Uanstændigt salg af Villa Bjärbo

En ting er, at Journalisternes Feriefond og Journalisternes Ferieforening har besluttet at sælge Villa Bjärbo i Sverige. Jeg går selvfølgelig ud fra, at der ligger seriøse overvejelser og sonderinger bag en sådan beslutning. (Jævnfør Journalisten nummer 12 og 13.)

En ting er, at Journalisternes Feriefond og Journalisternes Ferieforening har besluttet at sælge Villa Bjärbo i Sverige. Jeg går selvfølgelig ud fra, at der ligger seriøse overvejelser og sonderinger bag en sådan beslutning. (Jævnfør Journalisten nummer 12 og 13.)

En anden ting er, at fonden så bør effektuere salget på en anstændig måde over for de medlemmer, hvis ejendom huset faktisk er. Da jeg i sin tid var medlem af Kreds 1's bestyrelse, blev der også solgt huse fra, men de blev altid udbudt gennem Journalisten, så interesserede medlemmer kunne byde på husene, og der er adskillige eksempler på medlemmer, der har overtaget kredsens huse.

En anstændig fremgangsmåde, hvis der skal sælges ud af arvesølvet, er ikke, som det foregår her, ud ad bagdøren og helst uden, at nogen opdager det. Der kan være huse, som medlemmerne har en særlig tilknytning til, og det er tilfældet med Bjärbo. Så vidt jeg ved, er der helt oprindelig tale om en donation til Kjøbenhavns Journalistforbund, og jeg går selvfølgelig ud fra, at fonden har undersøgt, om der er klausuler forbundet med et sådan frasalg.

Argumentet om, at feriefonden i stedet vil anskaffe et andet hus i Sverige, der er mere ferie-attraktivt hele året for DJ's medlemmer, finder jeg dybt mærkelig. Ängelholm, hvor Bjärbo har adresse, ligger to en halv times kørsel fra København, hvor hovedparten af forbundets medlemmer er bosiddende. Selve området i Skåne ved Skälderviken er et af de mest attraktive steder i hele Sverige, og man kan snildt bo i huset hele året. Indendørs kan der tændes op i den skønneste pejs, og udendørs er der en udmærket skiløjpe, hvis man er til den slags. Stranden med meget fine bademuligheder ligger to minutters gang fra huset. Men for en formand, der bor i Skive, er det måske ikke så attraktivt.

Jeg vil opfordre medlemmer, der vil være med til at bevare Bjärbo, til at kontakte enten undertegnede eller Ole Duus, der også er trofast gæst i Bjärbo.

Jeg kan kontaktes på tlf.: 26669740 eller mail: faerch49@hotmail.com. Ole Duus kan kontaktes på tlf.: 45862026, 25641909 eller 20653089. Mail lena_ibd@hotmail.com.

– Joan Færch, journalist

SVAR. Som jeg allerede tidligere har redegjort for i Journalisten, bygger den beslutning, feriefondsbestyrelsen har taget, på den forudsætning, at udlejningen af Villa Bjärbo har været faldende gennem en årrække.

Vi ved, at de DJ-medlemmer, som har benyttet huset, har været glade for det, men det betyder ikke, at de lejer det igen og igen.
Da Journalisternes Feriefond i sin tid modtog blandt andet Villa Bjärbo som en gave fra DJ Kreds 1, var der ingen betingelser knyttet til gaven.

I bestyrelsen vurderer vi, så vidt det er os muligt, i forhold til såvel markeder som DJ-medlemmernes interesser. Køb af et nyt hus i Sverige er ikke besluttet, men overvejes – ligesom vi overvejer forskellige andre muligheder for at udvide tilbuddene.

– Villy Dall, formand for Journalisternes Feriefond og Journalisternes Ferieforening

0 Kommentarer