search

Uffe Gardel: »Ynkeligt ikke at sige det, som det er – fusionen er død«

Tillidsmand Uffe Gardel kalder det »umådeligt fornuftigt«, at DJ har besluttet at droppe fusionen for nu. »De forsøger at dække over katastrofen ved at sige, at de udskyder frem for at skrinlægge den helt,« siger han. DJ-næstformand: Det er alt andet end en katastrofe

»Jeg er en meget glad og lettet mand i dag.«

Sådan siger Berlingskes tillidsrepræsentant Uffe Gardel, efter at DJ's hovedbestyrelse har besluttet at udskyde fusionen med KS.

»Fusionen var en dårlig ide og den forkerte vej at gå. Derfor er det umådeligt fornuftigt, at man har truffet den her beslutning,« siger Uffe Gardel.

Beslutningen bunder ifølge DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård i, at medlemmerne er splittede i spørgsmålet om fusionen:

»Vi skal ikke ud i en situation, hvor vi splitter forbundet på så væsentlig en sag. Derfor har vi besluttet, at nu arbejder vi videre med det gode samarbejde med KS og sætter tempoet ned for fusionen,« sagde Mogens Blicher Bjerregård til Journalisten tidligere i dag.

Åbenlyst optaget af ikke at tabe ansigt

Det glæder Uffe Gardel, at DJ’s ledelse har lyttet til medlemmerne. Men han mener, at DJ helt burde have afblæst planerne om en fusion med KS frem for at "sætte tempoet ned", som DJ-formanden formulerer det.

»Man er så åbenlyst optaget af ikke at tabe ansigt. Frem for at sige det, som det her: Den her fusionsproces er ikke udskudt, den er afbrudt,« mener Uffe Gardel.

Mogens Blicher siger selv, at han ikke ser det som et nederlag, at de nu må udskyde fusionsplanerne. Hvordan ser du på det?

»Det er jo en fuldstændig politisk katastrofe for DJ’s hovedbestyrelse og især for DJ’s formandskab. Og de forsøger at dække over katastrofen ved at sige, at de udskyder frem for at skrinlægge den helt. Det er efter min mening helt meningsløst og en lille smule ynkeligt ikke at sige det, som det er – fusionen er død. Medlemmerne bakker jo ikke op. Alene dét er grund til helt at standse fusionsprocessen,« siger han.

Intet tyder på, at medlemmerne ændrer holdning  

Selv om fusionen altså blot er udskudt og ikke afblæst af DJ's ledelse, så regner Uffe Gardel aldrig med, at fusionen bliver en realitet.

»Jeg forventer ikke, at de her fusionsplaner bliver genoplivet. Jeg kan ikke se, hvad der skulle genoplive dem. Intet tyder på, at KS skulle forandre sig, og intet tyder på, at DJ’s medlemmer skulle ændre holdning til fusionen,« siger Uffe Gardel.

Han mener, at formand og næstformand i DJ bør overveje, om de kan fortsætte på deres poster.

»Det går jeg ud fra, at de tænker rigtig grundigt over. I sidste ende er det jo delegeretmødets beslutning. Men som jeg ser det, har de investeret al deres politiske kapital i den her fusion. Og det oplagte spørgsmål er jo så, om de har nogen tilbage? Svaret er, at nej, det har de faktisk ikke i mine øjne,« mener Uffe Gardel.

Werge: Jeg tænker mig grundigt om hver gang

Journalisten har fremsendt kritikken til formandskabet. Næstformand Lars Werge svarer, at han ikke er overrasket over, at han næppe har Uffe Gardels opbakning.

»Det kommer ikke bag på mig – og det sover jeg helt roligt om natten på trods af. Som han selv siger, er det jo delegeretmøde, der skal afgøre, hvem der skal være formand og næstformand. Og det står enhver delegeret frit for selv at stille op eller at stemme på nogle andre,« siger Lars Werge.

Men giver det her dig anledning til at tænke over, om du selv kan fortsætte?

»Jeg kan forsikre både dig og Uffe Gardel om, at jeg har behov for at tænke mig rigtig grundigt om, hver gang jeg træffer en politisk beslutning. Det gjorde jeg frem mod sidste delegeretmøde – og det vil jeg selvfølgelig gøre næste gang også,« siger Lars Werge.

Han afviser, at DJ's beslutning om at udskyde fusionen – og ikke afblæse den – skulle være udtryk for, at man forsøger at dække over en politisk katastrofe:

»Det her er alt andet end en politisk katastrofe. Det handler om rettidig omhu og villighed til at lytte til medlemmerne. Det er så langt fra en katastrofe, som man næsten kan komme,« siger Lars Werge.

