search

Ulønnet praktikarbejde i DR

»Der blev direkte sagt, at jeg skulle malkes,« siger uddannet journalist, der som universitetspraktikant blev brugt som ulønnet arbejdskraft af DR. Tillidsmand kalder beskrivelsen »forkastelig«. Ansvarlige i DR vil ikke interviewes om sagen. DR's ledelse svarer ufuldstændigt i e-mailede svar

Fredag den 2. maj blev Billed Bladets årlige TV-Guld-priser uddelt ved en fest på Hotel d’Angleterre i København, og DR var nomineret for flere dokumentarprogrammer. Nu viser Journalistens gennemgang, at der blev brugt ulønnede praktikanter i det redaktionelle arbejde. Det strider direkte mod DR’s tidligere forsikringer.

»Det er vigtigt at understrege, at vi selvfølgelig ikke ser studiepraktikanter som arbejdskraft, der kan erstatte hverken uddannede journalister eller egentlige journalistpraktikanter,« lød det fra DR i 2011.

»Det passer i hvert fald ikke. Der blev decideret spekuleret i det,« lyder det nu fra en universitetspraktikant, der i et halvt år frem til juni 2012 – altså efter DR’s forsikring – var tilknyttet udsendelsen ’Pillens mørke skygge’, der var med i opløbet om Guld-prisen.

»Jeg fik direkte at vide, at filmen ikke kunne være blevet til noget uden universitetspraktikanter og ulønnet arbejde. Det har ikke meget med praktikantordningen at gøre,« siger hun.

Journalisten har valgt at holde hende anonym, da hun frygter konsekvensen af, at hendes navn nævnes.

”Rigtigt mange universitetspraktikanter”

Fællestillidsmand i DR Anne Serlev sammenfatter, at omfanget af praktikanter er i eksplosiv udvikling.

»Der bliver brugt rigtig mange universitetspraktikanter, tallet fordobles nærmest hvert halve år. Det er dejligt, at vi kan være et uddannelsessted, men ordningen skal ikke misbruges, så praktikanterne for eksempel arbejder alene og fungerer som ulønnet arbejdskraft.«

»Jeg skulle malkes«

Den pågældende praktikant er uddannet journalist fra RUC, men var i praktik som en del af sin kandidatuddannelse i medievidenskab. Hun fortæller, at aftalen med DR var, at hun skulle lære, hvordan man laver dokumentarfilm med blandt andet optagelse af medvirkende og redigering, og hun blev stillet arbejde i udsigt efter praktikken.

Ingen af disse løfter blev indfriet, fortæller hun nu til Journalisten og påpeger, at hun ikke fik nogen uddannelsesplan. Hun kritiserer også jargonen på redaktionen og den måde, der blev talt om hende.

»Der blev direkte sagt, at jeg skulle malkes,« siger hun.

Gå dog til fagforeningen

Fællestillidsmand Anne Serlev er skarp i sin kritik af DR:

»Jeg kan kun sige, at jeg synes, det er forkasteligt. Hvis hendes fremstilling er korrekt. Det har jeg ikke haft mulighed for at kontrollere.«

»Men på den anden side er det mærkeligt, at hun ikke har henvendt sig til sin tillidsrepræsentant eller fagforening.«

Hun fortæller, at hun er gået til sin chef med kritikken. Er det ikke nok?

»Hvis chefen ikke reagerer, må hun gå til tillidsrepræsentanten.«

Til det siger den tidligere DR-praktikant selv:

»Hvis jeg havde gjort det, mens jeg var der, var der blevet ballade. Mange DJ-medlemmer vidste godt, hvad jeg lavede, og mange er måske selv afhængige af den gratis arbejdskraft. Og jeg var ikke klar over, at jeg havde en tillidsrepræsentant. Jeg var der jo ikke som journalistpraktikant, jeg var ikke på overenskomst, fordi jeg var universitetspraktikant.«

Den citerede praktikant blev afløst af en anden ulønnet praktikant fra sommeren 2012.

DR vil ikke kommentere

Journalisten har bedt flere ansvarlige i DR om kommentarer til kritikken af, at DR bruger ulønnede universitetspraktikanter som journalistisk arbejdskraft. De vil enten ikke kommentere eller svarer ikke.

