Udenrigsministeriet overlod akkrediteringer til kineserne

Udenrigsministeriet overlod alle kinesiske akkrediteringskort til Kinas ambassade. »Problematisk, at kineserne kan standse en akkreditering på dansk jord,« siger formanden for udenlandske journalister. Ministeriet ændrer praksis.

Udenrigsministeriet overlod alle kinesiske akkrediteringskort til Kinas ambassade. »Problematisk, at kineserne kan standse en akkreditering på dansk jord,« siger formanden for udenlandske journalister. Ministeriet ændrer praksis.Det har givet genlyd i mediebilledet, at den Kina-kritiske tv-station NTD Television ikke fik en presseakkreditering, da den kinesiske præsident besøgte Danmark.

Blandt andre har Mogens Blicher Bjerregård, formand for Dansk Journalistforbund, luftet mistanken om, at man har blacklistet tv-stationen for at tækkes det kinesiske styre.

Den mistanke afviser formanden for de udenlandske journalister i Danmark, Julian Isherwood, der blandt andet varetager rollen som BBC-korrespondent i de nordiske lande. Efter i flere omgange at have talt med Udenrigsministeriet og underafdelingen International Pressecenter (IPC), føler han sig overbevist om, at der ikke er foregået et politisk fravalg af NTD Television.

Det betyder dog ikke, at han har været særlig imponeret over håndteringen af situationen. Han er specielt kritisk over for, at samtlige kinesiske medier skulle hente deres akkrediteringer på den kinesiske ambassade. Det var det danske IPC, der havde udstedt dem, men det fysiske akkrediteringskort skulle uddeles af kineserne, der dermed fik muligheden for at vælge nogle akkrediteringer fra:

»Jeg har arbejdet som journalist i Danmark i cirka 30 år, og jeg har aldrig oplevet eller hørt om, at man skulle hente akkrediteringen på ambassaden. Det er meget normalt, at det følge af journalister, der altid er ved statsbesøg, og som i forvejen er godkendt af det pågældende styre, får udleveret akkreditering af ambassaden. Men det er noget andet, når det handler om korrespondenter og medier, der ikke på forhånd er godkendt. Det er problematisk, at kineserne kan standse en akkreditering på dansk jord,« siger Julian Isherwood til journalisten.dk.

Han har det ene forbehold, at historien er en anden, hvis det handler om sikkerhedsmæssige spørgsmål. Men i forhold til det konkrete tilfælde med NTD Television har han fortalt Udenrigsministeriet, at det er meget kritisabelt, at de ville sende repræsentanter for et medie, der er forbudt i Kina, over og hente deres akkrediteringskort på den kinesiske ambassade.

Annemarie Zinck, der er chef for Internationalt Pressecenter(IPC), bekræfter at det var meningen, at NTD Television skulle have hentet deres akkreditering på den kinesiske ambassade.

»Jeg kan godt se det problematiske i, at ambassader skal stå for uddelingen. Det er også derfor, at vi nu arbejder på en procedure, der fremover gør, at IPC uddeler alle akkrediteringer uanset hvem man er. Så undgår vi de her fejl,« siger Annemarie Zinck til journalisten.dk.

Hun fortæller at NTD Television på deres hjemmeside fremstår som et kinesisk medie, og IPC derfor ikke umiddelbart kunne vide, at de var et Kina-kritisk medie med base i New York.

Ikke desto mindre havde NTD Television stadig ikke fået deres akkrediteringskort, selvom de havde prøvet lykken og forsøgt at hente det på den kinesiske ambassade, som de fik besked på af IPC. For mandag aften lang tid efter, at den kinesiske præsident er taget hjem, finder IPC NTD's presseakkrediteringskort i deres egne lokaler. Det er altså ikke kommet over til den kinesiske ambassade, som det var meningen.

»Det har været noget forfærdeligt rod omkring akkrediteringerne til dette besøg. Derfor synes jeg, det er vigtigt, at Udenrigsministeriet nu gør noget, for at det ikke sker igen,« fortæller Julian Isherwood til journalisten.dk.