Ugemagasin udfordrer dagspressen

Børsens Nyhedsmagasin bliver (igen) ugemagasin næste år i marts. Ambitionen er for alvor at udfordre dagspressens erhvervsdækning.

Børsens Nyhedsmagasin bliver (igen) ugemagasin næste år i marts. Ambitionen er for alvor
at udfordre dagspressens erhvervsdækning.

Mandag den 8. marts næste år går startskuddet for det nye Børsens Nyhedsmagasin. »Bedre, bredere og oftere – det har erhvervslivets topledere brug for,« lyder chefredaktør Kristian Lunds parole.
Uden at have lavet egentlige behovsanalyser, er magasinet nu klar til at investere et ikke nærmere angivet million-beløb i at omlægge bladet.
»Man undersøger ikke behov, dem skaber man,« siger Lund, som mener, at det bør være argument nok, at ugeudgivelsen er den ideelle frekvens for enhver magasinmager.
»At lave et 14-dages magasin er som at udgive et dagblad hver anden dag,« siger Kristian Lund, selvom han med et smil selv nævner, at Nyhedsmagasinet oprindelig startede som ugemagasin – og en økonomisk fiasko.
»Dengang blev underskuddet omkring 40 millioner kroner – alligevel er vores svenske ejere meget interesserede i, at vi kommer en gang om ugen. De udtrykker en betydelig glæde over, at vi nu har mod på det, men det er ikke deres initiativ,« understreger han.
Så efter både at have været månedsblad, tre-ugers blad og senest otte år som 14-dages blad vil Nyhedsmagasinet nu igen være ugemagasin – og i langt højere grad konkurrere med dagspressen. Derfor rykkes udgivelsesdagen til om mandagen.

Mandag – ideel til konkurrence
»Det styrker os afgørende i forhold til dem, som vi betragter som vores deciderede konkurrenter – de dagblade, der er stærke på erhvervsstoffet,« siger Kristian Lund.
At udgivelsesdagen flyttes fra fredag til mandag betyder, at bladet rykker deadline fra den nuværende tirsdag/onsdag til fredag klokken 14. Og det er en vigtig konkurrenceparameter.
»Fra vi slipper bladet fredag, sker der simpelthen ikke noget i erhvervs-Danmark. Vi har hele ugens begivenheder med.«
Øvelsen er nu at trække Nyhedsmagasinet i en mere aktuel retning, men bevare respekten for det særlige magasinformat – med et bredere stofområde.
»Vi vil gøre bladet fri for de irriterende og forkerte begrænsninger, som hidtil har defineret, hvad erhvervsjournalistik er. Vores læsere – erhvervslivets topledere – er generalister. De interesserer sig for alt og er meget optaget af den professionelle del af de-
res virke,« forklarer Kristian Lund og giver et par eksempler på de historier, der fremover skal være i Nyhedsmagasinet – ud over de velkendte politiske og økonomiske historier, som stadig vil danne en solid, relativ aggressiv kerne.
»Jeg tror, at vores læsere gerne vil læse om baggrunden for ledelseskrisen i de danske fængsler. Eller hvordan er økonomien skruet sammen, når man laver et cykelhold. Eller kulturbegivenheders kommercielle sider, såsom er Statens Museum for Kunst en kommerciel succes?«

Konkurrenterne slås
Kristian Lund er ikke i tvivl om, at Nyhedsmagasinet har en unik niche:
»Tv er ikke gode til at formidle stof til vores målgruppe. De bringer jo ikke noget, hvis der ikke er billeder i. Derfor er deres daglige erhvervsdækning nærmest forsvundet. Og konkurrencen på dagbladsområdet udvikler sig gunstigt – for os,« smiler han.
»De hader hinanden og vil ikke citere hinandens historier. Berlingske Tidende bringer ikke en Jyllands-Posten-historie og vice versa. Men selvfølgelig har de fælles historier – dem, hvor alle medier styrter af sted som en flok lemminger efter den samme dagsorden.«
»Og selvom vi skal komme oftere, har vi stadig tid til at læne os tilbage og se, i hvilken retning de andre løber, før vi beslutter, hvor vi skal lægge vores snit.«
Redaktionen, der i dag tæller 10 skrivende, tre redigerende og tre layoutere, vil blive udvidet med fire skrivende, endnu en redigerende samt en layouter. Men der vil ikke blive stillet krav om øget produktivitet hos den enkelte medarbejder:
»I dag bruger vi over en uge på at lave en artikel til Børsens Nyhedsmagasin. Det vil vi fortsat,« siger Kristian Lund.
Han mener, at bladet får meget forærende af de mangeårige erfaringer med at lave magasin – også de teknologiske landvindinger.
»Vi burde have gjort det for et par år siden, da konjunkturerne vendte, men vi har ventet, til vi magtede det. Det tror jeg på, vi kan nu. Vi parallelforskyder bare den proces, vi har i dag.«
Succeskriterierne for ugemagasinet er relativt beherskede. Oplaget forventes at stige med 1000-1500. I dag har bladet ifølge egne undersøgelser 190.000 læsere og distribuerer et oplag på 15.000. Af dem falder knap 13.000 inden for reglerne for registreret oplag.
Kommercielt er ambitionen, at annoncesalget skal øges med seks procent.

0 Kommentarer