Udtalelse: Sikr freelancerne

Freelancerne og andre med utraditionelle ansættelsesformer bør sikres den samme lovgivningsmæssige tryghed som andre lønmodtagere.

Freelancerne og andre med utraditionelle ansættelsesformer bør sikres den samme lovgivningsmæssige tryghed som andre lønmodtagere.

Det mente alle på delegeretmødet i Journalisternes A-kasse, hvor det enstemmigt blev vedtaget at sende en udtalelse, som opfordrer arbejdsministeren og Folketingets arbejdsmarkedsudvalg til at sørge for denne sikring.

»Freelancere er en voksende gruppe på hele det danske arbejdsmarked – både fordi mange arbejdsgivere efterspørger freelancere, og fordi en freelancetilværelse ofte kan være en vej ud af arbejdsløshed. Det er derfor vigtigt, at arbejdsmarkedslovgivningen indrettes, så freelancere sikres de samme rettigheder som ansatte lønmodtagere,« hedder det i udtalelsen, som også påpeger freelancernes utryghed om blandt andet deres a-kasse-mæssige status.

»Vi har oplevet, at flere freelancere på grund af afgørelser hos skattevæsenet bliver dømt selvstændige med tilbagevirkende kraft – og med den konsekvens, at de skal tilbagebetale flere års dagpenge.«

»Vilkårene for freelancere forringes yderligere af, at a-kasselovgivningens regler om ukontrollabelt arbejde diskriminerer freelancere, idet reglerne ikke tager hensyn til de faktiske timelønninger inden for et fagområde, når der skal ske omregning med henblik på udbetaling af dagpenge og opfyldelse af a-kassereglernes beskæftigelseskrav.«

0 Kommentarer