Uddannelse hele livet

Jeg har brug for din hjælp, så en ny, samlet strategi for DJ’s indsats og visioner på uddannelsesområdet kan blive så god som overhovedet muligt
Jeg har brug for hjælp. Det har vi vel alle sammen indimellem. Men konkret har jeg brug for din hjælp, så en ny, samlet strategi for DJ’s indsats og visioner på uddannelsesområdet kan blive så god som overhovedet muligt.
 
En arbejdsgruppe har i nogle måneder arbejdet med emnet. Vi har endevendt og diskuteret hele området, og vi har netop offentliggjort udkastet til det, der til foråret på delegeretmøde 2015 forhåbentlig kan blive vedtaget som DJ’s første, samlede uddannelsesstrategi.
 
Arbejdet med strategier i DJ har udviklet sig til at blive et af de skarpeste redskaber i den politiske værktøjskasse, og uddannelsesstrategien har vi rigtig store forventninger til.
 
Det er jo sådan, at DJ i dag favner ganske bredt med hensyn til at rekruttere medlemmer med forskellig uddannelsesbaggrund. Vi kan næsten kun forvente, at dette spektrum vil blive endnu bredere i fremtiden, og derfor har vi haft for øje, at strategien skal være præcis både i bredden og dybden.
 
Vi har også haft fokus på såvel grunduddannelsesområdet som på efter- og videreuddannelserne, fordi en grundlæggende sætning i strategien er, at uddannelse er en sag for hele (arbejds-)livet. Hvis du tror, du er færdig med at uddanne dig, er du mere færdig end uddannet, som det blev sagt lidt kækt på et af møderne i arbejdsgruppen.
 
Hele udkastet til uddannelsesstrategi er netop blevet lagt ud i offentlig DJ-høring på forbundshjemmesiden. Det er første gang, at vi på den måde hører medlemmerne om en strategi, inden den er vedtaget som DJ’s udspil i de relevante udvalg og hovedbestyrelsen.
 
Derfor gik jeg også til HB med spørgsmålet, om det var vejen at gå? Inddragelse af medlemmerne var heldigvis ikke et tema, der på nogen måde fik vores hovedbestyrelse til at ryste på hånden (hvilket jeg heller ikke havde forventet) – det var et meget stort nik og et ”ja tak” til planen, der lød fra HB kort før sommerferien.
 
Jeg forestiller mig, at det på sigt kan være med til at øge medlemsinddragelsen i væsentlige beslutninger og spørgsmål. Nu er det jo ikke, fordi DJ ikke i forvejen har tradition for at spørge medlemmerne, og ethvert medlem af DJ får også i denne måned invitation til at deltage i en spørgeundersøgelse om DJ’s udvikling.
 
Men den konkrete høringsfase om DJ’s uddannelsesstrategi forventer jeg mig meget af. I arbejdsgruppen har vi lovet hinanden, at vi tager alle inputs med til det afsluttende arbejde i beskæftigelses- og uddannelsesudvalget, som foretager den endelige finpudsning, før udkastet til strategi går videre til DJ’s hovedbestyrelse.
 
Så klik ind på www.journalistforbundet.dk/uddannelsesstrategi og vær med til at beslutte, hvordan den fremtidige uddannelsesstrategi for dit forbund skal udformes. 

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right