Uffe Gardel: »Ynkeligt ikke at sige det, som det er – fusionen er død«

Tillidsmand Uffe Gardel kalder det »umådeligt fornuftigt«, at DJ har besluttet at droppe fusionen for nu. »De forsøger at dække over katastrofen ved at sige, at de udskyder frem for at skrinlægge den helt,« siger han. DJ-næstformand: Det er alt andet end en katastrofe

»Jeg er en meget glad og lettet mand i dag.«

Sådan siger Berlingskes tillidsrepræsentant Uffe Gardel, efter at DJ's hovedbestyrelse har besluttet at udskyde fusionen med KS.

»Fusionen var en dårlig ide og den forkerte vej at gå. Derfor er det umådeligt fornuftigt, at man har truffet den her beslutning,« siger Uffe Gardel.

Beslutningen bunder ifølge DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård i, at medlemmerne er splittede i spørgsmålet om fusionen:

»Vi skal ikke ud i en situation, hvor vi splitter forbundet på så væsentlig en sag. Derfor har vi besluttet, at nu arbejder vi videre med det gode samarbejde med KS og sætter tempoet ned for fusionen,« sagde Mogens Blicher Bjerregård til Journalisten tidligere i dag.

Åbenlyst optaget af ikke at tabe ansigt

Det glæder Uffe Gardel, at DJ’s ledelse har lyttet til medlemmerne. Men han mener, at DJ helt burde have afblæst planerne om en fusion med KS frem for at "sætte tempoet ned", som DJ-formanden formulerer det.

»Man er så åbenlyst optaget af ikke at tabe ansigt. Frem for at sige det, som det her: Den her fusionsproces er ikke udskudt, den er afbrudt,« mener Uffe Gardel.

Mogens Blicher siger selv, at han ikke ser det som et nederlag, at de nu må udskyde fusionsplanerne. Hvordan ser du på det?

»Det er jo en fuldstændig politisk katastrofe for DJ’s hovedbestyrelse og især for DJ’s formandskab. Og de forsøger at dække over katastrofen ved at sige, at de udskyder frem for at skrinlægge den helt. Det er efter min mening helt meningsløst og en lille smule ynkeligt ikke at sige det, som det er – fusionen er død. Medlemmerne bakker jo ikke op. Alene dét er grund til helt at standse fusionsprocessen,« siger han.

Intet tyder på, at medlemmerne ændrer holdning  

Selv om fusionen altså blot er udskudt og ikke afblæst af DJ's ledelse, så regner Uffe Gardel aldrig med, at fusionen bliver en realitet.

»Jeg forventer ikke, at de her fusionsplaner bliver genoplivet. Jeg kan ikke se, hvad der skulle genoplive dem. Intet tyder på, at KS skulle forandre sig, og intet tyder på, at DJ’s medlemmer skulle ændre holdning til fusionen,« siger Uffe Gardel.

Han mener, at formand og næstformand i DJ bør overveje, om de kan fortsætte på deres poster.

»Det går jeg ud fra, at de tænker rigtig grundigt over. I sidste ende er det jo delegeretmødets beslutning. Men som jeg ser det, har de investeret al deres politiske kapital i den her fusion. Og det oplagte spørgsmål er jo så, om de har nogen tilbage? Svaret er, at nej, det har de faktisk ikke i mine øjne,« mener Uffe Gardel.

Werge: Jeg tænker mig grundigt om hver gang

Journalisten har fremsendt kritikken til formandskabet. Næstformand Lars Werge svarer, at han ikke er overrasket over, at han næppe har Uffe Gardels opbakning.

»Det kommer ikke bag på mig – og det sover jeg helt roligt om natten på trods af. Som han selv siger, er det jo delegeretmøde, der skal afgøre, hvem der skal være formand og næstformand. Og det står enhver delegeret frit for selv at stille op eller at stemme på nogle andre,« siger Lars Werge.

Men giver det her dig anledning til at tænke over, om du selv kan fortsætte?

»Jeg kan forsikre både dig og Uffe Gardel om, at jeg har behov for at tænke mig rigtig grundigt om, hver gang jeg træffer en politisk beslutning. Det gjorde jeg frem mod sidste delegeretmøde – og det vil jeg selvfølgelig gøre næste gang også,« siger Lars Werge.

Han afviser, at DJ's beslutning om at udskyde fusionen – og ikke afblæse den – skulle være udtryk for, at man forsøger at dække over en politisk katastrofe:

»Det her er alt andet end en politisk katastrofe. Det handler om rettidig omhu og villighed til at lytte til medlemmerne. Det er så langt fra en katastrofe, som man næsten kan komme,« siger Lars Werge.