Uddannelse på dagsorden

»Hvis 25 procent af en årgang skal have en akademisk uddannelse, så skal journalist- og kommunikationsuddannede også have styrket deres uddannelser, så de matcher de kilder og samarbejdspartnere, de får.«

»Hvis 25 procent af en årgang skal have en akademisk uddannelse, så skal journalist- og kommunikationsuddannede også have styrket deres uddannelser, så de matcher de kilder og samarbejdspartnere, de får.«

De formentlig kommende regeringspartier har i skrivende stund sat uddannelse helt centralt på dagsordenen i forhandlingerne om regeringsgrundlaget. Det er på høje tid, for vi trænger til et løft helt generelt hele vejen gennem uddannelsessystemet.

Jer håber derfor også, at Folketinget og den kommende regering vil skabe en sammenhængende politik på området, så den dækker såvel grunduddannelserne som efter- og videreuddannelserne. Og især den sidste del skal give muligheder til både dem, der er i arbejde, og dem, som lige nu befinder sig i perioden mellem to jobs.

Når det gælder de grundlæggende uddannelser på universiteterne og professionshøjskolerne, må der gerne stilles skrappere niveaukrav for de studerende, der bliver optaget. Helt konkret gælder det på medieområdet om grundlæggende samfundsviden og solide sprogkundskaber, herunder både dansk og fremmedsprog. Jeg er overbevist om, at det er sundt, at vi stiller krav til hinanden.

På selve uddannelserne må niveauerne også gerne højnes, og hvorfor skulle for eksempel Danmarks Medie- og Journalisthøjskole ikke kunne tilbyde professionsbachelorer en kandidatgrad på selve skolen? Det er også på høje tid at få en ny evaluering af sammenhængen mellem tiden på skolebænken og praktiktiden samt minde hinanden om, at hele forløbet er uddannelse.

Når vi hører om uddannelsesmål, der hedder, at 25 procent af en årgang skal have en akademisk uddannelse, så skal journalist- og kommunikationsuddannede også have styrket deres uddannelser, så de matcher de kilder og samarbejdspartnere, de får. Vi skal også se den kendsgerning i øjnene, at stadig flere skifter branche i løbet af deres liv, og her øges DJ-medlemmernes muligheder altså ved en højere uddannelsesgrad. Det skylder vi at fortælle de nye studerende.

Dette understreger også kun den kendsgerning, at livslang læring får en bedre sammenhæng. Både de relevante universiteter og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole skal gennem Update kunne levere hele viften af efter- og videreuddannelse inden for medie- og kommunikationsbranchen.

Selv om efteruddannelsen på Update har et godt ry og lige har været igennem en reform, må det ikke gå i stå. Med det gode rygstød, institutionen har fået gennem både reformen og fusionen af de to tidligere institutioner Journalisthøjskolen og Den Grafiske Højskole, skal vi i fællesskab arbejde for det næste spring, der gør efter- og videreuddannelse til en endnu mere integreret del af et livsforløb på arbejdsmarkedet.

Som forbund er DJ's forpligtelse at deltage aktivt i endnu en reformproces, mens det for virksomheder, private såvel som offentlige, gælder viljen til at investere i uddannelse, fordi det er en afgørende præmis for vækst.
Da DJ for 20 år siden indledte en offensiv beskæftigelsesindsats, var fokus på de arbejdsløse. Sådan var det også, da vi for 12 år siden tog spring nummer to. Men det tredje spring udgjorde en markant forskel.

Ræsonnementet var nemlig, at når vi kunne gøre en forskel for de ledige, så ville det være endnu bedre at gøre en forskel for medlemmer i job, så de kunne stå meget bedre rustet i omstillingsperioder, så vi både ville opleve færre fyringer og flere, som meget hurtigt kunne komme i job igen. Det skulle DJUK stå for.
Resultatet er til at få øje på: Arbejdsløsheden er nok høj, men har ikke nået de højder, vi så tilbage i begyndelsen af sidste årti. Omstillingsparatheden hos DJ's medlemmer er enorm.

Det er den samme udvikling, en ny regering og Folketing kan skabe ved at satse benhårdt på kvalificeret efter- og videreuddannelse. Og ligesom DJ gjorde det, skal staten også tage fat på kvalificerende uddannelsestilbud til de ledige i stedet for den ligegyldige aktivering. Hvis der ellers ligger handling bag de kommende regeringspartiers valgtaler, ligger det også ligefor.

I DJ glæder vi os til en uddannelsespolitik, der dels kan kvalificere ledige til nye jobs, dels give mange flere nye muligheder på arbejdsmarkedet og give nyuddannede kvalifikationer, der matcher niveauet hos kilder og kunder.

0 Kommentarer