Uddannelsesplan for Journalistens praktikant

Målsætning
Den overordnede målsætning er, at praktikanten via det daglige arbejde på redaktionen, coaching og læringsdage står godt rustet til at komme ind på arbejdsmarkedet. Praktikanten behersker ved praktiktidens udløb de centrale dele af den journalistiske proces: Idéudvikling, interview, research og formidling. Praktikanten kan give og modtage sparring. Og praktikanten kan både arbejde selvstændigt og som en del af et team.

Net og magasin
Praktikanten skal være på fagbladet Journalisten og journalisten.dk’s samlede redaktion igennem hele praktikforløbet på seks eller 12 måneder. Praktikanten deler sin tid omtrent ligeligt mellem magasinet og journalisten.dk, og kan derudover få lov at prøve kræfter med Journalistens nyhedspodcast Budskab. Formålet er, at praktikanten skal lære at arbejde på forskellige platforme og med både korte og lange deadlines.

Hvilke genrer skal praktikanten arbejde med?
Praktikanten vil få mulighed for at prøve kræfter med og blive indført i en bred vifte af journalistiske genrer fra nyheder til reportage, interview, portræt og dybdegående artikler.

Hvilke stofområder skal praktikanten arbejde med?
Journalistens målgruppe er kompetente og kritiske formidlere. Vi skriver mediekritiske historier og branchekritiske historier om hele det felt, Dansk Journalistforbund og forbundets medlemmer dækker.

Som praktikant på et fagblad skal man snuse til de fagpolitiske problemstillinger. Der er for eksempel mulighed for at dække forbundets delegeretmøder etc. Disse møder skal dog ikke dækkes som enetaler fra ledelsen, men med en helt almindelig journalistisk tilgang. Journalisten er redaktionelt uafhængig af Dansk Journalistforbund og værner om den uafhængighed.

Print, net og sociale medier
Journalisten udkommer ti gange årligt på tryk. Derfor er det en vigtig del af praktikantens uddannelse at lære at tænke visuelt i samspil med vores layouter. Praktikanten skal lære at lave historier, der fungerer både visuelt og i ord i magasinformat.

I dagtimerne på alle hverdage leverer journalisten.dk nyheder, baggrund og interviews. Her lærer praktikanten at identificere, researche og skrive nyhedsartikler. Praktikanten er på nyhedsvagt sammen med mindst en kollega fra redaktionen. I praktiktiden får praktikanten en forståelse for, hvilke historier der skal deles på sociale medier, og hvordan de formidles.

Coaching eller efterkritik?
Det er nok Journalistens største plus som praktiksted, at vi kan tilbyde tæt coaching. Praktikanten får ikke offentliggjort artikler i magasin eller på net, som hun ikke er blevet coachet på af mindst en kollega. Der er altså systematisk feedback, før artiklen publiceres. Der vil i mindre omfang være specifik efterkritik af enkelte artikler, men praktikanten og praktikantvejlederen mødes løbende for at drøfte sociale og journalistiske udfordringer og muligheder.

Svære kilder – blød start
Journalistens læsere er kritiske læsere og endnu mere kritiske kilder. Det kan erfaringsmæssigt give praktikanter præstationsangst at skrive til branchen herunder ens medstuderende. Derfor begynder vi blødt med meget konkrete historier med faste deadlines og prøver os derefter frem med sværere opgaver.

Individuel læringsplan
Efter en måneds praktik laver praktikanten og praktikantvejlederen en individuel læringsplan. Planen evalueres efter tre måneder, hvorefter der lægges en plan for den næste periode.

Læringsdage
På Journalisten har praktikanten mindst en læringsdag om måneden.
Fagbladet Journalisten er en del af et netværk af mindre praktiksteder, der på skift arrangerer læringsdage af en halv dags varighed. Herudover sammensætter praktikanten i samråd med praktikantvejlederen en individuelt tilpasset læringsplan med fagrelevante tilbud som Fagfestival, tema-aftener, konferencer og besøg på arbejdspladser. Denne type arrangementer vil der blive gjort plads til mellem de almindelige opgaver.
(Opdateret november 2021)