Udvalg kan ikke enes om K-etisk Råd

Kommunikationspolitisk udvalg har ikke levet op til forventningerne – først og fremmest at skabe et etisk råd for kommunikationsfaget. Næstformand i DJ Tine Johansen har svært ved at se formålet med et råd. DJ Kommunikation savner medspil fra forbundet

Ifølge handlingsprogrammet vedtaget på delegeretmødet i 2015 skulle DJ frem mod delegeretmødet 2017 sikre oprettelsen af et kommunikationsetisk råd.

Omtrent samme beslutning blev truffet på delegeretmødet 2013, hvor DJ vedtog et sæt standarder for etisk kommunikation.

Med rådet skulle DJ markere sig som en aktiv og synlig spiller i forhold til kommunikatørernes faglighed, etik og arbejdsforhold. Men ideen er mere eller mindre strandet i det nyoprettede Kommunikationspolitisk udvalg (KPU), hvor opgaven blev placeret.

”Det har hidtil vist sig svært at få opbakning og forståelse for det arbejde i Kommunikationspolitisk Udvalg,” lyder det for eksempel i beretningen fra specialgruppen DJ Kommunikation.

Og hvor man fra DJ Kommunikations side har været meget opsat på et etisk råd, så erkender DJ’s næstformand Tine Johansen, der sidder i KPU, at hun personligt har været tilbageholdende omkring det k-etiske råd.

”Vi har været lidt uenige om, hvordan opgaven skulle gribes an. Min egen holdning er, at vi skal passe på ikke at begå den fejl at tage det, journalisterne har, og gøre det k-agtigt,” siger Tine Johansen.

Ingen lovgivning
Tine Johansen henviser til Pressenævnet, som diskuterer og definerer, hvad der er god journalistisk praksis. Men det lader sig ikke oversætte til kommunikationsfaget.

”Når det handler om medier og journalistik, er der en lovgivning, der sætter nogle rammer. Derfor kan vi ikke overføre Pressenævnet til et område, hvor der ikke lovgivning. Et andet problem er, at der ikke er en samlet modpart, som vi kan samarbejde med. Så hvilken funktion og hvilke beføjelser skal sådan et råd have? Det har jeg svært ved at se,” siger Tine Johansen.

Hendes valg som næstformand skete samtidig med at handlingsprogrammet blev vedtaget, og hun har således ikke været en del af ledelsen, da målsætningerne blev formuleret.

”Selvom ideen ikke har groet i min baghave, skal vi leve op til det, når det står i handlingsprogrammet, det siger sig selv. Men rådet har for mig ikke været et mål. Min indgang har været, at vi bliver bedre til at diskutere kommunikationsetik.”

Også i 2015 kørte debatten om et råd for kommunikationsetik. Dengang var baggrunden, at kommunikatørerne i DJ i en undersøgelse understregede, at etik er vigtigt i faget, men under hver tredje mente, at etikken i branchen var i orden. Godt hver fjerde var blevet bedt om at udføre en kommunikationsopgave, som de fandt uetisk, viste en undersøgelse blandt 100 kommunikatører.

Skulle starte forfra
Lene Sparsø Thygesen, der til for nyligt var formand for DJ Kommunikation, har siddet som formand i KPU. Hun synes, det er ”super ærgerligt” at man ikke nåede til enighed om et etisk råd, men hun vil ikke kommentere, hvorfor det ikke lykkedes.

DJ Kommunikations nuværende formand Per Roholt var ikke en del af KPU fra begyndelsen, men har deltaget i de seneste møder. Han ærgrer sig som Lene Sparsø over det strandede etiske råd.

”Det er ærgerligt, man ikke kom længere med at konkretisere, hvad vi skal gøre. Vi hang fast i en diskussion om formålet, og det skyldes måske, at vi fik ny ledelse, og så skulle man starte lidt forfra. Så blev det til, at man skulle lave nogle møder om etik, og de har ikke været der endnu,” siger Roholt.

Oplever ikke, ønsker tages alvorligt
KPU blev oprettet efter delegeretmødet 2015 for at styrke forbundets profil som fagforening for kommunikatører, men det er svært at pege på markante resultater.

”Omkring KPU er der to ting, der er vigtigt at notere sig: for det første, at det er et nyt udvalg, for det andet, at det er godt, vi har det udvalg.”

