ULIGE LIGESTILLING

Mange års lobbyarbejde er mundet ud i – for lidt. Trods en ny lov om ligestilling på pensionsområdet kommer de nye regler ikke til at ændre noget for DJ-medlemmer. Kvinder vil også fremover få mindre for pensionspengene, selvom de betaler det samme som mænd. DJ overvejer sag ved EF-domstolen.
Mange års lobbyarbejde er mundet ud i – for lidt. Trods en ny lov om ligestilling på pensionsområdet kommer de nye regler ikke til at ændre noget for DJ-medlemmer. Kvinder vil også fremover få mindre for pensionspengene, selvom de betaler det samme som mænd. DJ overvejer sag ved EF-domstolen.


• Sagsmappen er stor og tyk. Siden 1994 har Dansk Journalistforbund kæmpet for at sikre kvinder lige så meget for deres pensionskroner som mændene får. Men kampen har været forgæves.
1. juli træder en ny lov i kraft, der fremover vil sikre en del danske kvinder samme pensionsvilkår som mænd. Men den kommer stort set ikke til at gælde for journalister.
»Vi har lavet et stort lobbyarbejde, men der er ikke megen trøst at hente for os i loven,« siger formand for Ligestillingsudvalget under DJ, Inge Methling.
Næstformand i DJ, Christian Kierkegaard supplerer:
»Det er skuffende. Folketinget kunne godt have taget hele skridtet og også sikret lige vilkår for vores medlemmer«.
Når journalister er undtaget fra den nye ligestillingslov er det fordi, næsten alle journalister, der har pensionsordning, har en såkaldt valgfri ordning, hvor det er op til den enkelte, hvor og hvordan man vil spare op. Den måde at hensætte penge til alderdommen på er undtaget fra loven.
»Loven er et lille fremskridt overordnet set, men den løser ikke det grundlæggende problem, at der bliver diskrimineret på køn. Og for vores medlemmer betyder den jo reelt intet,« siger Christian Kierkegaard.
Loven kommer til at omfatte omkring 650.000 lønmodtagere, heriblandt alle offentligt ansatte, men vil også gælde de fleste nye pensionsordninger på det private arbejdsmarked. Disse ordninger er typisk i en pensionskasse, hvor medlemmerne er tvunget til at være med.

Mange penge
Det er ikke småpenge, de kvindelige journalister går glip af. Et regneeksempel viser, at reglerne som de er nu, kan betyde en forskel på op til 26.500 kroner om året i udbetalt pension.
Indbetaler en mand og en kvinde hver 45.000 kroner i alderspension fra de er 30 til de trækker sig tilbage som 67-årige, vil manden få 196.500 kroner udbetalt om året. Kvinden må nøjes med 170.000 kroner.
Manden får altså 15 procent mere.
Pensionskassernes begrundelse er, at kvinderne i gennemsnit lever længere og dermed skal have pension i flere år end mændene. Dermed bliver kvindernes pensionsudbetalinger spredt ud over længere tid, og derfor får de mindre i årlig pension.
DJ har dog ikke helt opgivet håbet om ligestilling på området.
I EU’s love står, at mænd og kvinder skal have lige løn for lige arbejde. Og da pensionen er en del af lønnen, mener forbundet også, at de to køn skal have lige meget i pension.
Derfor overvejer DJ i øjeblikket om sagen skal sendes videre til EF-domstolen.

0 Kommentarer