Praktik

”Uheldig sag”: Ministerie fastslår, at gratis DR-praktikanter ikke må være arbejdskraft

DR beklager praktikantforløb og kalder det en administrativ fejl. Sagens kerne drejer sig nu om, hvordan man definerer ”arbejdskraft”

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) kalder det for en ”uheldig sag”, at DR har gjort brug af gratis universitetspraktikanter til decideret arbejdskraft, hvilket i september blev beskrevet i en konkret case i Akademikerbladet.

Det fremgår af et svar til Folketinget på baggrund af et spørgsmål fra Danmarksdemokraternes medieordfører, Søren Espersen.

”Jeg synes, at det lyder som en uheldig sag og noterer mig særligt, at DR i sit svar fremhæver, at de er ærgerlige over den konkrete sag, at DR har beklaget over for praktikanten, og at de har iværksat et eftersyn af DR’s brug af universitetspraktikanter, interne retningslinjer og arbejdsgange,” lyder det fra ministeren.

I samme svar beklager DR praktikantforløbet, som mediehuset kalder en ”administrativ fejl”. Derudover oplyser DR, at man har iværksat ”et eftersyn” af mediehusets praktikforløb.

Må ikke bruges som arbejdskraft

Sagens kerne drejer sig blandt andet om, hvordan man definerer arbejdskraft.

I svaret til Folketinget understreger Uddannelses- og Forskningsministeriet, at universitetspraktikanter på DR ifølge loven ”ikke må indgå som arbejdskraft, herunder være underlagt virksomhedens instruktionsbeføjelse”.

Imidlertid mente fagforeningerne DJ og DM i sidste uge, at de mistænker DR for at misbruge universitetspraktikanter til netop at være decideret arbejdskraft på redaktionerne.

I den forbindelse oplyste DR til Journalisten, at universitetspraktikanter ifølge mediehuset godt må udføre deciderede arbejdsopgaver:

”AC-praktikanterne må gerne udføre reelle arbejdsopgaver, selvfølgelig under hensyn til, at de er under uddannelse,” lød det i et skriftligt svar fra HR-chef Nanna Abildstrøm.

I svaret til Folketinget skriver DR:

”Generelt gælder det, at praktikanter gerne må løse fagligt relevante opgaver, men ikke må indgå som en del af afdelingens normering.”

Vil lægge pres på DR

Søren Espersen oplyser til Journalisten, at han generelt har den opfattelse, at DR’s brug af gratis praktikanter er ”struktureret” og sat i system.

Derfor vil han forfølge sagen yderligere på baggrund af svaret fra ministeren. Det siger han også på baggrund af, at Journalisten forleden kunne fortælle om 11 opslag til ulønnede universitetspraktikantstillinger på DR, hvor der i flere af dem fremgik et timetal på 37 timer om ugen og konkrete beskrivelser af arbejdsopgaver som for eksempel ”faktatjek”, ”forberedelse af kritiske interviews”, ”anmodninger om aktindsigt” eller ”forelæggelser for kilder”.

”Der er sat timetal på en normalkontrakt og en hel masse vilkår. Jeg tror, at det bliver svært for de her praktikanter at sige, at man er syg, for det er åbenbart en person, som DR vil have til at arbejde for sig. Og når det er en statsvirksomhed, er det forargeligt, at man på den måde sætter det i system,” lyder det fra Søren Espersen.

Han mener desuden, at DR som minimum burde betale den erkendtlighed på lidt over 3.300 kroner, som man ifølge loven gerne må betale til universitetspraktikanter.

Over for Journalisten afviste DR tidligere på ugen, at man vil betale erkendtligheden, og over for Folketinget svarer DR, at det ikke er muligt, da universitetspraktikanterne modtager SU i forbindelse med universitetspraktikken. Ifølge SU.dk er det dog muligt at få erkendtligheden ved siden af sin SU.

”Så må der bare lægges pres på DR. Det er ikke fair og ordentligt,” siger Søren Espersen.

DJ-praktikanter skåret ned

Tidligere på ugen kunne Journalisten på baggrund af en aktindsigt fortælle, at DR de seneste år har sløjfet 11 overenskomstlønnede DJ-praktikantstillinger, men stort set holdt niveauet for de gratis universitetspraktikanter.

På den baggrund har Journalisten også forsøgt at få kulturminister Jakob Engel-Schmidt til at svare generelt på, hvorvidt han på den baggrund mener, at forholdene for universitetspraktikanter skal undersøges, om han finder DR’s brug af de pågældende praktikanter kritisabel, og om han mener, at DR som offentligt finansieret mediehus skal gøre brug af ulønnede praktikanter til praktikforløb, som af fagforeningerne DJ og DM peger i retning af misbrug af praktikanter til gratis arbejdskraft.

Det har ikke været muligt for Journalisten at få svar på de spørgsmål fra Kulturministeriet, som i stedet henviser til det skriftlige folketingssvar.

I det svarer Jakob Engel-Schmidt, at DR’s indholdsproduktion skal ske under ordnede forhold:

”Afslutningsvist vil jeg tilføje, at det følger af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed §§ 17-18, at DR’s bestyrelse er DR’s øverste ledelse og har det overordnede programansvar, mens DR’s generaldirektør har det daglige programansvar og varetager den daglige administrative og økonomiske ledelse af DR. Det fremgår desuden af DR’s public servicekontrakt 2022-2025 af 22. september 2022, at ”Når DR producerer indhold, skal det ske under ordnede forhold, dvs. efter overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår, der er gældende i branchen”.”

0 Kommentarer