Sådan svarer Per Roholt lidt dobbelttydigt på Journalistens spørgsmål om, hvad der er kommet ud af KPU’s arbejde.

Han peger på, at man har haft nogle gode drøftelser omkring DJ’s strategi, særligt efter Djøf købte det konkursramte Dansk Kommunikations Forening med henblik på at hverve deres medlemmer.

Man har også fået iværksat en fokusgruppeundersøgelse for at blive klogere på K-medlemmers holdninger og behov.

Samtidig lægger han ikke skjul på, at forventningerne var til noget mere. Han synes, DJ Kommunikation har haft ideer og input, men han har savnet mere medspil fra forbundet.

”Vi har spillet nogle bolde ind, og så vil det jo være dejligt, hvis forbundet griber dem. Som politikere på hobbyplan er det svært at drive noget igennem. Vi er blot en specialgruppe, og skal der sættes noget i værk, må det være forbundet, der gør det. Jeg synes godt, man kan kritisere, at vores ønsker ikke er blevet taget mere alvorligt.”

Lang vej til k-forbund
Tine Johansen medgiver også, at der ikke er kommet nok ud af KPU. Hun mener, udvalget skal fortsætte, men med et lidt andet sigte.

”Vi har simpelthen ikke fundet vores form. Vi har begået en lille fejl ved at kalde det kommunikationspolitisk udvalg. Dermed skaber vi noget forventning om, at vi kan det samme som mediepolitisk udvalg, bare på kommunikationsområdet. Men mediepolitisk udvalg har nogle faste opgaver med at forholde sig til Pressenævnet, spørgsmål om ytringsfrihed og så videre. KPU har i højere grad selv skullet sætte en dagsorden og finde ud af, hvad vi vil have til debat,” siger hun.

Mie Kjærsgaard Bertelsen arbejder i konsulentvirksomheden 4D og var bestyrelsesmedlem i DJ Kommunikation frem til dette forår. Ved generalforsamlingen kunne specialgruppen imidlertid kun mobilisere tre medlemmer til bestyrelsen, og hun var en af dem, der valgte at trække sig. Situationen har tvunget DJ Kommunikation til at afholde en ny generalforsamling. 

Som kommunikatør i DJ savner Mie Bertelsen et forbund, der markerer sig som et kommunikatørforbund i lige så høj grad som journalistforbund.

”Folk er egentlig tilfredse med ydelserne i forbundet. Men i forhold til at gå ud og være fagforbund på linje med journalisterne, sætte en dagsorden, der er bare rigtig lang vej igen,” siger hun.

Nyt navn til udvalg
Når forbundet markerer sig i offentligheden om problemstillinger, er det stort set altid ud fra et journalistisk og mediemæssigt perspektiv, konstateter hun.

”Det gælder en masse politiske områder – eksempelvis cybersikkerhed. Det er selvfølgelig fint, at vi taler om, hvordan vi skal beskytte vores kilder. Men hvorvor ikke tale om problemstillingen i forhold til de medlemmer, vi har på k-området. Det er noget med at tænke den hele vejen rundt i forhold til de medlemmer, man repræsenterer,” siger Mie Bertelsen.

Tine Johansen er ikke enig i, at DJ ikke har markeret sig i forhold til kommunikationspolitiske spørgsmål.

”Jeg har i den her periode brugt rigtig meget krudt på den dagsorden, der hedder offentlige ansattes yutringsfrihed, og har rendt retsordførerne på dørene sammen med andre organisationer. Det er i høj grad rettet mod kommunikatører i det offentlige. Så vi har ført kommunikationspolitik, men det er bare sket gennem formandsskabet,” siger hun.

Og det mener Tine Johansen man bør tage konsekvensen af ved at lade udvalget skifte navn fra kommunikationspolitisk udvalg til kommunikationsfagligt udvalg.

”Et kommunikationsfagligt udvalg kan stadig byde ind med politiske dagsordener. Men det skal primært være et sted, vi diskuterer og bruger krudt på løn- og arbejdsforhold på kommunikationsområdet, særlig det private arbejdsmarked,” siger Tine Johansen.

Journalisten har interviewet alle kandidater, der stiller op til hovedbestyrelsen på delegeretmødet kommende søndag og mandag og blandt andet spurgt dem om indsatsen på kommunikationsområdet.

0 Kommentarer