Underbydere vinder terræn

 

Høj arbejdsløshed får tekstere til at presse hinanden i pris, og derfor mistede specialgruppen i Journalistforbundet for nylig tre vigtige aftaler. Bestyrelsen er tæt på at give op.

SOLIDARITET. Tvs undertekster er det mest læste danske og er samtidig med til at udbygge børns ordforråd. Men kvaliteten kommer til at dykke, hvis priskrigen fortsætter, advarer Kirstine Baloti, formand for specialgruppen Forum for Billedmedieoversættere (FBO). Hun konstaterer:

»Hvis vi ikke på næste generalforsamling er nået tættere på vores mål om organisering af branchen, så tror jeg, at vi i bestyrelsen siger: ’Lad det hele sejle, så kan I se, om det er bedre’.«

Problemerne begyndte, da et af de større tekstningsfirmaer, SDI Media Denmark, per 1. januar i år mistede halvdelen af deres arbejdsområde til et tekstningsfirma, der tog en lavere pris. Det var Nordisk Film, der i en udbudsrunde valgte et billigere tilbud, end den tidligere samarbejdspartner gennem 17 år kunne give.

FBO har ellers forsøgt at organisere branchen ved at lave rammeaftaler med tekstningsfirmaerne om bedre løn og arbejdsvilkår, og SDI Media Denmark var ét af de seks (ud af i alt ni) firmaer, der havde indgået en aftale.

Andre ting spillede også ind, men tabet af Nordisk Film blev den udslagsgivende årsag til, at SDI Media Denmark opsagde rammeaftalen.

»Da vi indgik aftalen i sin tid, fik vi at vide, at vi skulle bruges som forbillede for at få alle andre med i aftaler, men det er ikke sket,« fortæller Katarina Øyangen, administrerende direktør i SDI Media Denmark.

»Det er i alle parters interesse at have ordnede forhold. Men så skal man også stå sammen om det. Der skal ikke være den konkurrenceforvridning.«

Måske havde den hændelse ikke betydet så meget for den samlede branche, hvis ikke to andre ting kom oveni. For det første det snarlige salg af TV 2, hvor mange frygter, at den nye ejer vil foretrække billigt tekstningsarbejde frem for dyr kvalitet. For det andet at DR er i gang med at skære ned for at få råd til det nye byggeri i Ørestaden. På tekstningsområdet skal der spares 1,6 millioner kroner over de næste to år.

»Det er jo ikke maskiner, de kan spare på,« siger Bodil Rahbek, formand for journalistgruppen i DR.

De tekstningsfirmaer, der leverer til DR og TV 2, har derfor sagt deres rammeaftaler med FBO op. De frygter at blive underbudt af ’discountfirmaerne’ og miste markedsandele.

»Hvis jeg bliver underbudt og mister kunder af den grund, så skal jeg til at fyre tekstere,« forklarer Allan Hilton, bestyrelsesformand i Danmarks største tekstningsfirma, DANSK VIDEOTEKST.

»Det ville ikke være et problem, hvis alle var organiseret, men som situationen er i dag, har vi været nødt til at sige vores aftale op.«

Bolden er dermed kastet tilbage på FBOs banehalvdel, men dér er frustrationerne over den uorganiserede branche nøjagtig lige så store.

»Vi har faktisk aktivt forhindret underbydningsforsøg, så selv om situationen ikke er god, så havde den været langt værre uden Dansk Journalistforbunds (DJ) indsats. Med opsigelserne signalerer de firmaer nu til underbyderne, at der slet ingen grund er til at tale med DJ, og til kunderne, at de bare kan sætte prisen ned, så følger de med. Det er skruen uden ende,« siger Kirstine Baloti, FBO-formand.

Hos resten af bestyrelsen er optimismen heller ikke stor.

»Vi sidder fem frivillige i bestyrelsen og kan ikke overkomme så meget, som vi gerne ville. Det er hårdt at se discountarbejdet brede sig, fordi der kun konkurreres på pris og ikke på kvalitet,« siger bestyrelsesmedlem Amalie Foss.

Det er bestemt ikke, fordi ønsket om at gøre noget, mangler i FBO, men det er en lille specialgruppe uden stor gennemslagskraft. Det samlede antal tekstere er forholdsvist lavt, og kun 70 af de omkring 150 fuldtidstekstere er organiseret i DJ. De fleste arbejder som freelancere, og der har aldrig været tradition for, at tekstere var i fagforening.

»’Discountfirmaerne’ ser ingen grund til at lave rammeaftaler med os, og hvis vi prøvede at presse dem ved at lave en blokade, ville det ikke have nogen effekt, fordi FBO stort set ingen medlemmer har hos de firmaer,« siger bestyrelsesmedlem Claus Stenhøj.

Kirstine Baloti ser kun én mulighed tilbage:

»Vores eneste håb er at skabe en masse debat omkring det her. Hvis det giver tilstrækkeligt med dårlig omtale af de firmaer, der ikke har en aftale med os, kan det være, at det presser dem lidt,« siger hun.

 • Eksempler på undertekster af diskutabel kvalitet:

  »Five card stud. Jacks or better to open« 
  Vi tager den med tyren. Jacks er bedre til at åbne (korrekt: Studpoker. Man skal have knægte eller højere for at lægge ud)

  »It’s like good cop, insane cop«
  Det er, som når den gode detektiv bliver sindssyg (korrekt: Det her er god strømer, sindssyg strømer)

  »Life is a game, but you must play to win«
  Livet er en leg, men du må lege, at du er vinden (korrekt: Livet er et spil, men man må spille for at vinde)

  »You couldn’t catch crabs from a ten dollar hooker«
  Du kunne ikke fange krabber med en krog til ti dollars (korrekt: Du kunne ikke få fladlus af en billig luder)

  »Call the paramedics«
  Tilkald de præmenstruelle (korrekt: Ring efter en ambulance)

  »She was killed by British Intelligence«
  Hun blev slået ihjel af den engelske storhjerne (korrekt: Hun blev slået ihjel af den engelske efterretningstjeneste)

  »I’m way out of my league«
  Jeg står helt uden fagforening (korrekt: Det overstiger min formåen)

  Kilde: http://www.titlevision.dk/boeuf.htm

0 Kommentarer