I stedet har vi via en presserådgiver i DR Presse fået et emailet svar fra underdirektør i DR HR Henriette Frandsen-Melau. Hun vil ikke kommentere den konkrete sag, skriver hun. Dog nedtoner hun sagen ved at påpege, at den er over to år gammel. Derpå understreger hun, at praktikforløbene udvikles løbende, og at DR selv har rigtig mange gode oplevelser med praktikanterne. Hun skriver blandt andet også:

”De får tilknyttet en praktikantvejleder, de altid kan henvende sig til, og til slut i forløbet bliver forløbet og praktikantens arbejde og engagement evalueret.”

Forkert svar

Svaret er upræcist. Sagen er ikke over to år gammel. Det lykkes via DR Presse at få fat i Henriette Frandsen-Melau igen. Hun omskriver nu sit svar til, at sagen er ”næsten” to år gammel.

I sit svar har Henriette Frandsen-Melau desuden ikke forholdt sig til sagens kerne: Den ulønnede universitetspraktikant har lavet decideret journalistisk arbejde for DR.

Journalisten spørger hende igen via DR Presse:

”Vi savner svar fra DR på, at universitetspraktikanten oplever at have lavet egentligt journalistisk arbejde og dermed er brugt som ulønnet redaktionel arbejdskraft, hvilket strider mod DR tidligere meldinger?”

Henriette Frandsen-Melau fremsender nu denne tilføjelse:
”Vi har i dag faste retningslinjer for AC-praktikanterne, der blandt andet indebærer, at de som en del af deres uddannelsespraktik indgår i det faglige miljø. Det betyder, at de udfører relevant fagligt arbejde,” skriver hun.

Fællestillidsmand i DR Anne Serlev vil nu tage sagen op med de øvrige tillidsfolk.

Mener du, man kan dæmme op for det?

»Det vil jeg sandt for dyden håbe, ellers bliver ordningen jo misbrugt, og det kan vi ikke have,« slår Anne Serlev fast.

Denne artikel optræder i en anden version i det trykte magasin, der udkommer onsdag. Det skyldes, at det var vanskeligt at få et svar fra DR før deadline.

Kommentarer
13
Jeanne Kornum
12.05.14 19:56
Selvfølgelig vælger
Selvfølgelig vælger arbejdspladserne gratis arbejdskraft fremfor lønnede praktikanter. Hvis ikke fagforeningen gør noget klogt, kan mange studerende fra journalisthøjskolen glemme alt om at gennemføre deres uddannelse. I år manglede journalisthøjskolen 50 lønnede praktikpladser. 50!
Stram op, og forlang løn til universitet-praktikanterne.
Fremhævet af Journalisten
Caspar Birk
13.05.14 08:37
Endnu engang viser
Endnu engang viser mailkorrespondance sig som et unyttigt interview-redskab. Og det breder sig. Også sms-svar fra politikere og kommunikationsfolk (spindoktorer, pressemedarbejdere, m.v.) er blevet udbredt og desværre accepteret - bare se dagens historie i Ekstra Bladet, hvor man videregiver en sms-besked fra en partisekretær i forhold til indkøb af tøj til Lars Løkke. I ovennævnte historie taler vi om den største arbejdsplads i DJ, som får lov til at svare på kritik via mail, hvor de naturligvis - fristes man til at skrive - kun svarer halvt og vævende. Lad nu vær med at acceptere den form for svar! Gå til de ansvarlige, giv dem tid til at svare på kritikken, men hvis de ikke ønsker at stille op til interview, så er det dét, der skal fremgå og ikke en alenlang mailkorrespondance, hvor kritikken og vinklen på historien forsvinder i en tåge af skriverier mellem Journalisten og DR. Og så ryger historien, fordi de ansvarlige ikke bliver holdt til ansvar, hvilket politikere og kommunikationsfolk forlængst har forstået. Tag nu kampen op og forlang et interview!
Fremhævet af Journalisten
Martin Abildgaard
13.05.14 10:46
Det virker med al respekt som
Det virker med al respekt som en lidt tynd historie. En annonym praktikant føler sig dårligt behandlet for to år siden. Måske er hun bare bitter over at hun ikke fik tilbudt et job bagefter? Jeg kan godt forstå DR ikke vil kommentere den konkrete sag,
Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager, redaktør, Journalisten
13.05.14 12:23
Kære Martin

Kære Martin

Tak for replik.

Sagen er, at DR har udtalt, at DR ikke bruger ulønnede universitetspraktikanter til journalistisk arbejde.

