Uddannelseschef er glad for flere citattjek

Større åbenhed og citattjek er med til at hjælpe journalister ud af den troværdighedskrise, vi befinder os i, siger Henrik W. Jørgensen fra DMJX som svar på kritik fra Søren Espersen.

Større åbenhed og citattjek er med til at hjælpe journalister ud af den troværdighedskrise, vi befinder os i, siger Henrik W. Jørgensen fra DMJX som svar på kritik fra Søren Espersen.

»Jeg ved ikke, om Søren Espersen tæskede ethvert citat, da han var journalist. Men jeg ved, at mange politikere og eksperter netop har problemer med, at de føler sig fejlciteret. Og hvis det skal undgås, er det jo ved, at man får lov at tjekke citaterne.«

Uddannelseschef på journalistuddannelsen DMJX har lidt svært ved at forstå den forargelse, som Søren Espersen fra Dansk Folkeparti giver udtryk for i et interview med Journalisten.dk. Espersen klager over, at især unge journalister helt uopfordret tilbyder citattjek og generelt er meget villige til at indgå aftaler. Det er en helt anden praksis end den, han selv blev oplært til under sin journalistuddannelse, og han mener, at det er et skred, som er sket på uddannelserne.

Henrik W. Jørgensen slår fast, at der ikke er et regelsæt eller en fast politik på Journalisthøjskolen omkring citattjek. Enhver underviser er fri til at bygge undervisningen på egne erfaringer og principper.

Men han er tilbøjelig til at give Søren Espersen ret i, at der er sket et skred.

»Jeg kan nikke genkendende til, at der er sket en udvikling, også hos os. Vi går ind for større åbenhed og dialog mellem kilde og journalist. Hvis man kigger på troværdighedsmålinger, så ligger journalister side om side med politikere og roder nede i bunden. Og alt, hvad der kan redde journalistikken ud af den situation, skal være velkomment. Så det, at vi har en ny generation, der er mere åbne og ærlige, og som gerne vil skabe transparens, det kan jeg da kun hylde,« siger Henrik W. Jørgensen, der heller ikke kan se problemet i, at journalister på forhånd tilbyder kilder en mulighed for citattjek.

Søren Espersen kritiserer også, at journalister frivilligt lader politikerne se spørgsmålene på forhånd inden et interview.

Det synspunkt kan Henrik W. Jørgensen godt følge et stykke hen ad vejen.

»Det er mere problematisk, for det momentum af overraskelse, der kan opstå, er jo gledet fuldstændigt af hænde, hvis parten er velforberedt. Omvendt, hvis man kender spørgsmålet, har man jo mulighed for at forberede sig og komme med mere korrekte svar,« siger han.

Men giver det ikke kilden – for eksempel en politiker – mulighed for at forberede sig på undvigende svar i en penibel sag?

»Jo, det er netop problematikken. Omvendt skal man ikke underkende, at der også kan komme bedre svar ud af det. På DMJX har vi ingen decideret politik om at gøre det ene eller det andet.«

Løber du ikke spindoktorernes ærinde ved at anbefale citattjek og åbenhed omkring spørgsmål?

»I den bedste af alle verdener: nej. Men selvfølgelig er der ofte et kæmpe spinapparat, der går i gang og udnytter en større åbenhed, så jo, der er en risiko ved at spille med åbne kort. Hvis man har en regel, kan man jo også undvige fra den, hvis man finder det betimeligt. Men min hovedpointe er, at det, der kan være med til at skabe mere troværdighed omkring journalistikken, det skal vi gå efter.«

0 Kommentarer