Uffe Gardel: »Ynkeligt ikke at sige det, som det er – fusionen er død«

Tillidsmand Uffe Gardel kalder det »umådeligt fornuftigt«, at DJ har besluttet at droppe fusionen for nu. »De forsøger at dække over katastrofen ved at sige, at de udskyder frem for at skrinlægge den helt,« siger han. DJ-næstformand: Det er alt andet end en katastrofe

»Jeg er en meget glad og lettet mand i dag.«

Sådan siger Berlingskes tillidsrepræsentant Uffe Gardel, efter at DJ's hovedbestyrelse har besluttet at udskyde fusionen med KS.

»Fusionen var en dårlig ide og den forkerte vej at gå. Derfor er det umådeligt fornuftigt, at man har truffet den her beslutning,« siger Uffe Gardel.

Beslutningen bunder ifølge DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård i, at medlemmerne er splittede i spørgsmålet om fusionen:

»Vi skal ikke ud i en situation, hvor vi splitter forbundet på så væsentlig en sag. Derfor har vi besluttet, at nu arbejder vi videre med det gode samarbejde med KS og sætter tempoet ned for fusionen,« sagde Mogens Blicher Bjerregård til Journalisten tidligere i dag.

Åbenlyst optaget af ikke at tabe ansigt

Det glæder Uffe Gardel, at DJ’s ledelse har lyttet til medlemmerne. Men han mener, at DJ helt burde have afblæst planerne om en fusion med KS frem for at "sætte tempoet ned", som DJ-formanden formulerer det.

»Man er så åbenlyst optaget af ikke at tabe ansigt. Frem for at sige det, som det her: Den her fusionsproces er ikke udskudt, den er afbrudt,« mener Uffe Gardel.

Mogens Blicher siger selv, at han ikke ser det som et nederlag, at de nu må udskyde fusionsplanerne. Hvordan ser du på det?

»Det er jo en fuldstændig politisk katastrofe for DJ’s hovedbestyrelse og især for DJ’s formandskab. Og de forsøger at dække over katastrofen ved at sige, at de udskyder frem for at skrinlægge den helt. Det er efter min mening helt meningsløst og en lille smule ynkeligt ikke at sige det, som det er – fusionen er død. Medlemmerne bakker jo ikke op. Alene dét er grund til helt at standse fusionsprocessen,« siger han.

Intet tyder på, at medlemmerne ændrer holdning  

Selv om fusionen altså blot er udskudt og ikke afblæst af DJ's ledelse, så regner Uffe Gardel aldrig med, at fusionen bliver en realitet.

»Jeg forventer ikke, at de her fusionsplaner bliver genoplivet. Jeg kan ikke se, hvad der skulle genoplive dem. Intet tyder på, at KS skulle forandre sig, og intet tyder på, at DJ’s medlemmer skulle ændre holdning til fusionen,« siger Uffe Gardel.

Han mener, at formand og næstformand i DJ bør overveje, om de kan fortsætte på deres poster.

»Det går jeg ud fra, at de tænker rigtig grundigt over. I sidste ende er det jo delegeretmødets beslutning. Men som jeg ser det, har de investeret al deres politiske kapital i den her fusion. Og det oplagte spørgsmål er jo så, om de har nogen tilbage? Svaret er, at nej, det har de faktisk ikke i mine øjne,« mener Uffe Gardel.

Werge: Jeg tænker mig grundigt om hver gang

Journalisten har fremsendt kritikken til formandskabet. Næstformand Lars Werge svarer, at han ikke er overrasket over, at han næppe har Uffe Gardels opbakning.

»Det kommer ikke bag på mig – og det sover jeg helt roligt om natten på trods af. Som han selv siger, er det jo delegeretmøde, der skal afgøre, hvem der skal være formand og næstformand. Og det står enhver delegeret frit for selv at stille op eller at stemme på nogle andre,« siger Lars Werge.

Men giver det her dig anledning til at tænke over, om du selv kan fortsætte?

»Jeg kan forsikre både dig og Uffe Gardel om, at jeg har behov for at tænke mig rigtig grundigt om, hver gang jeg træffer en politisk beslutning. Det gjorde jeg frem mod sidste delegeretmøde – og det vil jeg selvfølgelig gøre næste gang også,« siger Lars Werge.

Han afviser, at DJ's beslutning om at udskyde fusionen – og ikke afblæse den – skulle være udtryk for, at man forsøger at dække over en politisk katastrofe:

»Det her er alt andet end en politisk katastrofe. Det handler om rettidig omhu og villighed til at lytte til medlemmerne. Det er så langt fra en katastrofe, som man næsten kan komme,« siger Lars Werge.

15 Kommentarer

Asbjørn Andersen
12. NOVEMBER 2014
Kære Lars - altså Lindskov :)
Kære Lars - altså Lindskov :)

Jeg synes ikke, at HB eller forbundsledelsen har ligget på den lade side, og jeg er også helt enig med dig i, at DJ har været meget synlig på de områder, som du siger, ligesom jeg heller ikke synes, at det hele omkring har været spildt. Jeg mener heller ikke, at fusionstanken er død, som Uffe skriver.

Hele min pointe er bare, at jeg synes, at det er svagt, at man ikke kan komme med nogen mere konkrete tanker om, hvordan man griber det an nu. Hver gang jeg laver interviews i mit daglige arbejde, så spørger "hvad betyder det konkret?", og jeg synes ikke, at man ved at sige "vi kan mærke at forbundet er splittet i den her sag, så nu udskyder vi det på ubestemt tid", at man så giver et svar på, hvad der skal ske nu.

