Uffe Elbæk vil tyvstarte støtten til små netmedier

Kulturministeren vil sætte innovationspuljen i værk før resten af den nye mediestøtte, så han kan redde småmedier, der ender uden støttepenge i 2013. »Det er vigtigt, at de små og nye medier styrkes,« siger Uffe Elbæk til Journalisten.dk. Men han afviser at give dem licenspenge.

Kulturministeren vil sætte innovationspuljen i værk før resten af den nye mediestøtte, så han kan redde småmedier, der ender uden støttepenge i 2013. »Det er vigtigt, at de små og nye medier styrkes,« siger Uffe Elbæk til Journalisten.dk. Men han afviser at give dem licenspenge.

I går onsdag slog kulturminister Uffe Elbæk (R) fast, at mediestøtten ikke vil blive forhandlet på plads på denne side af sommerferien. Forhandlingerne om mediestøtten vil, ligesom forhandlingerne om medieaftalen 2012-2014, blive sat i bero til efter ferien.

Men den beslutning har vakt kritik i flere kredse. Venstres medieordfører kalder det »rigtig ærgerligt«, mens Lars Barfoed (K) kalder udskydelsen »uambitiøst og dårligt håndværk«.

Også Danske Specialmedier har været ude med kritik. De frygter især for de små medier, der havde sat næsen op efter at få mediestøtte fra januar 2013.

Netop det bliver meget svært at nå, erkendte bl.a. medieordfører Mogens Jensen (S). Men betyder det, at de små medier ender uden penge på kistebunden til næste år?

Det håber kulturminister Uffe Elbæk ikke. Han slår nu fast over for journalisten.dk, at han vil forsøge at pille en del af mediestøtteaftalen ud – den såkaldte innovationspulje – og sætte den i søen, før resten af mediestøtten er på plads. Innovationspuljen skal bl.a. støtte mindre netmedier.

Er målsætningen stadig, at den nye mediestøtte kommer til at gælde fra januar 2013?

»Målsætningen er først og fremmest at få bred opbakning til en fremtidig tidsvarende mediestøtteordning. En ny ordning kan dog først træde i kraft, når ordningen er godkendt af Europa-Kommissionen. Det er mit klare ønske, at ordningen kan træde i kraft hurtigst muligt, derfor vil vi også se på, om innovationspuljen kan træde i kraft før hovedordningen,« siger Uffe Elbæk til Journalisten.dk.

Specialmedierne kritiserer, at det bliver svært at nå inden 2013. Derfor anbefaler de en midlertidig pulje til de små nichemedier. Hvad mener du om det forslag?

»Jeg vil gerne understrege, at vi ikke er indstillet på at overføre licensmidler til brug på mediestøtteområdet. Vi skal ikke blande tingene sammen. Dernæst vil jeg sige, at vi ikke går ud nu inden sommer og laver særaftaler. Det kan ingen være tjent med. Jeg synes dog fortsat, at det er vigtigt, at de små og nye medier styrkes, derfor vil vi – som nævnt – se på, om det er muligt at lade innovationspuljen træde i kraft før hovedordningen.«

Oppositionen bruger ord som "dårligt håndværk" om processen her. Mener du, at forløbet burde have været håndteret anderledes, så forhandlingerne ikke måtte udskydes?

»Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg fra starten har lagt op til, at vi ville være i hus med aftalerne inden sommerferien. Det når vi så ikke. Til gengæld ser jeg frem til et godt forhandlingsforløb med oppositionen i sensommeren,« siger Uffe Elbæk.

0 Kommentarer