alt fra FagFestivalen til udskiftning af Journalistforbundets fashionable adresse. Og et gammelt forslag om kun at afholde delegeretmøde hvert andet år blev også genoplivet, fordi hvert møde koster omkring 1,2 millioner kroner at afholde.
Samtidig var flere medlemmer af hovedbestyrelsen inde på, at der kunne hentes flere indtægter gennem flere medlemmer i forbundet.
»Vi skal ud og hverve flere folk i produktionsselskaber og lignende. Ikke på grund af fejlen og underskuddet, men fordi vi skal organisere folk bedre på det område,« sagde formand Mogens Blicher Bjerregård, der på linje med flere andre mente, at der lå en uudnyttet mulighed for større indtægter der.
Samtidig erkendte blandt andre Carsten Lorenzen, Nordjyllands Radio, at kontingentet må sættes op.
»Det skal stige løbende over de næste par år. Måske med 10-20 kroner ad gangen. Men det er selvfølgelig slet ikke nok til at forhindre underskuddet.«
Som sædvanlig var kredsformændene med som tilhørere til hovedbestyrelsesmødet, og formand for Kreds 1, Rene Simmel, kom også med et forslag til øgede indtægter. Hvis Kreds 1 som planlagt kan flytte ind i de lokaler i Læderstræde, som forbundet regner med at leje, så vil han gerne love at sætte kontingentet ned for kredsens medlemmer. Dermed vil forbundet kunne sætte sit kontingent tilsvarende op.
»Måske er det på tide, at vi skal til at se på hvilken indtægtsfordeling, der er mellem kredsene og forbundet. For der er mange ting, der har ændret sig i løbet af de sidste år i arbejdsfordelingen mellem de to.«
Den daglige ledelse og forretningsudvalget vil til næste hovedbestyrelsesmøde den 29. februar komme med konkrete forslag til besparelser og have regnet på mulighederne for at øge indtægterne.
Forbundets samlede formue er i øjeblikket på 16 millioner kroner. Regnskabet for 1998 gav et overskud på 98.000 kroner, mens det forventes, at 1999 vil give et underskud på omkring 460.000.

0 Kommentarer