Undergravende gratistarbejde

PRAKTIK. Flere og flere praktikpladser for tilrettelæggerstuderende på Mediehøjskolen er på SU-kontrakter, hvor praktikanterne arbejder gratis.

PRAKTIK. Flere og flere praktikpladser for tilrettelæggerstuderende på Mediehøjskolen er på SU-kontrakter, hvor praktikanterne arbejder gratis. Grunden til det er, at der er mangel på praktikpladser, så man må tage, hvad der er.
Overenskomsten er ellers magen til journalisternes, så der er en stor økonomisk forskel for praktikanten, men frem for alt for praktikpladsen.

Jeg er blandt de 'heldige', der får løn for mit arbejde som praktikant, men jeg kan da sagtens forstå, hvorfor min arbejdsgiver skulle føle sig lidt snydt – eller rettere, at gratistpladsernes chefer skulle have dårlig samvittighed over ikke at betale for det produkt, som de nu engang får fra praktikanten.

Den dårlige samvittighed er ikke kun tiltænkt praktikanten, men lige så høj grad de andre konkurrenter på mediemarkedet eller den branche, som praktikstedet er i. For det er en stor økonomisk fordel ikke at skulle tænke på lønudgifter til produktionerne. Flere steder skaber tilrettelæggerpraktikanterne en meget stor merværdi for sine arbejdsgivere, for eksempel ved udvikling og produktion af web-tv.

Tilrettelæggerpraktikanterne producerer i de fleste tilfælde på lige fod med de fastansatte og freelancerne, og dermed genererer de en værdi for praktikstedet, som de får ganske gratis. Det er ikke fair, hverken over for konkurrenterne eller praktikanten.

Hvor ligger fejlen? Er der for mange journalist- og tilrettelæggerstuderende? Er det forkert af de studerende at tage de gratis praktikpladser? Skal Dansk Journalistforbund træde i karakter og kræve, at overenskomsten overholdes?

Thomas Behrndtz, tilrettelæggerstuderende, Mediehøjskolen

1 Kommentar

Nikolaj Christensen
9. APRIL 2010
Re: Undergravende gratistarbejde

Tilrettelæggerstuderende udfører ikke undergravende gratisarbejde

Thomas Behrndtz, som er tilrettelæggerstuderende på Mediehøjskolen og i lønnet praktik i DR, har i Journalisten den 7. april 2010 et indlæg, hvor han under overskriften Undergravende gratisarbejde, rejser en række spørgsmål om praktikforholdende for studerende på TV- og Medietilrettelæggerlinjen på Mediehøjskolen. Han skriver bl.a. at "Flere og flere praktikpladser for studerende på Mediehøjskolen er på SU-kontrakter, hvor praktikanterne arbejder gratis." Det er ikke korrekt.

Studerende på tilrettelæggerlinjen er i praktik i 18 måneder, hvoraf de har mulighed for at modtage SU i op til seks. Det er der en række forklaringer på, som jeg vil ridse op om lidt, men først lige de konkrete fakta om situationen. Vi har p.t. 74 studerende i praktik, hvoraf der er 11 der modtager SU i op til seks måneder under deres praktikforløb i Danmark. Der er p.t. syv studerende i udlandet.  For den årgang, Thomas Behrndtz selv tilhører, gælder det, at ud af 37 studerende i praktik er der tre på SU, som alle tre har valgt at forlade lønnede og velordnede  praktikpladser, for i den sidste seks måneders periode af deres praktiktid at arbejde på et mindre sted, der efter deres mening kan give dem relevante udfordringer, oplevelser eller kompetencer.

Ved den sidste praktiksøgning havde vi tre lønnede praktikpladser, som ikke blev besat af enten geografiske årsager, eller fordi de studerende hellere ville prøve sig selv af i andre miljøer. For en del af vores studerende er det at modtage løn ikke det eneste væsentlige argument for at tage en praktikplads. Ønsket om særlige udfordringer, afprøvning af drømme eller opbygning af netværk spiller også ind. Vi ville naturligvis gerne have, at alle praktikanter var lønnede, men i halvdelen af de nuværende tilfælde er fravalget af lønnet praktik altså de studerendes eget valg.

 

TV- og Medietilrettelæggerlinjen er en 4-årig professionsbacheloruddannelse, som blev etableret for 4 år siden. Uddannelsen følger en bekendtgørelse der, som nævnt, giver den enkelte studerende mulighed modtage SU i op til 6 ud af de 18 måneders praktik. Den mulighed eksisterer som en konsekvens af tre forhold:

 

For det første det, at i og med uddannelsen er nyetableret, vil der gå lidt tid, før markedet har det nødvendige kendskab til de studerendes kompetencer. Det kan derfor være en fordel at have mulighed for ulønnet praktik i en kortere periode, da de studerende på måde får mulighed for at vise deres faglige kompetencer.

For det andet er det et officielt mål for Undervisningsministeriet, at så mange studerende som muligt tilbringer en del af deres praktiktid i udlandet, og der vil muligheden for at etablere lønnede praktikpladser efter danske overenskomster være ringe.

For det tredje retter uddannelsen sig mod et arbejdsmarked, der udover at dække mediehuse, produktionsselskaber og broadcastere, også omfatter en række mindre nystartede iværksættervirksomheder, der arbejder med nye medieformer, og ikke som mediehusene har en lang tradition for at ansætte lønnede praktikanter.

Vi er ikke kontraktpart i vores studerendes ansættelser, men det sidste, vi som uddannelsesinstitution ønsker, er, at vores studerende skævvrider arbejdsmarkedet. Derfor er der også helt bestemte kriterier for, at vi siger ja til, at en studerende kan være i praktik på SU. Det skal enten foregå i udlandet eller i en mindre virksomhed/organisation, der ikke tidligere har haft praktikanter, men som vil afprøve det i seks måneder. Efter de seks måneder skal praktikstedet lønne praktikanten. Vi siger konsekvent nej til SU-praktik i virksomheder, der allerede har lønnede praktikanter ansat, eller virksomheder der skønnes store nok til, at de med kort varsel bør kunne finde lønnen til en praktikant. Vores praktikanter udfører som sådan ikke "undergravende gratisarbejde". Således har vi sagt nej til at have praktikanter på et par af de københavnske produktionsselskaber, fordi de ønskede, at vilkårene skulle være som for ikke lønnede universitetsstuderende.

Det vigtigste for os som uddannelsesinstitution er dog, at praktikken opfylder det pædagogiske sigte, der bl.a. består i at give de studerende mulighed for at omsætte deres kompetencer til praksis og indgå i gensidigt forpligtende arbejdsrelationer.

Vi mener selv, at etableringen af praktikpladser for studerende på Mediehøjskolens tilrettelæggerlinje har været en succes, men hvad forandringerne på arbejdsmarkedet byder os af udfordringer, ved vi ikke. Indtil da tror vi på, at det på sigt vil lykkes at skaffe lønnede praktikpladser til alle de studerende, der ønsker det. Indtil da tror vi på, at det på sigt vil lykkes at skaffe lønnede praktikpladser til alle de studerende, der ønsker det, men også at moderne studerende er frie individer vi ikke i alle forhold kan kontrollere og styre.

Nikolaj Christensen

Uddannelsesleder

Professionsbachelor i TV- og Medietilrettelæggelse

 

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole