Udtalelse: Støtte til Ritzau

»Ritzau bliver brugt som et våben i bladkrigen,« konstaterede bureauets tillidsmand, Ernst O. Rasmussen, i sin skildring af, hvor presset Ritzau for tiden bliver af sine ejere - dagbladene. Bureauet forhindres blandt andet i at sælge til nye kunder uden for ejerkredsen.

»Ritzau bliver brugt som et våben i bladkrigen,« konstaterede bureauets tillidsmand, Ernst O. Rasmussen, i sin skildring af, hvor presset Ritzau for tiden bliver af sine ejere – dagbladene. Bureauet forhindres blandt andet i at sælge til nye kunder uden for ejerkredsen.

Ernst O. Rasmussen talte varmt for den støtteudtalelse til bureauet, som hovedbestyrelsen fremlagde under beretningsdiskussionen.

Jens Langergaard fra Berlingske Tidende mente, det ville være hult og betænkeligt, hvis delegeretmødet vedtog udtalelsen med en ensidig støtte til Ritzau:

»Hvis der forsvinder arbejdspladser på Ritzau, så kommer de nok andre steder,« sagde han.

»Vi vil med udtalelsen blot minde mediearbejdsgiverne om, at de i Medieudvalget har givet udtryk for en støtte til det nationale nyhedsbureau. Og den beslutning vil vi gerne fastholde dem i,« sagde HB-medlem, Kate Bluhme, som selv sad i Medieudvalget.

Og så vedtog delegeretmødet:

»Dansk Journalistforbunds delegeretmøde opfordrer de danske medier til at sikre grundlaget for en fortsat drift af mindst et nationalt landsdækkende nyhedsbureau.

Mediekoncentrationen og konkurrencen på nyhedsmarkedet kan føre til, at det økonomiske grundlag for et sådant nyhedsbureau svækkes med den konsekvens, at der sker en forringelse af udbuddet primært af nyheder til brug for medierne.

Denne udvikling kan føre til væsentligt forringede vilkår for en stor del af landets lokale og regionale medier – både trykte og elektroniske – og hermed for alsidigheden i den danske nyhedsformidling. Endvidere er det af hensyn til omverdenens muligheder for hurtig og pålidelig orientering om danske forhold af stor betydning, at der findes et eller flere landsdækkende nyhedsbureauer.

Uafhængighed af statsmagten er efter Dansk Journalistforbunds opfattelse en væsentlig forudsætning for et nyhedsbureaus troværdighed. Dansk Journalistforbund opfordrer derfor de danske mediearbejdsgivere til ikke at ofre nyhedsbureauer i den indbyrdes konkurrence.«

0 Kommentarer