Kommentarer
15
Asbjørn Andersen
11.11.14 16:46
@Lars - jeg husker, at du
@Lars - jeg husker, at du inden sidste delegeretmøde lagde vægt på, at det her skulle være en kort proces frem mod en fusion. Jeg mener, at du sagde, at vi skulle gøre den kort for ikke at lade medlemmerne gå og ikke vide om der skulle fusioneres eller ikke. Derfor har jeg rigtig svært ved at forstå at I nu kalder det en udsættelse på ubestemt tid - er det ikke netop at lade medlemmerne gå og ikke vide, hvornår der endnu engang skal diskuteres fusion. Kan du forklare det?

Bedste Hilsner
Asbjørn
Fremhævet af Journalisten
Per Roholt,
11.11.14 17:14
Pointen her er, at det ikke
Pointen her er, at det ikke så meget handler om en fusion med KS som kampen om, hvordan DJ skal være med til at sikre, at medlemmerne, der arbejder på både medie- og kommunikationsområdet har en fremtid. Uffe Gardel ser verden fra sin egen lille lukkede platform. men det kan vi som forbund ikke tillade os. Mange medlemmer skifter mellem både medie- og kommunikationsbranchen - og det skal vi hjælpe dem med.
Per Roholt
Formand for DJ Kommunikation
Fremhævet af Journalisten
Troels Gadegaard Frølich, HB
11.11.14 17:46
Nu er statistik jo en
Nu er statistik jo en taknemmelig størrelse, når man argumenterer. For det er rigtigt, at medlemsundersøgelsen viste, at der ikke var den store opbakning til fusionen. Og en ordentlig medlemsopbakning er selvfølgelig en nødvendig forudsætning for, at den kan lade sig gøre.

Men at "intet tyder på, at DJ’s medlemmer skulle ændre holdning til fusionen" er en interessant udlægning af stemningen i forbundet, når knap halvdelen af de adspurgte i medlemsundersøgelsen hverken har en positiv eller negativ holding til fusionen, og 33 procent ikke engang vidste, at der var en fusionsproces i gang.

Så hvis det skal være grundlaget for at mane fusionstanken i jorden for tid og evighed og samtidig udråbe overvejelserne til en "fuldstændig politisk katastrofe", så er det nok ikke helt dumt at huske sin kildekritik og argumentationsanalyse.
Fremhævet af Journalisten
Asbjørn Andersen
11.11.14 18:13
Nu må en fra HB da snart
Nu må en fra HB da snart kunne fortælle, hvorfor man på delegeretmøde ville have det her gjort hurtigt og nu efterlader hele forbundet og ikke mindst medlemmerne i et vakum på ubestemt tid!
Fremhævet af Journalisten
Jan Dyberg
11.11.14 20:42
Spot on, Troels.

Spot on, Troels.
Uffe G driver gæk med tal og fortolkninger af dem.
Fremhævet af Journalisten
Lars Werge
11.11.14 21:10
Kære Asbjørn,

Kære Asbjørn,
Du rykker for svar, og jeg beklager, at jeg har været optaget af andre ting i tiden mellem dine opfordringer.
Jeg sagde i tiden op til, og vist også på delegeretmøde 2013, at jeg havde en forventning om, at når denne proces kom i gang, og når der ville være opbakning til det (som jeg håbede på), så troede jeg, at der også ville opstå et pres for, at vi lige så godt kunne beslutte det tidligere. Altså på et ekstraordinært delegeretmøde i løbet af 2014-2015.
Det har vist sig ikke at holde stik. Derfor har HB besluttet det beskrevne, og fastholder samtidig endemålet.
At denne fase - med udvikling af strategier, politikker, rekrutteringsindsats og øget synlighed i forhold til etik, mediepolitik og andre politiske spørgsmål - skulle være et vakuum, deler jeg ikke opfattelsen af.
MVH Lars W.
Fremhævet af Journalisten
Maria Trier
11.11.14 21:39
I medlemsundersøgelsen var 27
I medlemsundersøgelsen var 27 procent positive eller meget positive over for fusionen, 26 procent negative eller meget negative. 37 procent hverken positive eller negative.
Fremhævet af Journalisten
Jan August Hillers
11.11.14 22:24
Maria og andre; Synes du/I
Maria og andre; Synes du/I også skal drage de oplagte konklusioner udfra hvor mange medlemmer der deltog og hvem de var. Det var nemlig typisk fastansatte journalister og rigtig mange medlemmer der ikke gad svare.
????
Fremhævet af Journalisten
Ida Sønderby Rosgaard
11.11.14 22:47
Tal kan bruges til mange ting
Tal kan bruges til mange ting. Ord kan bruges til mange ting. Tavshed kan bruges til mange ting.

Og når man spørger i øst, kan man være heldig at få svar i nord, syd og vest - og måske endda også i øst.

Men når man bruger både kommunikationskneb, marketingkneb og spinkneb til at forsøge at overbevise medlemmer af en fagforening om en så vigtig beslutning som en fusion med en ikke helt kompatibel partner, kan man ende med at udstille sig selv.

Ikke mindst derfor har fusionen været dødfødt fra starten af. Og måske endnu mere derfor bliver den ikke mere født eller mere levende af at blive "udskudt"!
Fremhævet af Journalisten
Asbjørn Andersen
12.11.14 04:54
Kære Lars.

Kære Lars.
Tak for svaret. Jeg mener bare, at DJ forhåbentlig uanset om der var tanker om en hurtig fusion eller ej stadig ville have fokus på udvikling af strategier, politikker, rekrutteringsindsats og øget synlighed i forhold til etik, mediepolitik og andre politiske spørgsmål.

Det, der får mig til at stejle en smugle, er, at man i HB på den måde ændre kurs uden at give en tidshorisont for, hvornår en endelig beslutning så kan træffes. Når man vælger at udsætte det, som jeg godt forstår argumenterne for, at man gør, så synes jeg man skylder medlemmerne nogle visioner for, hvad det konkret er, man vil arbejde med for at forberede en kommende fusion bedre, ligesom jeg også savner en form tidsangivelse af, hvor lang tid, man regner med, at arbejdet med en fusion vil tage - altså hvor lang tid vil der gå, før vi igen skal tage stilling til en fusion.

Jeg mener bare, at de delte holdninger til en fusion jo er der uanset om skal træffe beslutningen nu eller senere, og jeg frygter, at den debat vil overskygge andre vigtige debatter, så som udvikling af strategier, politikker, rekrutteringsindsats og øget synlighed i forhold til etik, mediepolitik og andre politiske spørgsmål, der jo også vil være vigtige områder fremover.

Derfor vil jeg kraftigt opfordre til, at man nu kommer med nogle konkrete planer for, hvad der skal ske med en fusion. Jeg tror, at det vil kunne give arbejdsro, ligesom man kunne få noget fokus på nogen af de ting, som der, efter min mening, har været alt for lidt fokus på. Et eksempel er overenskomsterne.

Så nu ved du det!

Bedste Hilsner
Asbjørn
Fremhævet af Journalisten
Torben Duch Holm
12.11.14 07:58
Vi har fået et godt
Vi har fået et godt delresultat, og jeg mener, at der er grund til at rose forbundsledelsen for et skridt i den rigtige retning.
Men det er ikke nok, at sætte tempoet ned. Jeg vil stadig kæmpe for, at fusionstanken bliver lagt i graven.
En fusion vil efter min mening skabe alt for stor splittelse i DJ. Vi har allerede problemer med at få DJ til at hænge sammen, og derfor må forbundledelsen nu søge at skabe en vision for, hvordan DJ fagpolitisk og i mediepolitiske spørgsmål kan tale med større vægt. Og det er formentlig realistisk, når kræfterne ikke længere skal bruges på en håbløs fusionsplan.

v.h.
Torben Duch Holm, NORDJYSKE, tillidsmand
Fremhævet af Journalisten
Lars Lindskov
12.11.14 09:22
Kære Asbjørn

Kære Asbjørn
Nu er det godt nok en anden Lars du er i dialog med, men jeg tillader mig alligevel en kommentar.
Der er - og har været - stadig fuld fokus på en lang række fagpolitiske områder, så tiden er ikke stået stille på grund af arbejdet med en eventuel fusion.
Der er i perioden også arbejdet med en egentlig overenskomststrategi, som kommer til debat og forhåbentlig vedtagelse på det kommende delegeretmøde i april - og der bliver også arbejdet på andre strategier.

