Udtalelse: Individuelle hensyn

På delegeretmødet i Journalisternes A-kasse vedtog et stort flertal at sende en udtalelse til arbejdsminister Ove Hygum med en opfordring til at være særlig opmærksom på følgende punkter, når arbejdsmarkedspolitikken skal revideres:

På delegeretmødet i Journalisternes A-kasse vedtog et stort flertal at sende en udtalelse til arbejdsminister Ove Hygum med en opfordring til at være særlig opmærksom på følgende punkter, når arbejdsmarkedspolitikken skal revideres:

l At der i højere grad tages individuelle hensyn ved aktivering, så aktiveringen ikke blot sker for aktiveringens skyld.

l At den uhensigtsmæssige opdeling i delperioder afskaffes, så arbejdsløse kan få tilbud efter individuelt behov.

l At indsatsen drejes mere i retning af at fastholde de svageste grupper på arbejdsmarkedet.

l At arbejdsformidlingen professionaliseres, så arbejdsløse med længerevarende uddannelser kan få kvalificeret hjælp.

l At efterlønsordningen forbedres, så der bliver bedre mulighed for en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet,

l At orlovsordningerne gøres mere fleksible.

0 Kommentarer