Udgifter savnes

Debatten har pulset på bestyrelsesmøderne i Kreds 4. Skal en faglig organisation bruge tid og penge på at arrangere rejser - når formålet dybest set er nærdemokrati? Penge mangler der ikke, formuen er på cirka 400.000 kroner.
  • Debatten har pulset på bestyrelsesmøderne i Kreds 4. Skal en faglig organisation bruge tid og penge på at arrangere rejser – når formålet dybest set er nærdemokrati? Penge mangler der ikke, formuen er på cirka 400.000 kroner.

Bestyrelsens afstemning endte 5-4 til de rejseglade. Formand Jutta Thuesen stemte imod – og hun vil ikke se kredsen udvikle sig til en charterklub.
»Vi skal ikke lave vinrejser, hvor medlemmernes penge bruges på at en lille gruppe kan tage toldfrie flasker med hjem. Vi er journalister, og det skal turene også bære præg af,« siger Jutta Thuesen.
Jutta Thuesen er bekymret over medlemmernes lave engagement i kredsen – halvdelen har aldrig deltaget i et arrangement, og næsten 75 procent mener, at kredsen er enten fuldstændig ligegyldig eller ikke særlig vigtig. Men hun mener i lige så høj grad problemet er medlemmerne, som det er kredsen.
»Fagforeningerne er i dag blevet en slags forsikring. Medlemmerne kommer kun, når branden er brudt ud. Men medlemmer, der ikke føler, de får noget for pengene, må komme på banen med forslag. Vores kasserer kan ikke få udgifterne til at slå til,« opfordrer formanden.

0 Kommentarer