Ulønnet praktikarbejde i DR

»Der blev direkte sagt, at jeg skulle malkes,« siger uddannet journalist, der som universitetspraktikant blev brugt som ulønnet arbejdskraft af DR. Tillidsmand kalder beskrivelsen »forkastelig«. Ansvarlige i DR vil ikke interviewes om sagen. DR's ledelse svarer ufuldstændigt i e-mailede svar

Fredag den 2. maj blev Billed Bladets årlige TV-Guld-priser uddelt ved en fest på Hotel d’Angleterre i København, og DR var nomineret for flere dokumentarprogrammer. Nu viser Journalistens gennemgang, at der blev brugt ulønnede praktikanter i det redaktionelle arbejde. Det strider direkte mod DR’s tidligere forsikringer.

»Det er vigtigt at understrege, at vi selvfølgelig ikke ser studiepraktikanter som arbejdskraft, der kan erstatte hverken uddannede journalister eller egentlige journalistpraktikanter,« lød det fra DR i 2011.

»Det passer i hvert fald ikke. Der blev decideret spekuleret i det,« lyder det nu fra en universitetspraktikant, der i et halvt år frem til juni 2012 – altså efter DR’s forsikring – var tilknyttet udsendelsen ’Pillens mørke skygge’, der var med i opløbet om Guld-prisen.

»Jeg fik direkte at vide, at filmen ikke kunne være blevet til noget uden universitetspraktikanter og ulønnet arbejde. Det har ikke meget med praktikantordningen at gøre,« siger hun.

Journalisten har valgt at holde hende anonym, da hun frygter konsekvensen af, at hendes navn nævnes.

”Rigtigt mange universitetspraktikanter”

Fællestillidsmand i DR Anne Serlev sammenfatter, at omfanget af praktikanter er i eksplosiv udvikling.

»Der bliver brugt rigtig mange universitetspraktikanter, tallet fordobles nærmest hvert halve år. Det er dejligt, at vi kan være et uddannelsessted, men ordningen skal ikke misbruges, så praktikanterne for eksempel arbejder alene og fungerer som ulønnet arbejdskraft.«

»Jeg skulle malkes«

Den pågældende praktikant er uddannet journalist fra RUC, men var i praktik som en del af sin kandidatuddannelse i medievidenskab. Hun fortæller, at aftalen med DR var, at hun skulle lære, hvordan man laver dokumentarfilm med blandt andet optagelse af medvirkende og redigering, og hun blev stillet arbejde i udsigt efter praktikken.

Ingen af disse løfter blev indfriet, fortæller hun nu til Journalisten og påpeger, at hun ikke fik nogen uddannelsesplan. Hun kritiserer også jargonen på redaktionen og den måde, der blev talt om hende.

»Der blev direkte sagt, at jeg skulle malkes,« siger hun.

Gå dog til fagforeningen

Fællestillidsmand Anne Serlev er skarp i sin kritik af DR:

»Jeg kan kun sige, at jeg synes, det er forkasteligt. Hvis hendes fremstilling er korrekt. Det har jeg ikke haft mulighed for at kontrollere.«

»Men på den anden side er det mærkeligt, at hun ikke har henvendt sig til sin tillidsrepræsentant eller fagforening.«

Hun fortæller, at hun er gået til sin chef med kritikken. Er det ikke nok?

»Hvis chefen ikke reagerer, må hun gå til tillidsrepræsentanten.«

Til det siger den tidligere DR-praktikant selv:

»Hvis jeg havde gjort det, mens jeg var der, var der blevet ballade. Mange DJ-medlemmer vidste godt, hvad jeg lavede, og mange er måske selv afhængige af den gratis arbejdskraft. Og jeg var ikke klar over, at jeg havde en tillidsrepræsentant. Jeg var der jo ikke som journalistpraktikant, jeg var ikke på overenskomst, fordi jeg var universitetspraktikant.«

Den citerede praktikant blev afløst af en anden ulønnet praktikant fra sommeren 2012.

DR vil ikke kommentere

Journalisten har bedt flere ansvarlige i DR om kommentarer til kritikken af, at DR bruger ulønnede universitetspraktikanter som journalistisk arbejdskraft. De vil enten ikke kommentere eller svarer ikke.

I stedet har vi via en presserådgiver i DR Presse fået et emailet svar fra underdirektør i DR HR Henriette Frandsen-Melau. Hun vil ikke kommentere den konkrete sag, skriver hun. Dog nedtoner hun sagen ved at påpege, at den er over to år gammel. Derpå understreger hun, at praktikforløbene udvikles løbende, og at DR selv har rigtig mange gode oplevelser med praktikanterne. Hun skriver blandt andet også:

”De får tilknyttet en praktikantvejleder, de altid kan henvende sig til, og til slut i forløbet bliver forløbet og praktikantens arbejde og engagement evalueret.”

Forkert svar

Svaret er upræcist. Sagen er ikke over to år gammel. Det lykkes via DR Presse at få fat i Henriette Frandsen-Melau igen. Hun omskriver nu sit svar til, at sagen er ”næsten” to år gammel.

I sit svar har Henriette Frandsen-Melau desuden ikke forholdt sig til sagens kerne: Den ulønnede universitetspraktikant har lavet decideret journalistisk arbejde for DR.

Journalisten spørger hende igen via DR Presse:

”Vi savner svar fra DR på, at universitetspraktikanten oplever at have lavet egentligt journalistisk arbejde og dermed er brugt som ulønnet redaktionel arbejdskraft, hvilket strider mod DR tidligere meldinger?”

