Udvalg skal se på whistleblowers

Regeringen nedsætter udvalg, der skal se på, hvordan man kan sikre offentligt ansattes ytringsfrihed. Også muligheden for en whistleblower-ordning skal undersøges. DJ ser frem til det vigtige arbejde i udvalget.

Et bredt sammensat udvalg skal undersøge, om der er behov for nye tiltag for at styrke offentligt ansattes ytringsfrihed. Udvalget skal samtidig se på behovet for at indføre generelle regler for whistleblowers i Danmark.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelse.

Her siger justitsminister Morgen Bødskov:

”Det er vigtigt, at offentligt ansatte føler, de kan gøre brug af deres ytringsfrihed og ikke holder sig tilbage af frygt for eksempelvis deres karriere.

”De mange offentligt ansatte i Danmark har stor viden om de forhold, de arbejder med. Den viden udgør et betydningsfuldt bidrag til en åben og demokratisk samfundsdebat”

Dansk Journalistforbund skriver på sin hjemmeside, at DJ gennem en periode har arbejdet for at der sættes fokus på netop whistleblowers og offentligt ansattes ytringsfrihed. Derfor er det med tilfredshed, at DJs formand Mogens Blicher Bjerregård siger:

”Offentligt ansatte skal både kunne ytre sig og fortælle om væsentlige dokumenter og lignende, som ellers ikke ville komme frem. Det skal de kunne uden at risikere deres job og andre repressalier. Jeg er glad for, at der nu bliver nedsat et udvalg, hvor vi fra Dansk Journalistforbund vil bidrage konstruktivt til processen,” udtaler Mogens Blicher Bjerregård.

Udvalget får en bred sammensætning med bl.a. deltagelse af repræsentanter fra universiteterne, Danske Mediers Forum, Dansk Journalistforbund, KL, Danske Regioner, FTF, Landsorganisationen i Danmark (LO), Akademikerne (AC), Folketingets Ombudsmand og Datatilsynet.

1 Kommentar

Oluf Husted
26. OKTOBER 2013
Hvordan kan Regeringen
Hvordan kan Regeringen/Justitsministeren sammensætte et sådent udvalg uden at inkludere mindst én whistleblower?

Oluf Husted www.whistleblowers.dk