Alligevel figurerer disse praktikanter i rulleteksterne på DR-programmer.

Og kilden her fortæller, at hun var en direkte del af det redaktionelle arbejde.

Det vil DR ikke kommentere på.

Der ud over kan du godt have ret i, at hun føler sig dårligt behandlet, og ikke fik det job, hun var stillet i udsigt.

Men den kritik er vel også ganske konkret. Og dermed oplagt at afvise eller kommentere på.

Mvh
Mvh Øjvind
Fremhævet af Journalisten
Kristian Petersen
13.05.14 13:14
Jeg har selv været AC
Jeg har selv været AC-praktikant hos DR for et par år siden og kender masser andre unistuderende, der har været det samme (primært på radio).

Selvfølgelig har vi udført redaktionelt arbejde, som man ellers burde bruge ansatte journalister til. Enten har vi fået lov at lave et par enkelte live-sendinger i slutningen af forløbet, eller også har vi måske lavet kortere indslag, som har kunnet bruges i programmerne.

Jeg er dog ikke sikker på, hvad der kom først: fyringen af de medarbejdere, som tidligere lavede indslag til programmerne (og som nu er afløst af, at værterne blot har gæster eller selv taler mere), eller indtoget af AC-praktikanter. Hvis fyringen af radioreportere kom først (det tror jeg), tager AC-praktikanterne jo for det meste ikke arbejdet fra nogen, for alternativet er blot et lidt mere discount-præget program, hvor færre har leveret redaktionelt indhold.

Jeg kender endnu ikke til nogen, der har fået lov at lave bare i nærheden af, hvad en journalistpraktikant laver. (Og, nå ja, hvis det er nogen trøst: Jeg kender også kun meget få AC-praktikanter, der har fået særlig meget ud af deres praktik - af samme årsag.)
Fremhævet af Journalisten
Louise Jensen
13.05.14 13:18
Godt at se at Dansk
Godt at se at Dansk Journalistforbund omsider træder i karakter vedr. den massive udnyttelse af gratis/billig arbejdskraft, som foregår rundt omkring - på bekostning af Forbundets medlemmer. Det klinger dog lidt hult, når man samtidig vælger at bringe annoncer som denne på journalisten.dk: http://mediajob.dk/job/journalist/kommunikationsmedarbejder-med-offentligt-loentilskud-til-ledelsessekretariatet-regionshuset-i-soroe-275.html
Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager, redaktør, Journalisten
13.05.14 13:43
Kære Louise

Kære Louise

Tak for dit indlæg.

Vi bringer på Journalisten.dk ikke henvisninger til stillinger, hvor folk arbejder ulønnet.

Stillinger med offentlig løntilskud kan diskuteres, men det er dog en lovlig og anerkendt ansættelsesform.

PS: I ovenstående er det fagbladet Journalisten, der udgives af Dansk Journalistforbund, der har beskrevet sagen.

Mange venlige hilsner
Fremhævet af Journalisten
Helle Schøler Kjær
13.05.14 14:39
Til tillidsmændene i DR: Det
Til tillidsmændene i DR: Det er meget enkelt. Gå rundt i alle afdelinger og tæl gratisterne op eller bed ledelsen om at få en liste - og spørg dem så, hvad de laver. Der er masser af universitetspraktikanter, der laver journalistisk arbejde, måske ikke indslag, men research og redaktionelt arbejde. Og alle ved det. Det var en støt stigende kurve i de sidste ti år, jeg var i DR (indtil for tre år siden), og jeg tror ikke en dyt på, at der er færre nu. Journalisten kan kigge i egne arkiver og finde artikler om det inden for de sidste par år.
Fremhævet af Journalisten
Luci Smith
13.05.14 19:05
DR er pinlig. Jeg har skrevet
DR er pinlig. Jeg har skrevet en klage over et program i marts og på trods af en del rykker, har de ikke svaret. De overtæder deres egen vedtagne etik gang på gang. Er selv begyndt at være enige med de, der mener, at vi ikke skal betale til DR mere. Lad dem tjene folket eller visne bort.
Fremhævet af Journalisten
Peter Thornvig
14.05.14 15:09
Gratis arbejde er en af de
Gratis arbejde er en af de helt store udfordringer på vores del af markedet. Det udfordre ikke bare vilkårene for de ansatte, men også for de stadig flere freelance på medieområdet. Men ikke mindst af hensyn til de studerende. Det blokere for de job der burde være der efter endt uddannelse.