Derudover har DJ næppe været så synlig på det etiske område som de seneste år og formandsskabet har været flittige i et hav af indlæg og forskellige debatter, men vi lever jo i en hektisk tid med mange platforme, så det er sikkert ikke alt alle når at sætte sig ind i.
Der er - og har været - også fuld tryk på arbejdsmarkedspolitikken med masser af møder på Christiansborg, så der er fortsat stor fokus på andet en fusion - det er bare kommet oveni, så der har været ekstra travlt for mange fagligt aktive.
Og hele arbejdet med fusionen har såmænd ikke været spildt. Dels er der jo tanker om et øget samarbejde og så se tiden an - jeg tror det er for tidligt, at sætte ny deadline, men HB skal drøfte sagen i næste uge.
Når jeg mener arbejdet ikke har været spildt (det er arbejdet med nye tanker som regel aldrig) så er det fordi en masse fagpolitiske aktive fra kredse, specialgruppe, HB m.v. har arbejdet med disse tanker og været rundt i alle hjørner af DJ´s opbygning. Det kan muligvis skabe tanker om en anden opbygning af organisationen, kontingentstruktur m.v.

bedste hilsner
Lars Lindskov, HB & freelance PF-er
Fremhævet af Journalisten
Allan Boye Thulstrup
12.11.14 09:45
Jeg synes, som HB-medlem og
Jeg synes, som HB-medlem og dagblads-TR, at fusionen var det rigtige skridt for DJ.

Derfor er jeg ærgerlig over, at vi i HB blev nødt til at tage mandagens beslutning. Men det var nødvendigt, når vi ser på alternativet: En afstemning i 2015, der kunne have splittet forbundet.
Vi vil i HB i stedet lægge op til et tættere samarbejde med KS.
Detaljerne i det samarbejde skal naturligvis diskuteres, og derefter op på et delegeretmøde, men det kunne passende blive på alle de områder, hvor fusionsprocessen har vist, at KS og DJ har åbenlyse fælles interesser.

Hvor Uffe Gardel ikke kan se nogle tegn på, at KS skulle ændre sig, vil jeg derimod vurdere, at KS vil ændre sig dramatisk i de kommende år, efterhånden som deres mange kommunikationsstuderende på landets uddannelses-institutioner bliver uddannet. En udvikling, der allerede er i fuld gang.
KS i 2019 vil næppe ligne KS i 2013. Ligesom DJ i 2019 vil se anderledes ud end i 2013.
Er min spådom rigtig, vil det jo netop være katastrofalt, hvis vi som forbund ikke kan agere på grund af fortidens diskussioner.
Derfor er fusionen naturligvis ikke død - den er udskudt.
Fremhævet af Journalisten
Maria Trier, HB-medlem
12.11.14 09:47
@Jan Det er altid svært at
@Jan Det er altid svært at drage konklusioner alene baseret på tal. Jeg mener ikke, at medlemsundersøgelsen gav en klar melding. Men jeg lytter til mine kolleger og læser debatter. Jeg tror, mange havde svært ved at tage stilling, fordi der jo ikke var et forhandlet forslag at tage stilling til. Jeg håber, vi kan bruge erfaringerne fra diskussionerne til at se på, hvordan DJ skal organiseres fremover.
Fremhævet af Journalisten
Asbjørn Andersen
12.11.14 10:32
Kære Lars - altså Lindskov :)
Kære Lars - altså Lindskov :)

Jeg synes ikke, at HB eller forbundsledelsen har ligget på den lade side, og jeg er også helt enig med dig i, at DJ har været meget synlig på de områder, som du siger, ligesom jeg heller ikke synes, at det hele omkring har været spildt. Jeg mener heller ikke, at fusionstanken er død, som Uffe skriver.

Hele min pointe er bare, at jeg synes, at det er svagt, at man ikke kan komme med nogen mere konkrete tanker om, hvordan man griber det an nu. Hver gang jeg laver interviews i mit daglige arbejde, så spørger "hvad betyder det konkret?", og jeg synes ikke, at man ved at sige "vi kan mærke at forbundet er splittet i den her sag, så nu udskyder vi det på ubestemt tid", at man så giver et svar på, hvad der skal ske nu.

Jeg mener, at når HB og forbundsledelsen stadig mener, at en fusion er den rigtige vej at gå, så bør man også kunne give svar, hvad der skal ske nu, hvordan et kommende arbejde kommer til at se ud og hvor lang tid man regner med at det tager.

Der bliver sagt, at man nu vil finde ud af et eller andet, men jeg synes bare, at når man på den måde ændre en så markant beslutning, så må man forvente, at man ved, hvad man så vil, og det har jeg ikke fornemmelsen af, at man ved.

Jeg ved stadig ikke om jeg er for eller imod en fusion, og jeg ved det da slet ikke, når der ikke bliver meldt noget klart ud om et forløb herfra. Sker der noget om to, fire, seks, otte, ti eller tolv år?

Bedste Hilsner
Asbjørn
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen