Uafgjort

Der var ingen klare vindere, da ErhvervsBladet og DJ indgik forlig i retssagen om fyringen af en journalist. ErhvervsBladet erkendte, at afskedigelsen var uberettiget. Men DJ kunne ikke bevise, at fyringen skyldtes den fyredes andel i oprettelsen af en medarbejderforening.

Journalist Kasper Skaaning fik kun delvis oprejsning i Københavns Byret, da Dansk Journalistforbund og ErhvervsBladet indgik forlig i den afskedigelsessag, som forbundet havde anlagt mod ErhvervsBladet.

ErhvervsBladet skal betale Kasper Skaaning tre måneders løn eller 108.000 kroner for uberettiget afskedigelse og dække en del af DJs omkostninger ved retssagen.

Men på det afgørende punkt i sagen – nemlig om Kasper Skaaning blev fyret, fordi han var initiativtager til en medarbejderforening på ErhvervsBladet – kunne DJ ikke løfte bevisbyrden. Derfor kunne avisen ikke blive dømt for at have krænket Foreningsfrihedsloven.

"Vi har svært ved at se andre begrundelser for fyringen, end at ErhvervsBladet ville skræmme medarbejderne fra at organisere sig. Men da vi ikke kunne bevise – uden for enhver tvivl – at ledelsen vidste besked med medarbejderforeningen, så valgte vi at indgå et forlig" siger faglig sekretær i DJ, Flemming Reinvard.

 

Manglende beviser
Historien tog sin begyndelse i efteråret 1999, hvor ErhvervsBladets journalister for alvor blev utilfredse med den daværende chefredaktør Flemming Juul Mikkelsen. Det ansporede journalisterne til at overveje at oprette en medarbejderforening og en overenskomst med DJ.

Et brev til ledelsen fra syv journalister om de massive samarbejdsproblemer optrappede konflikten. Ledelsen indkaldte de utilfredse medarbejdere til samtaler, som flere af journalisterne opfattede som rene forhør.
Allerede i efteråret 1999 vidste ledelsen besked om medarbejderforeningen, fortalte Kasper Skaaning ved retssagen, men det blev senere afvist, da Flemming Juul Mikkelsen vidnede. Journalisterne bag stiftelsen af medarbejderforeningen mener, at de lagde indkaldelsen til det stiftende møde i chefredaktørens dueslag.

Men også dette benægtede Flemming Juul Mikkelsen under retssagen. Og DJ kunne ikke bevise, at ledelsen vidste besked.

To dage før det stiftende møde i november 1999 blev Kasper Skaaning afskediget på baggrund af samarbejdsvanskeligheder. Chefredaktøren sagde under retsmødet, at han gentagne gange havde ytret sin utilfredshed med Kasper Skaanings journalistik og hans manglende samarbejdsvilje. Det afviser Skaaning. Og Flemming Juul Mikkelsen kunne da heller ikke dokumentere dette punkt med for eksempel skriftlige advarsler.

Flemming Juul Mikkelsen sagde op sidste efterår og er ikke længere chefredaktør på ErhvervsBladet. Journalisterne på bladet har i dag en medarbejderforening og en overenskomst med DJ.

0 Kommentarer