Dette er og har gennem lang tid været et fokusområde i DJ og på arbejdspladserne. Men en manglende åbenhed om de praktikpladser, der reelt er helt almindelig job men ulønnet, har begræset mulighederne for handling.Det er derfor et skridt frem at der nu er medlemmer, der åbent står frem og foræller om forholdene på DR.Praktik er nødvendig i et uddannelsesforløb. Også ulønnet. Men det er vigtigt at holde fast i at det sker i rammen af de uddannelsesmæsige behov.

Så gi' det lige en tank, hvis du kan bidrag til at vi får belyst det regulære arbejde, der er skjult blandt andet under begrebet ulønnet praktik.
Peter Thornvig, Hb medlem.
Fremhævet af Journalisten
Per Roholt
15.05.14 05:18
Et af midlerne til at undgå
Et af midlerne til at undgå udnyttelse af gratis-praktikanter er at sikre, at de overenskomster, som vi indgår med arbejdsgiverne også tager højde for vores praktikanter fra andre uddannelsessteder end de traditionelle journalistuddannelser.

På kommunikationsområdet har vi fx i dag overenskomst med flere NGO´er, hvor det bør være muligt at få indskrevet aftaler om universitetpraktikanter, så de sikres rimelige løn og arbejdsforhold. Og så er det på tide vi griber fat i arbejdsgiverne på kommunikationsområdet, så vi sammen kan få gang i en dialog om at stoppe uvæsenet med gratis-praktikanter. Det skylder vi praktikanterne.

vh Per Roholt, Formand for DJ Kommunikation
Fremhævet af Journalisten
Allan Guldberg
15.05.14 07:02
Accepten af ulønnede
Accepten af ulønnede praktikanter og dermed gratis arbejdskraft er første skridt mod løndumping. Det skader alle ansatte i hele branchen.
Det er dog for nemt at sige, at fagforeningen bare skal kræve løn til praktikanterne. For hvem er fagforeningen? Det er sgu da medlemmerne selv.
Hvis man vil det her til livs, er der kun en vej frem. Sammenholdet og organiseringen skal være bedre på arbejdspladserne, og så skal man pure nægte at arbejde sammen med ulønnede praktikanter og uorganiseret arbejdskraft med mindre lokale regler følges til punkt og prikke.
Der skal altså mere drastiske metoder til værks, hvis vi på sigt skal forsvare vores løn- og arbejdsforhold i branchen.
Se bare, hvordan det er gået i mange andre brancher som fx byggeriet, landbruget, industrien m.m.
Eller kig på film- og reklamebranchen, hvor forholdene heller ikke er misundelsesværdige.
Hvilke brancher mon står på tur næste gang?
Har da hørt flere mediechefer pippe over lønnen, som mon ikke de mener, at den skal ned...
P.S. Hvis forbundet skal have en chance for overhovedet at kræve løn for praktikanter, så kræver det jo også, at de ansatte på arbejdspladsen er indstillet på at gå langt for at sikre dette. Ellers er kravet, da lige til at sende lodret ned i skraldespanden. Gode løn- og arbejdsforhold kommer altså ikke af sig selv.
Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
15.05.14 08:53
Bekæmpelsen af gratis arbejde
Bekæmpelsen af gratis arbejde vil forblive en ulige kamp, lige så længe lovgivningen åbner mulighed for anvendelsen af gratis arbejdskraft.

Derfor bør DJ efter min mening samarbejde med andre fagforeninger om at få lovfæstet - gerne både på dansk jord og EU-jord, at det er ulovligt at benytte gratis arbejdskraft. Og det skal nok også være strafbart eller i hvert fald medføre meget høje bøder, hvis det skal have en effekt.

Der er jo i bund og grund tale om arbejdsgiveres udnyttelse af mennesker - studerende, praktikanter, arbejdstagere - i en svagere position.

I den henseende er forbrugerlovgivningen mere skarp i mælet, men den kan vi jo ikke bruge her.

Og så ved jeg godt, at der er noget, der hedder frivillig, ulønnet arbejdskraft, men det må politikerne jo så bruge deres tid på at finde en løsning på i stedet for på at lukke munden på journalister på alle mulige måder!

Venlig hilsen
Ida Sønderby Rosgaard
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen