Ud af privatsfæren

JURA. Efter High Courts dom ser Max Mosley-historien ud til at koste News of the World 910.000 pund, heraf 850.000 pund i sagsomkostninger. Det astronomiske beløb adskiller sig væsentligt fra de tal, vi kender fra danske domstole.

JURA. Efter High Courts dom ser Max Mosley-historien ud til at koste News of the World 910.000 pund, heraf 850.000 pund i sagsomkostninger. Det astronomiske beløb adskiller sig væsentligt fra de tal, vi kender fra danske domstole. Ansvaret er alvorligere i det engelske retssystem, og aviserne har derfor også ansat en mindre hær af jurister til at læse dagens artikler igennem inden trykning.
Ekstra Bladet fik forskellen til de hjemlige himmelstrøg at føle, da avisen af islandske Kaupthing Bank blev sat stævne i London i anledning af en artikelserie delvist oversat til engelsk. Ifølge offentliggjort forlig måtte Ekstra Bladet uforbeholdent undskylde og betale sagsomkostninger og "substantial" erstatning.
Efter forliget citeredes Bent Falbert: "Jeg vil da opfordre mine kollegaer i branchen til at være yderst varsomme med at oversætte artikler til engelsk." Medieomtalen af Ekstra Blads-sagen efterlader det indtryk, at risikoen for søgsmål i England består, hvor der skrives på engelsk.
Jeg har drøftet sagens generelle aspekter med den advokat i London, der fik Ekstra Bladet i knæ. Sprogargumentet gjorde ikke indtryk på ham. Allerede snusfornuft fører da også til, at det ikke kan være afgørende, om artiklen er forfattet på dansk. Det relevante må være indholdet af artiklen og de nærmere omstændigheder.
Der er risiko for at blive mødt med søgsmål i England, hvis artiklen berører krænkedes tilværelse i England, og krænkede kan dokumentere, at artiklen enten er læst af et væsentligt antal læsere i England eller dog af læsere af væsentlig betydning for krænkede, for eksempel krænkedes konkurrenter.
Det hjælper krænkede, hvis artiklen er på engelsk, eftersom det sandsynliggør, at væsentlighedskriteriet er opfyldt. Derfor fyldte sprogaspektet sikkert i Ekstra Blads-sagen. Advokater plukker oftest de lavest hængende frugter.
Hvor artiklen har været på internettet, kan krænkede lettere dokumentere væsentlighedskriteriet, da det kan spores, hvilke computere der har besøgt siden.
Domme afsagt af en domstol i England kan tvangsfuldbyrdes i Danmark.
Det internationale aspekt er endnu en grund til at holde sig uden for privatsfæren og at formulere sig nogenlunde sobert i overensstemmelse med sandheden. Så går det nemlig – også i London. /

René Offersen, advokat, LETT Advokatfirma

0 Kommentarer