Ugeaviser er en guldgrube for dagbladene

Lokalbladene er det suverænt mest indbringende forretningsområde i avisbranchen, viser en opgørelse i seneste nummer af MandagMorgen: 'Guldet i dansk mediebranche ligger i Amager Bladet, Melfar Posten og Værløse Nyt.

Lokalbladene er det suverænt mest indbringende forretningsområde i avisbranchen, viser en opgørelse i seneste nummer af MandagMorgen: 'Guldet i dansk mediebranche ligger i Amager Bladet, Melfar Posten og Værløse Nyt.

Mens landets største dagbladsvirksomheder kæmper en tilsyneladende forgæves kamp for at forhindre læsernes flugt fra deres mærkevare-aviser Politiken, Berlingske Tidende og Jyllands-Posten, udspiller aviskrigens måske afgørende kamp sig langt under den nationale radar.

Såden lyder konklusionen i en større opgørelse i MandagMorgen.

Ugebrevet har gennemgået økonomien i den danske dagbladsbranche, og hvad de færreste sikkert er klar over, så gemmer pengene sig rent faktisk i de lokale ugeaviser. Ja, de redder nærmest dagbladene:

»De lokale ugeaviser er blandt journalister et både undervurderet og latterliggjort medie, men på mediehusenes direktørgang kan man godt få øje på, hvem der tjener rigtige penge i markedet for trykt papir: De husstandsomdelte lokalblade er ganske enkelt avisbranchens suverænt mest succesfulde forretningsområde – både når det gælder annoncevækst, oplagsvækst og vækst i antallet af udgivelser,« skriver MandagMorgen, der har gjort op, at de lokale og regionale ugeaviser havde en omsætning på knap 2,5 milliarder annoncekroner i 2006.

Det svarer til 18 procent af samtlige annoncekroner i omløb på det danske mediemarked.

Ugebrevet kommer desuden ind på den markante konsolidering, der er sket blandt regionale bladhuse i de seneste år – eksempelvis fusionen mellem Århus Stiftstidende og De Bergske Blade, der i januar blev til Midtjyske Medier.

0 Kommentarer