Udvandring fra Højskolebladet

Redaktøren for Højskolebladet skal i fremtiden også være presserådgiver. Dermed risikerer det mere end 100 år gamle blad at miste sin uafhængighed, lyder kritikken. Redaktøren og formand for bladudvalg forlader deres poster.

Redaktøren for Højskolebladet skal i fremtiden også være presserådgiver. Dermed risikerer det mere end 100 år gamle blad at miste sin uafhængighed, lyder kritikken. Redaktøren og formand for bladudvalg forlader deres poster.

Redaktøren for Højskolebladet skal i fremtiden også fungere "som presserådgiver for foreningens formand og generalsekretær". Sådan hedder det i beskrivelsen af stillingen.

Formuleringen får både redaktøren og formanden for bladudvalget i Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) til at stoppe. Også den tidligere formand for FFD og tidligere forstander på Krogerup Højskole, Søren Bald, kritiserer projektet.
Han spørger polemisk, om redaktørens afgang var en "frivillig fyring". Han skriver, at FFDs bestyrelse "betræder en farlig vej ved at flytte det til Højskolernes Hus. Så åbnes døren til fagforenings- og branchebladet".
Søren Bald, som i dag er landsformand for Det Radikale Venstre, undrer sig endvidere over, at så meget gøres for at udgive Højskolesangbogen, mens man ikke ser perspektiverne i at fastholde Højskolebladets uafhængighed.
"Det er da påfaldende, at både redaktør og medredaktører plus formanden for bladudvalget går. Det risikerer at blive et Pravda. 'Risikerer', sagde jeg," siger Søren Bald.

Lige siden 1876 er Højskolebladet blevet udgivet som et uafhængigt kulturtidsskrift med tilknytning til højskolebevægelsen. Nu har Folkehøjskolernes Forening, FFD, som rent økonomisk har holdt hånden under bladet, besluttet at gøre redaktøren til en del af informationsafdelingen.
Højskolebladets afgående redaktør, Anders Wedel Berthelsen, siger, at han dels har sagt op, fordi han ikke ønskede at flytte arbejdssted fra Fyn til Nytorv i København, 'dels fordi jeg ikke ønskede at bære to kasketter'.

Et privat konsulentfirma har udarbejdet et nyt koncept for bladet og for profilen af den redaktions- og presseansvarlige, som fremover skal stå for bladet ved siden af de øvrige kommunikationsopgaver i foreningen. FFD har netop haft stillingen som ny redaktør slået op, og fra maj 2008 kommer Højskolebladet kun en gang om måneden.

Forstander for Engelsholm Højskole og afgående formand for bladudvalget Jesper Vognsgaard er også betænkelig.
"Der er tale om en udvikling, jeg ikke billiger. Jeg vurderer derfor, at der skal nye kræfter til at udvikle og lancere Højskolebladet som et foreningsblad," siger han til Højskolebladet.
Tendensen går i retning af flere professionelle informationsmedarbejdere i alle andre lag af samfundslivet. Hvorfor skal Folkehøjskolen så ikke have det?
"Netop derfor. Hvad skal vi med alle disse filtre? Der er kommet så meget spin og form frem for indhold ind i kommunikation, at vi skal have manipulationskurser til de unge mennesker, så de kan afkode det hele. Det handler om integritet," svarer Jesper Vognsgaard.

Nuværende formand for FFD Helga Kolby Kristiansen, som er forstander på Silkeborg Højskole, er forsigtig i sit forsvar for omlægningen. Hun lægger vægt på den "gode debat" i bladets spalter om emnet og har pænt takket både Anders Wedel Berthelsen og Jesper Vognsgaard for indsatsen.
"Bestyrelsen ser selvfølgelig gerne, at bladet bliver læst af rigtig mange af skolernes ansatte, bestyrelsesmedlemmer og repræsentantskaber. Men det er ikke ensbetydende med, at Højskolebladet skal være et foreningsblad i gængs forstand," siger Helga Kolby Kristiansen.
"Vi ønsker et blad, der kan fastholde og udbygge interessen for højskolen, men ikke et blad, hvor vi skal læse om vores egne fortræffeligheder og tusindvis af succeshistorier," skriver hun i et svar til Søren Bald.

Fakta:
Højskolebladet, der er et af Danmarks ældste kulturtidsskrifter, udkom første gang i 1876. Ejer og udgiver var Konrad Jørgensen, Kolding, indtil sin død i 1921. Bladet fortsatte i privat eje frem til 1958, da det blev en selvejende institution. I dag er Folkehøjskolernes Forening i Danmark, FFD, udgiver af bladet, som kommer hver anden fredag. I nyere tid har bladet haft fremtrædende redaktører som Poul Dam, Anita Bay Bundegaard og Niels Højlund. I dag er oplaget på ca. 1.500. Prisen for et års abonnement er 400 kroner.

0 Kommentarer