Debat

Uacceptabelt, at DR misbruger ulønnede universitetspraktikanter

”Det er stærkt kritisabelt, at DR i en tid med stor mangel på journalistiske praktikpladser og med et stor udbud af uddannede freelancejournalister udnytter praktikanter fra universiteterne,” skriver DJ-formand Tine Johansen

Det er både urimeligt og uacceptabelt, at en stor offentlig virksomhed som DR bruger ulønnede universitetsstuderende til at tilrettelægge og producere programmer.

Praktikanter skal have læreplaner, vejledning og udviklingsmuligheder. De skal ikke fungere som gratis arbejdskraft. Alligevel har Akademikerbladet på det seneste kunnet fortælle flere historier om studerende på AC-overenskomstens område, der har udført journalistisk arbejde på DR i et omfang og på nogle vilkår, som slet ikke matcher, hvad en universitetspraktik skal være.

Ud over at en sådan praksis er i strid med både DR’s egne retningslinjer og universitetsloven, er det stærkt kritisabelt, at DR i en tid med stor mangel på journalistiske praktikpladser og med et stor udbud af uddannede freelancejournalister på den måde udnytter praktikanter fra universiteterne.

I Dansk Journalistforbund – Medier & Kommunikation har vi altid gjort et stort arbejde for at sikre vores praktikanter ordentlige arbejdsvilkår med en fair løn for det arbejde, de reelt udfører, men også med krav om læringsdage, praktikantvejlederordning og systematisk feedback, da det jo er studerende under uddannelse.

Praktikanter skal ikke være billig arbejdskraft – og slet ikke gratis arbejdskraft.
Tine Johansen, formand, DJ

Praktikanter skal ikke være billig arbejdskraft – og slet ikke gratis arbejdskraft. Så DR har et kæmpe problem. Jeg håber dog også, at andre fagforbund nu vil stille langt mere håndfaste krav på deres praktikanters vegne. Der er muligvis en anden tradition for praktik i den akademiske verden, men når praktikanter er gratis arbejdskraft på områder, hvor andre fagforbund har overenskomst og aftaler, skal der gribes ind.

På journalistuddannelserne er praktik integreret og obligatorisk, og i DJ har vi gennem årene arbejdet meget med rammerne om praktikanternes arbejdstid, opgaver, vejledning og naturligvis løn. Og DJ’s tillidsfolk er der også for fagets praktikanter.

Ud over praktikantaftalen for journalistpraktikanter har DJ også kommunikationsstuderende, som er i praktik på 3. og 6. semester under deres uddannelse. For 3. semester-studerende er praktikken SU-berettiget og dermed ulønnet. På 6. semester kan de studerende forhandle en løn, og her har DJ forhandlet en fælles aftale for kommunikationsstuderende med blandt andre DR og TV 2, som sikrer ligestilling med journalistpraktikanterne. I øvrigt som den eneste fagforening.

Udnyttelsessagerne i DR viser, at vi som fagforbund kan gøre en meget stor forskel. Ikke mindst for de unge og på nogle måder mest sårbare medlemmer. Og i DJ fortsætter vi arbejdet for at sikre de bedst mulige forhold for de praktikanter, der er organiseret hos os. Det er simpelthen en kerneopgave.

 

2 Kommentarer

Tine Johansen
22. SEPTEMBER 2023
Kære Christina.

Undskyld, at jeg først sent er blevet opmærksom på dit spørgsmål her.
På cand.mag-uddannelsen i journalistisk er praktik ikke en integreret eller obligatorisk del af studiet.
Som studerende skal man undervejs lave et projekt, som enten kan udføres alene eller i samarbejde med en virksomhed/organisation. Undervejs får man vejledning fra SDU, og ved semestrets afslutning skal man eksamineres i det projekt, man har lavet.
Man får SU i projektforløbet og har mulighed for dertil at få op til 3000 kroner i erkendtlighed fra samarbejdspartneren.
Hvis samarbejdspartneren bruger/publicerer noget af projektet, skal man som studerende have honorar, der svarer til overenskomst-standard.
Rammerne for projekt-semestret er aftalt mellem SDU og DJ og er beskrevet i de papirer, som både studerende og eventuelle samarbejdspartnere får til sendt.
Cand.mag’er i projektforløb må altså hverken fungere som klassiske praktikanter eller som gratis arbejdskraft. Hvis du har oplevet, at det sker, bør du tage fat i tillidsrepræsentanten, og hvis du ikke har sådan en: DJ.

Mange hilsner fra
Tine Johansen
Christina Pankratz
19. SEPTEMBER 2023
Jeg studerer en cand.mag. i journalistik på SDU (kandidaten). Jeg får ikke løn under min digitale praktik på 3. semester. Vi er universitetsstuderende. Vi er journaliststuderende. Vi er gratis arbejdskraft. Så hvor står vi i denne debat?
data_usage
chevron_left
chevron_right