Ugeskrift for Læger overvejer redaktionel frihed

En større omlægning af Ugeskrift for Læger er sandsynligvis på vej. I den kommende weekend diskuterer Lægemødet 2010 blandt andet en helt ny mediestrategi samt den redaktionelle frihed for Lægeforeningens medier.

En større omlægning af Ugeskrift for Læger er sandsynligvis på vej. I den kommende weekend diskuterer Lægemødet 2010 blandt andet en helt ny mediestrategi samt den redaktionelle frihed for Lægeforeningens medier.

I første omgang er der alene lagt op til en større drøftelse af Lægeforeningens trykte medier. Senere skal der så udarbejdes en ny handlingsplan for Lægeforeningens medier.

Men allerede på weekendens årsmøde i Lægeforeningen vil der blive varmet op til et opgør med de nuværende vilkår for foreningens medier.

Ligesom så mange andre fagblade og foreningsblade kæmper Ugeskriftet med både faldende annonceindtægter og abonnementsindtægter. Samtidig viser læserundersøgelser, at især de yngre læger taber interessen for de trykte medier. Og derfor overvejes det at flytte mere og mere indhold på nettet.

Lægeforeningen udgiver i øjeblikket Ugeskrift for Læger 42 gange om året. Tidligere var det 52 gange. 
Desuden udgiver Lægeforeningen det regionale magasin Danmarks Læger. Og endelig har Ugeskriftet sin egen hjemmeside, som i dag næsten er identisk med det trykte blad.

Men hvad skal der så ske?

Ifølge Lægeforeningens eget oplæg, bør årsmødet blandt andet overveje Ugeskriftets redaktionelle linje og uafhængighed. I dag har bladet ingen erklæring om sin relation til Lægeforeningen.

Desuden skal det diskuteres, om Lægeforeningen fortsat skal være med til at finansiere udgivelsen af det videnskabelige stof i samme omfang som i dag, hvor 50 procent af indholdet i Ugeskriftet er videnskabelige artikler.

Endvidere overvejes det at integrere mere regionalt stof i Ugeskriftet, som ellers p.t. er en del af Danmarks Læger.

0 Kommentarer