Uffe og Mogens i strid

Journalistforbundets formand krydser endnu engang klinger med Uffe Gardel, medlem af forretningsudvalget i DJ. Formandener utilfreds med, at Uffe Gardel offentligt kritiserede forbundet i forbindelse med ok-forhandlingerne i DR.

De to fløje i Dansk Journalistforbund (DJ) stødte allerede sammen på det første møde i forretningsudvalget efter delegeretmødet. Det var den 30.april, og forretningsudvalget (FU) var lige blevet konstitueret. Formanden, Mogens Blicher Bjerregård, kritiserede Uffe Gardel for at have skrevet et debatindlæg, der skældte forbundsledelsen ud i forbindelse med arbejdsnedlæggelsen i DR den 23. april.

Uffe Gardel skrev blandt andet på forbundets debatsider: "DJ må selvfølgelig tage afstand fra overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, men det ville nu være vældig fint, om forbundet klart og tydeligt ville sige sin mening om DRs opførsel. Gerne offentligt."

Det var de ord, der irriterede formanden så meget, at det blev et punkt på FU-mødet. Mogens Blicher Bjerregård sagde, ifølge mødereferatet, at Uffe Gardel burde have henvendt sig direkte til forbundsledelsen med sin kritik.

På mødet i FU forklarede formanden, at der havde været kommunikationsproblemer i forbundet den pågældende dag. Han blev simpelthen ikke orienteret om arbejdsnedlæggelsen i DR, fordi han sad til møde i Udenrigsministeriet.

Derfor kom nyheden først på sent om eftermiddagen. Da nyheden endelig kom på, var den renset for holdninger. Kun de tørre facts om, at journalisterne i DR overenskomststridigt havde nedlagt arbejdet, var nævnt.

På trods af kritikken fra forbundsledelsen fortryder Uffe Gardel ikke, at han skrev sin mening på hjemmesiden.

"Det ville selvfølgelig have været pænest, hvis jeg havde ringet til formanden først. Men forbundet har et ansvar over for medlemmerne, de skal ikke være i tvivl om, hvor forbundet står," siger Uffe Gardel.

Han mener, at Mogens Blicher Bjerregård og den øvrige ledelse var alt for passive, og at der skal meldes klart ud, også selv om det er strategisk uklogt.

"DJ skulle i stedet have sagt: Selvfølgelig tager vi afstand fra en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, men på den anden side forstår vi eddermame godt, at folks tålmodighed er ved at være brugt op i DR, og det er vores også," siger Uffe Gardel.

Det er Mogens Blicher Bjerregård ikke enig i. Men han forklarer dog, at nyheden på hjemmesiden den pågældende dag måske ville have set anderledes ud, hvis han havde været til stede, da den blev lagt på.

"Hvis jeg havde været til stede, så havde det været en anden tekst," siger formanden.

– Hvorfor kom du ikke med en klar udmelding på hjemmesiden, da du vendte tilbage fra mødet i Udenrigsministeriet?

"Jeg vil helst ikke diskutere vores informationsstrategi i forhold til forhandlingssituationer gennem JOURNALISTEN," siger Mogens Blicher Bjerregård.

0 Kommentarer