Udfordring til TV2

TV 2 har overtaget Etnisk Ligestillingsnævns stafet fra DR – men holder den langt væk fra Nyhederne. Det udløser kritik fra sidste års stafet-løbere, DR Nyheder og Aktuelt.

I det kommende år er det TV 2s tur til at stille skarpt på etnisk ligestilling. Efter et år med Etnisk Ligestillingsnævns Stafet om bekæmpelse af racediskrimination sendte Danmarks Radio og dagbladet Aktuelt i marts udfordringen videre til Fyn.

TV 2 har imidlertid ingen planer om at kopiere den måde, DR har optaget udfordringen. Hvor DR ligesom Aktuelt lagde stafetten ind i selve nyhedsformidlingens chefredaktion, har TV 2 lagt den i sin informationsafdeling.

"Det gør vi, fordi der ellers kunne sættes spørgsmålstegn ved den redaktionelle proces og Nyhedernes uafhængighed," siger TV 2s informationschef Lasse Bjerre.

Begrundelsen vækker undren i både DR Nyheder og Aktuelt, hvor chefredaktør Anders Jerichow pointerer, at "ansvaret for en ordentlig nyhedsformidling ligger i nyhedsafdelingen".

"TV 2 har de samme problemer som andre med at give en fair og korrekt formidling af spørgsmål, der involverer etniske minoriteter. Hvis ikke TV 2 involverer nyhedsafdelingen i sit arbejde med denne stafet, risikerer det let at blive ligegyldigt," siger han.

I DR Nyheder siger Lisbeth Knudsen: "TV 2 taler uden om problemet. Vi kritiseres netop, fordi vi på nyhedsområdet ikke er tilstrækkeligt bevidste om, at etniske minoriteter også er helt almindelige danskere."

 

Lunken ved stafetten
"Det vigtigste er, at området er fuldstændigt integreret i TV 2s samlede programflade. Vi tror, at vi bedst kan fremme etnisk ligestilling ved at behandle personer med en anden herkomst på lige fod med danskerne. Og i den forstand vil vi ikke gøre et særligt nummer ud af det eller sætte særligt fokus på det. Derfor vil vi heller ikke have et særligt regelsæt som DR," forklarer Lasse Bjerre.

Med samme begrundelse afviser han også at udvikle et særligt kildenet – men henviser i øvrigt til nyhedschefen, Jens Gaardbo.

"Vi har de bedste kildelister i forvejen. Vi har allerede etiske _regler, der for eksempel afviser at bruge ord som "de fremmede", der kan stigmatisere en hel befolkningsgruppe. Men de er ikke skrevet ned," siger Jens Gaardbo.
"Selv om jeg bestemt tilslutter mig det politiske mål om etnisk ligestilling, så yder TV 2 Nyhederne sit bedste til netop den demokratiske udvikling ved at dække indvandrerspørgsmålene efter de klassiske nyhedskriterier og ved forpligtelsen til saglighed og alsidighed," siger han.

Jens Gaardbo mener dog, at stafetten kan gavne Nyhederne:

"Den kan skabe bevidsthed om, at vi som samfund står i en brydningstid, hvor fordommene skal bekæmpes. Men jeg er mere lunken ved at lade den få sit eget liv i vore redaktionelle processer – for hvornår kommer den næste stafet, og hvor kommer den fra?"

 

ETNISKE GUIDELINES
Uddrag fra DR Nyheders nye guidelines, Gode tip om etniske spørgsmål:

– "Samtidig med, at DR undgår at skabe stereotyper ud af minoritetsgrupper og vægter opgaven med at skildre mangfoldigheden, er det vigtigt at have øje for faren ved at pleje billedet af et samfund uden indbyggede konflikter," hedder det indledningsvis.

Blandt DRs anbefalinger kan nævnes:

– "Undgå at komme med formodninger om en persons kulturelle baggrund alene på basis af vedkommendes navn eller religion.

– Det er en god tommelfingerregel at bede personer om at beskrive sig selv: Der skal være vægtige grunde til at betegne dem anderledes.

– Vær på vagt over for bevidst eller ubevidst misinformation, som eksponerer negative myter og fordrejninger til lyttere og seere, og dermed skaber grobund for racistiske synspunkter eller fremmedhad.

– Personer og lande skal ikke beskrives ud fra deres religion, medmindre det har en klar relevans."

0 Kommentarer