UENIGHED OM INDTÆGTSKRITERIET

Et flertal i hovedbestyrelsen vil have fjernet indtægtskriteriet, som i dag forhindrer, at mediearbejdere, der tjener under 14.777 kr., kan optages i forbundet.
Et flertal i hovedbestyrelsen vil have fjernet indtægtskriteriet, som i dag forhindrer, at mediearbejdere, der tjener under 14.777 kr., kan optages i forbundet.

År efter år har Journalistforbundets delegeretmødet taget stilling til en minimumsindtægt, som folk skal tjene om måneden for at kunne optages i Dansk Journalistforbund. Det seneste delegeretmøde vedtog, at indtægtskriteriet var på 14.777 kr.

Hovedbestyrelsen er pludselig blevet uenige om fortolkningen af indtægtskriteriet. Nogle mener, at bare over halvdelen af de godt 14.000 kr. er tjent inden for Journalistforbundets organisationsområde, så kan vedkommende optages. Andre mener, at alle 14.777 kr. skal være tjent ved journalistisk arbejde.

For at løse i fortolkningsstriden stiller flere hovedbestyrelsesmedlemmer forslag til lovændringer. En fløj, som består af Kate Bluhme og Thomas Schlavik, begge fra Ekstra Bladet, ønsker at præcisere, at hele beløbet skal være tjent ved arbejde inden for DJs organisationsområde.

“Det har altid været meningen, at det er en minimumsindtægt indenfor vores område. Det er helt absurd, at vi skulle forholde os til, hvad ansøgere tjener ved taxa-kørsel,” sagde Thomas Schlavik på HB-mødet i forrige uge.

“Det er ikke seriøst at optage nogen, der kun arbejder nogle få timer som journalist. Det skal være deres levebrød på et anstændigt niveau,” mente Kate Bluhme.

Den anden fløj ønsker indtægtskriteriet helt afskaffet.

“Det er helt forkert, at de, der tjener for lidt, ikke kan optages. Er en fagforening ikke netop for dem, der tjener for lidt,” sagde Uffe Gardel, Berlingske Tidende. Og både HB-medlemmerne Carsten Lorenzen, Helle-Karin Helstrand, Jens Utoft, Henrik Bruun, Johs Krarup og Anders Lund erklærede sig eni-ge med Uffe Gardel.

“Indtægtskriteriet er et levn fra en tid, hvor vi var en standsforening. Jeg troede, vi var kommet langt i retningen af at være en rigtig fagforening. Jeg ved ikke, om de delegerede vil være så reaktionære, at de ikke er med på den,” sagde Johs Krarup.

Næstformand Christian Kierkegaard advarede imod helt at afskaffe indtægtskriteriet:

“Men man kan overveje
at gøre indtægtskravet mindre,” sagde han.

Efter HB-mødet har Anders Lund og Uffe Gardel varslet et forslag, hvor indtægtskriteriet erstattes med et timekrav.

0 Kommentarer