Henriette Frandsen-Melau fremsender nu denne tilføjelse:
”Vi har i dag faste retningslinjer for AC-praktikanterne, der blandt andet indebærer, at de som en del af deres uddannelsespraktik indgår i det faglige miljø. Det betyder, at de udfører relevant fagligt arbejde,” skriver hun.

Fællestillidsmand i DR Anne Serlev vil nu tage sagen op med de øvrige tillidsfolk.

Mener du, man kan dæmme op for det?

»Det vil jeg sandt for dyden håbe, ellers bliver ordningen jo misbrugt, og det kan vi ikke have,« slår Anne Serlev fast.

Denne artikel optræder i en anden version i det trykte magasin, der udkommer onsdag. Det skyldes, at det var vanskeligt at få et svar fra DR før deadline.

13 Kommentarer

Ida Sønderby Rosgaard
15. MAJ 2014
Bekæmpelsen af gratis arbejde
Bekæmpelsen af gratis arbejde vil forblive en ulige kamp, lige så længe lovgivningen åbner mulighed for anvendelsen af gratis arbejdskraft.

Derfor bør DJ efter min mening samarbejde med andre fagforeninger om at få lovfæstet - gerne både på dansk jord og EU-jord, at det er ulovligt at benytte gratis arbejdskraft. Og det skal nok også være strafbart eller i hvert fald medføre meget høje bøder, hvis det skal have en effekt.

Der er jo i bund og grund tale om arbejdsgiveres udnyttelse af mennesker - studerende, praktikanter, arbejdstagere - i en svagere position.

I den henseende er forbrugerlovgivningen mere skarp i mælet, men den kan vi jo ikke bruge her.

Og så ved jeg godt, at der er noget, der hedder frivillig, ulønnet arbejdskraft, men det må politikerne jo så bruge deres tid på at finde en løsning på i stedet for på at lukke munden på journalister på alle mulige måder!

Venlig hilsen
Ida Sønderby Rosgaard
Allan Guldberg
15. MAJ 2014
Accepten af ulønnede
Accepten af ulønnede praktikanter og dermed gratis arbejdskraft er første skridt mod løndumping. Det skader alle ansatte i hele branchen.
Det er dog for nemt at sige, at fagforeningen bare skal kræve løn til praktikanterne. For hvem er fagforeningen? Det er sgu da medlemmerne selv.
Hvis man vil det her til livs, er der kun en vej frem. Sammenholdet og organiseringen skal være bedre på arbejdspladserne, og så skal man pure nægte at arbejde sammen med ulønnede praktikanter og uorganiseret arbejdskraft med mindre lokale regler følges til punkt og prikke.
Der skal altså mere drastiske metoder til værks, hvis vi på sigt skal forsvare vores løn- og arbejdsforhold i branchen.
Se bare, hvordan det er gået i mange andre brancher som fx byggeriet, landbruget, industrien m.m.
Eller kig på film- og reklamebranchen, hvor forholdene heller ikke er misundelsesværdige.
Hvilke brancher mon står på tur næste gang?
Har da hørt flere mediechefer pippe over lønnen, som mon ikke de mener, at den skal ned...
P.S. Hvis forbundet skal have en chance for overhovedet at kræve løn for praktikanter, så kræver det jo også, at de ansatte på arbejdspladsen er indstillet på at gå langt for at sikre dette. Ellers er kravet, da lige til at sende lodret ned i skraldespanden. Gode løn- og arbejdsforhold kommer altså ikke af sig selv.
Per Roholt
15. MAJ 2014
Et af midlerne til at undgå
Et af midlerne til at undgå udnyttelse af gratis-praktikanter er at sikre, at de overenskomster, som vi indgår med arbejdsgiverne også tager højde for vores praktikanter fra andre uddannelsessteder end de traditionelle journalistuddannelser.

På kommunikationsområdet har vi fx i dag overenskomst med flere NGO´er, hvor det bør være muligt at få indskrevet aftaler om universitetpraktikanter, så de sikres rimelige løn og arbejdsforhold. Og så er det på tide vi griber fat i arbejdsgiverne på kommunikationsområdet, så vi sammen kan få gang i en dialog om at stoppe uvæsenet med gratis-praktikanter. Det skylder vi praktikanterne.

vh Per Roholt, Formand for DJ Kommunikation
Peter Thornvig
14. MAJ 2014
Gratis arbejde er en af de
Gratis arbejde er en af de helt store udfordringer på vores del af markedet. Det udfordre ikke bare vilkårene for de ansatte, men også for de stadig flere freelance på medieområdet. Men ikke mindst af hensyn til de studerende. Det blokere for de job der burde være der efter endt uddannelse.

Dette er og har gennem lang tid været et fokusområde i DJ og på arbejdspladserne. Men en manglende åbenhed om de praktikpladser, der reelt er helt almindelig job men ulønnet, har begræset mulighederne for handling.Det er derfor et skridt frem at der nu er medlemmer, der åbent står frem og foræller om forholdene på DR.Praktik er nødvendig i et uddannelsesforløb. Også ulønnet. Men det er vigtigt at holde fast i at det sker i rammen af de uddannelsesmæsige behov.

Så gi' det lige en tank, hvis du kan bidrag til at vi får belyst det regulære arbejde, der er skjult blandt andet under begrebet ulønnet praktik.
Peter Thornvig, Hb medlem.
Luci Smith
13. MAJ 2014
DR er pinlig. Jeg har skrevet
DR er pinlig. Jeg har skrevet en klage over et program i marts og på trods af en del rykker, har de ikke svaret. De overtæder deres egen vedtagne etik gang på gang. Er selv begyndt at være enige med de, der mener, at vi ikke skal betale til DR mere. Lad dem tjene folket eller visne bort.

Flere