Ulønnet praktik: DJ langer ud efter DR-praktikopslag

I et nyt opslag søger DR en ulønnet uni-praktikant, som bl.a. skal ’skrive historier direkte til nettet’. DJ vurderer, at der er tale om journalistisk arbejde, som bryder med reglerne. DR afviser problemet: »De skal være med i hele processen fra start til slut for at forstå, hvad det vil sige at arbejde her«  

I DR er det blevet sæson for at søge universitetspraktikanter til det kommende semester. Lige nu er der 10 forskellige opslag ude – blandt andet fra DR Kultur, 21Søndag og DR Nyhedernes analyseenhed, som alle søger ulønnede universitetspraktikanter i et halvt år.   

Netop antallet af universitetspraktikanter i DR blev diskuteret i forbindelse med praktikmanglen efter seneste Panikdag. Her fastslog DR's nyhedsdirektør Ulrik Haagerup, at universitetspraktikanterne bruges til helt andre opgaver end journalistpraktikanterne, og at de to »ikke kan erstatte hinanden«.

Set i det lys vækker særligt ét af de aktuelle opslag fra DR undren i DJ. I opslaget fra DR Kultur lyder det blandt andet, at praktikanten vil prøve kræfter med at ”skrive historier direkte til nettet”, ligesom det også hedder, at praktikanten ”hver dag” er med til at ”skrive de væsentligste kulturnyheder til dr.dk/kultur.”

»Jeg snakkede med Ulrik Haagerup om det her for et par uger siden. Han sagde, at universitetspraktikanter og journalistpraktikanter i DR laver vidt forskellige ting – men det kan jeg altså ikke se ud fra opslaget her. Der er nogle ting, som gør, at jeg tænker, man løser journalistiske opgaver i stillingen her,« siger Maria Becher Trier, medlem af DJ’s hovedbestyrelse og repræsenteret i både Praktikudvalget og Beskæftigelses- og Uddannelsespolitisk udvalg.

Journalistisk arbejde skal lønnes  

Maria Becher Trier drager sin konklusion på baggrund af særligt de to formuleringer i opslaget, der går på, at man som universitetspraktikant på redaktionen skriver historier direkte til nettet og er med til at skrive de væsentligste kulturnyheder hver dag.

»Det virker meget producerende i hvert fald,« siger hun.

Samme vurderinger lyder fra DJ’s næstformand Lars Werge. Han forklarer, at det strider mod reglerne i de aftaler, som DJ via overenskomsterne for praktikanter i DR har lavet. De skal sikre, at journalistisk arbejde bliver lønnet.

»Vores overenskomstaftaler taler om, at journalistisk arbejde skal dækkes af overenskomsten. Og jeg synes bestemt, det lyder som journalistisk arbejde i tilfældet her. Det kan være svært at veje og måle – men i en eller anden udstrækning ER der i hvert fald tale om journalistisk arbejde. Det er problematisk, når man har universitetspraktikanter, som så tydeligt går ind og tager noget af det journalistiske arbejde uden at være dækket,« siger Lars Werge.

Hvordan definerer man journalistisk arbejde?

»Vores definition af journalistisk arbejde er blandt andet at skrive artikler. Men formentlig må man have en anden definition i chefredaktionen i DR,« siger han.

DR: Man lærer ikke af at se på  

Souschef i DR Kultur Ida Holten Ebbesen er enig i, at der er tale om journalistisk arbejde, når deres universitetspraktikanter blandt andet får lov at skrive artikler. Men så længe, de gør det som en del af en læringsproces, ser hun ikke noget problem.  

»Vi har ikke nogle problemer med, at vores universitetspraktikanter deltager i det journalistisk arbejde. De skal være med i hele processen fra start til slut for at forstå, hvad det vil sige at arbejde her. Men de står ikke alene med det, og de erstatter hverken andre journalistpraktikanter eller udlærte journalister,« siger Ida Holten Ebbesen.

Men betyder det, at universitetspraktikanterne i jeres afdeling rent faktisk udfører noget af det samme journalistisk arbejde, som journalistpraktikanterne?

»Der er ingen tvivl om, at de har berøring med nogle af de samme ting som journalistpraktikanterne. Men de bidrager vidt forskelligt – universitetspraktikanterne bidrager i en meget mindre målestok end journalistpraktikanterne. Og de har en helt anden position på redaktionen. De er hele tiden i en læringsproces, og derfor er det ikke at sidestille med almindeligt journalistisk arbejde,« siger hun og tilføjer:  

»De indgår i redaktionens arbejde. Og i det omfang de skal lære, kan de heller ikke undgå at bidrage. Jeg ville ikke synes, det var meningsfuldt at have unipraktikanter som henter post og laver kaffe. Og man lærer ikke meget af at sidde ved siden af og kigge på.«

Vil overveje formuleringerne

Ida Holten Ebbesen erkender, at der er enkelte formuleringer i opslaget, som kan skabe tvivl om de konkrete arbejdsopgaver i praktikstillingen. Formuleringerne er de samme, som dem DJ har peget på.  

»Når jeg læser opslaget med dine briller, er jeg ked af nogle formuleringer. Det kan måske lyde misvisende. Og hvis det skaber forvirring ude i branchen, vil vi da overveje at ændre dem til næste runde. Men jeg synes ikke, det giver mening at ændre dem nu,« siger hun.   

DJ henviser til, at DR’s fællestillidsmand har fokus på området og normalt vil rette henvendelse til ledelsen på baggrund af praktikopslag som det aktuelle.

»Vi kan jo ikke sætte en stopper for de her uddannelsesforløb. Men det er klart, at vi skal forsøge at regulere dem. For det er jo en problematik, som er med til at øge det gratis arbejde, der findes, og som kan være med til at tage overenskomstreguleret arbejde,« siger Lars Werge.

Journalisten har givet fællestillidsmand i DR, Anne Serlev, mulighed for at kommentere praktikopslaget. Hun er optaget af de aktuelle overenskomstforhandlinger i DR.   

0 Kommentarer