Jeg mener, at når HB og forbundsledelsen stadig mener, at en fusion er den rigtige vej at gå, så bør man også kunne give svar, hvad der skal ske nu, hvordan et kommende arbejde kommer til at se ud og hvor lang tid man regner med at det tager.

Der bliver sagt, at man nu vil finde ud af et eller andet, men jeg synes bare, at når man på den måde ændre en så markant beslutning, så må man forvente, at man ved, hvad man så vil, og det har jeg ikke fornemmelsen af, at man ved.

Jeg ved stadig ikke om jeg er for eller imod en fusion, og jeg ved det da slet ikke, når der ikke bliver meldt noget klart ud om et forløb herfra. Sker der noget om to, fire, seks, otte, ti eller tolv år?

Bedste Hilsner
Asbjørn
Maria Trier, HB-medlem
12. NOVEMBER 2014
@Jan Det er altid svært at
@Jan Det er altid svært at drage konklusioner alene baseret på tal. Jeg mener ikke, at medlemsundersøgelsen gav en klar melding. Men jeg lytter til mine kolleger og læser debatter. Jeg tror, mange havde svært ved at tage stilling, fordi der jo ikke var et forhandlet forslag at tage stilling til. Jeg håber, vi kan bruge erfaringerne fra diskussionerne til at se på, hvordan DJ skal organiseres fremover.
Allan Boye Thulstrup
12. NOVEMBER 2014
Jeg synes, som HB-medlem og
Jeg synes, som HB-medlem og dagblads-TR, at fusionen var det rigtige skridt for DJ.

Derfor er jeg ærgerlig over, at vi i HB blev nødt til at tage mandagens beslutning. Men det var nødvendigt, når vi ser på alternativet: En afstemning i 2015, der kunne have splittet forbundet.
Vi vil i HB i stedet lægge op til et tættere samarbejde med KS.
Detaljerne i det samarbejde skal naturligvis diskuteres, og derefter op på et delegeretmøde, men det kunne passende blive på alle de områder, hvor fusionsprocessen har vist, at KS og DJ har åbenlyse fælles interesser.

Hvor Uffe Gardel ikke kan se nogle tegn på, at KS skulle ændre sig, vil jeg derimod vurdere, at KS vil ændre sig dramatisk i de kommende år, efterhånden som deres mange kommunikationsstuderende på landets uddannelses-institutioner bliver uddannet. En udvikling, der allerede er i fuld gang.
KS i 2019 vil næppe ligne KS i 2013. Ligesom DJ i 2019 vil se anderledes ud end i 2013.
Er min spådom rigtig, vil det jo netop være katastrofalt, hvis vi som forbund ikke kan agere på grund af fortidens diskussioner.
Derfor er fusionen naturligvis ikke død - den er udskudt.
Lars Lindskov
12. NOVEMBER 2014
Kære Asbjørn

Kære Asbjørn
Nu er det godt nok en anden Lars du er i dialog med, men jeg tillader mig alligevel en kommentar.
Der er - og har været - stadig fuld fokus på en lang række fagpolitiske områder, så tiden er ikke stået stille på grund af arbejdet med en eventuel fusion.
Der er i perioden også arbejdet med en egentlig overenskomststrategi, som kommer til debat og forhåbentlig vedtagelse på det kommende delegeretmøde i april - og der bliver også arbejdet på andre strategier.

Derudover har DJ næppe været så synlig på det etiske område som de seneste år og formandsskabet har været flittige i et hav af indlæg og forskellige debatter, men vi lever jo i en hektisk tid med mange platforme, så det er sikkert ikke alt alle når at sætte sig ind i.
Der er - og har været - også fuld tryk på arbejdsmarkedspolitikken med masser af møder på Christiansborg, så der er fortsat stor fokus på andet en fusion - det er bare kommet oveni, så der har været ekstra travlt for mange fagligt aktive.
Og hele arbejdet med fusionen har såmænd ikke været spildt. Dels er der jo tanker om et øget samarbejde og så se tiden an - jeg tror det er for tidligt, at sætte ny deadline, men HB skal drøfte sagen i næste uge.
Når jeg mener arbejdet ikke har været spildt (det er arbejdet med nye tanker som regel aldrig) så er det fordi en masse fagpolitiske aktive fra kredse, specialgruppe, HB m.v. har arbejdet med disse tanker og været rundt i alle hjørner af DJ´s opbygning. Det kan muligvis skabe tanker om en anden opbygning af organisationen, kontingentstruktur m.v.

bedste hilsner
Lars Lindskov, HB & freelance PF-er
Torben Duch Holm
12. NOVEMBER 2014
Vi har fået et godt
Vi har fået et godt delresultat, og jeg mener, at der er grund til at rose forbundsledelsen for et skridt i den rigtige retning.
Men det er ikke nok, at sætte tempoet ned. Jeg vil stadig kæmpe for, at fusionstanken bliver lagt i graven.
En fusion vil efter min mening skabe alt for stor splittelse i DJ. Vi har allerede problemer med at få DJ til at hænge sammen, og derfor må forbundledelsen nu søge at skabe en vision for, hvordan DJ fagpolitisk og i mediepolitiske spørgsmål kan tale med større vægt. Og det er formentlig realistisk, når kræfterne ikke længere skal bruges på en håbløs fusionsplan.

v.h.
Torben Duch Holm, NORDJYSKE, tillidsmand

Flere