Uffe Gardel: »Jeg er fortvivlet over, hvor lidt DJ gør for medlemmerne«

Flere freelanceaftaler, overenskomster til bl.a. kommunikatører og stop for gratis arbejde er Uffe Gardels mærkesager som kandidat til DJ-formand. »Jeg har konstateret, at ingenting er gjort, og ingenting er ikke nok.« Fusionen med KS skal lægges helt bort

Fredag morgen meddelte Uffe Gardel, at han stiller op som ny formand for DJ. Dermed er der kampvalg mellem tillidsmanden fra Berlingske og den siddende næstformand, Lars Werge, når de delegerede samles sidst i april.

Uffe Gardel har tidligere slået på tromme for en ny ledelse af DJ, men direkte afvist, at han selv gik efter ledelsesposter i DJ, hvor han tidligere har siddet i både hovedbestyrelsen og forretningsudvalget.

Men de seneste års politiske resultater er så ringe, at Uffe Gardel nu har skiftet mening, forklarer han til Journalisten:

»Det er nødvendigt, at nogen tager arbejdet på sig og sørger for, at det bliver gjort. Jeg er fortvivlet over, hvor lidt DJ gør for medlemmerne. DJ er en meget stærk organisation med meget dygtige medlemmer og ansatte, men har de senere år opnået så lidt.«

Jeg er fortvivlet over, hvor lidt DJ gør for medlemmerne.

Uffe Gardel

Tre mærkesager

Uffe Gardel har tre mærkesager, han vil arbejde for, hvis han vælges som ny formand, forklarer han til Journalisten:

  • Han vil arbejde for at aftaledække særligt kommunikationsfolk og freelancere – også dem, der arbejder på mediebureauer og ad den kanal producerer mediernes indhold
  • Han vil kæmpe for DJ-medlemmer, der ikke kan få fast job
  • Og han vil bekæmpe gratis arbejde, især blandt studerende i kommunikationsbranchen

I sin kritik af forbundsledelsen i november sidste år, fremlagde Uffe Gardel en 7-punktsplan for et opstrammet DJ, hvor en del af disse mærkesager blev beskrevet.

»Jeg har konstateret, at ingenting er gjort, og ingenting er ikke nok. Om en aftale er umulig at indgå eller ej, ved man først, når man prøver. Alle ved, at det er en svær opgave, men selv ikke den letteste opgave bliver løst, hvis man aldrig starter på den,« siger han til Journalisten.

Overenskomster for kommunikatører

Aftalerne skal både dække de freelancere, der arbejder på underbetalte markeder, for eksempel dagbladsområdet. Men også kommunikatører på især private arbejdspladser skal i langt højere grad arbejde på overenskomstdækkede vilkår:

»Mange kommunikatører på offentlige arbejdspladser er omfattet af overenskomster under DJ, men mange andre er dækket af andre overenskomster eller slet ingen. På det private område har vi siddet stille og accepteret, at vores medlemmer ikke arbejder på overenskomster,« siger han.

Flere og bedre aftaler kan for eksempel realiseres i samarbejde med andre fagforbund, påpeger han:

»Hvorfor har vi ikke prøvet at indgå aftaler med KS (forbundet Kommunikation og Sprog, red.)? Vi kunne også tale med HK eller andre. Men det kræver politisk energi og vilje. Man har simpelthen ikke forsøgt, for det er enormt svært, men hvis vi ikke prøver, sker der ingenting,« siger Uffe Gardel.

Fusionen er død

Formandskandidat Lars Werge har så sent som i marts i år udtalt, at han fortsat er tilhænger af den fusion mellem DJ og KS, som DJ på delegeretmødet vil bede om yderligere tid til at gøde jorden for.

Uffe Gardel afviser ikke, at en fusion engang kan komme på tale.

»Jeg vil ikke lukke nogen døre, jeg ved ikke, hvordan vi, KS – eller arbejdsmarkedet, for den sags skyld – udvikler sig,« siger han.

DJ har reelt været paralyseret de seneste to år.

Uffe Gardel

 

Men for indeværende skal fusionen opgives totalt, mener Uffe Gardel.

»Fusionen skal vi lægge i en skuffe og lukke den, for den binder en masse politisk opmærksomhed. DJ har reelt været paralyseret de seneste to år. Vi skal ikke bruge kræfter på at diskutere en flyvende hollænder af en fusion. Vi skal videre og gøre noget, medlemmerne reelt har gavn af,« siger han.

Werge er »mere af det samme«

Lars Werge har været næstformand i fire år. Er det trods alt ikke sikrere, at DJ fortsætter med ham ved roret?

»Jeg betragter det som mere sikkert på den måde, at så får vi mere af det samme. Er man tilfreds med det, skal man stemme på min modkandidat. Jeg er ikke tilfreds med mere af det samme.«

Uffe Gardel afviser, at han har hentet opbakning i kredse og på arbejdspladser, før han annoncerede sit kandidatur.

Du har ingen, der støtter dig på forhånd?

»Næh. Jeg ved ikke, hvem der vil støtte mig.«

Du har slet ikke været rundt og spørge?

