Uddannelse: Ny elevkreds

DJ har på en stiftende generalforsamling i Århus den 28. november dannet en elevkreds for AV- og Medieteknikmekanikereleverne (MTM). Selv om kredsen i princippet er til for begge gruppe elever, var der ikke nogle MTM'ere repræsenteret blandt generalforsamlingens otte fremmødte. Trods det beskedne opbud måtte man ty til kampvalg om formandsposten, som AV-elev Rasmus Skaarup fra Medieskolerne i Viborg vandt.

DJ har på en stiftende generalforsamling i Århus den 28. november dannet en elevkreds for AV- og Medieteknikmekanikereleverne (MTM). Selv om kredsen i princippet er til for begge gruppe elever, var der ikke nogle MTM'ere repræsenteret blandt generalforsamlingens otte fremmødte. Trods det beskedne opbud måtte man ty til kampvalg om formandsposten, som AV-elev Rasmus Skaarup fra Medieskolerne i Viborg vandt.

I forvejen er godt 50 AV-elever medlem af DJ. Og meningen med den nystiftede kreds er at give eleverne en mulighed for at diskutere kvaliteten af deres uddannelse med DJs bistand. Blandt andet den forestående revidering af deres fælles uddannelse til film-, tv- og videomedarbejdere. Revideringen skal gøre det muligt for eleverne at specialisere sig individuelt (læs JOURNALISTEN s. 14-16)

Det byder den nye formand, Rasmus Skaarup, velkommen.

»Den her idé om et one-man-band, hvor den enkelte skal kunne lidt af det hele og på kortere og kortere tid, skal dø. Der bliver lavet nok lort, og hvis man skal være virkelig god, så bør man satse på en hest,« siger Rasmus Skaarup.

Den nye elevkreds' bestyrelse består i øvrigt af næstformand, Martin Hulbæk, kasserer Anja Theede, bestyrelsesmedlemmerne Dennis Daugaard Becker og Helle Frydendall og suppleant Torben Hedemoes. Næste møde i kredsen forventes afholdt over en weekend i januar.

0 Kommentarer