»Nej. Vi skal have en åben debat. Dette er ikke et planlagt kupforsøg, det er noget, jeg gør i et forsøg på at føre forbundet videre. De, der er enige med mig, kan stemme på mig, og de, der ikke er, kan stemme på min modkandidat. Det er en gennemprøvet model, der kaldes medlemsdemokrati,« siger Uffe Gardel.

[[nid:33491]]

7 Kommentarer

Øjvind Hesselager
11. APRIL 2015
Kære Kim

Kære Kim

Tak for kritik. Jeg synes den er berettiget.

Det var og er et relevant emne du foreslog. Journalisten er ofte bedst, når vi skriver i direkte forlængelse af de problemer - og glæder - medlemmerne oplever. Derfor er tip som dit helt uundværligt. Jeg ville og vil gerne se nærmere på aldersdiskrimination.

Når jeg skriver, at opgaven ikke kan løftes journalistisk, handler det ikke primært om ressourcer.

Fagbladet har cirka fire skrivende årsværk. Og selv om jeg gerne havde set, at nogle af de gennemførte besparelser på bladbudgettet i de fire år jeg siddet der - cirka 1,2 million på tryk og distribution - i højere grad var blevet vekslet til at kompensere for at selve digitaliseringens arbejdsprocesser systematisk æder intern journalistisk tid, så er min vurdering, at vi har en OK størrelse.

Derfor: Når den relevante historie ikke kan fortælles umiddelbart, skyldes det dels, at jeg - måske i sagens natur - ikke har tilstrækkeligt med åbne kilder og konkrete cases, og dermed ingen part at konfrontere.

Dels at påstanden om at et afslag skyldes højere alder er svær at løfte. Hvis arbejdsgiveren siger, at det skyldes kompetencer, er det svært at modbevise.

Aldersdiskrimination kommer primært, når der er solid økonomisk motivation til at ansætte unge, eller solid økonomisk motivation til at skille sig af med ældre, der fx har optjent mange tillæg.

Derfor har Journalisten også med ret stor konsekvens dækket vinklen i forbindelse med fyringer på fx DR, hvor ældre medarbejdere først bliver fyret, hvorpå der kan komme en ansættelsesrunde, der kan lukke yngre - billigere? mere "medgørlige"? mere kompetente i forhold til målsætningen? - DJ-medlemmer ind.

Jeg tror Journalisten kommer til at se på aldersbetinget ansættelse igen. Fx i forlængelse af, at overenskomsterne åbner for at startlønnen sænkes for nyansatte. I en presset mediebranche er det måske den største udfordring for de mere erfarne, der er godt i vej i livet:

Har de råd til at sige ja til 25.000 kr?

Mange venlige hilsner fra Øjvind

https://journalisten.dk/dr-nyheders-medarbejdere-kritiserer-ledelsen
Lars Andersson
10. APRIL 2015
Hvis man ikke ved, hvor det
Hvis man ikke ved, hvor det halter med DJ ift freelancere, har man ikke haft fingrene det rigtige sted som fagligt valg.
Allan Boye Thulstrup
10. APRIL 2015
Hej Henrik

Hej Henrik
Jeg vil gerne have din kommentar uddybet. Jeg er helt med på, at vi kan gøre mere for freelancere, end vi allerede gør, selv om jeg synes vi gør meget - men er der et specifikt sted, hvor du mener vi bør sætte ind?
Kim Ravn-Mortensen
10. APRIL 2015
For nogen tid siden foreslog
For nogen tid siden foreslog jeg vores fagblad ved redaktør Hesselager at bringe en artikel om den udbredte aldersdiskrimination, som mange ledige - jeg selv inklusive - fornemmer, når man gang på gang søger job, hvor man har de krævede kvalifikationer plus en del andre - uden så meget som at komme til en samtale. Hesselager skrev tilbage, at det var en vigtig historie, som han ville tage fat på. Jeg skrev ydermere til ham, hvordan historien kunne angribes og foreslog anonyme kilder blandt de ansættende for netop at få bredt historien ud uden at skulle skyde på enkelte arbejdspladser. En måned senere fik jeg en kort mail fra ham med ordlyden: "Vi kan ikke løfte opgaven journalistisk". Nu er mit spørgsmål til formandskandidaten: Får vi nok for pengene, som vi betaler til Journalisten, og er det faglige niveau højt nok hos de ledende og højt gagerede medarbejdere?
Villy Dall, HB-medlem
10. APRIL 2015
Hvad er det, jeg hører Uffe
Hvad er det, jeg hører Uffe Gardel sige:
- Forbundsledelsen har løjet for medlemmerne
- Forbundsledlesen har forholdt HB oplysninger om fusionen - ellers lyver HB også for medlemmerne
- Forbundsledelsen og HB har intet opnået for medlemmerne
- Forbundsledelsen og HB har ikke ført politik de seneste to år, men kun koncentreret sig om fusionen
ALTSÅ:
Det er ikke det HB-arbejde, jeg har deltaget i, han taler om.
Så jeg kan IKKE støtte hans kandidatur,
selv om jeg er enig med ham i store dele af hans tilgang til aftalestrategi
selv om jeg som han er kritisk over for visse dele af den måde, forbundet er blevet ledet på

Flere