Tys tys-kildens forsvarer kræver frifindelse

Tys tys-kildens forsvarer argumenterede for frifindelse i Se og Hør-sagen, efter at anklageren havde krævet, at netop tys tys-kilden får den strengeste straf. Hvis han dømmes, bør det kun være betinget fængsel, sagde forsvarer

Efter at anklagemyndigheden torsdag formiddag krævede lange fængselsstraffe til de seks tiltalte i Se og Hør-sagen, fik forsvarerne ordet om eftermiddagen. Som den første lagde advokat Michael Juul Eriksen som forsvarer for kreditkort-kilden PBH ud med det korte krav: Frifindelse – eller betinget fængsel med samfundstjeneste. Specielt gik han i rette med anklagerens påstand om, at PBH var initiativtager ved selv at henvende sig til Se og Hør. Det er Se og Hørs tilbud om tiphonorarer, der skal tilskrives initiativet, lød det.

Anklagemyndigheden mener, at PBH skal straffes hårdest af alle og lagde niveuaet på mellem 2,5 og 3 års fængsel. I domsmandssager skal forsvareren også anbefale et strafniveau, selv om han taler for frifindelse. Og skulle retten følge anklagemyndighedens skyldig-påstand, var advokat Eriksens påstand, at kreditkort-kilden ikke skulle i fængsel, men måske straffes med en betinget dom på linje med en række hacker-sager omkring det halve års betinget fængsel.

Havde ingen tavshedspligt

Michael Juul Eriksen gjorde også en del ud af lovgivernes seneste ønsker om, at samfundstjeneste i samklang med betingede domme skal anvendes i langt højere grad – specielt i forhold til folk, der ikke tidligere er straffet. Desuden lagde han vægt på, at der er gået fem år, siden det sidste forhold blev begået. Både tiden siden handlingen og ventetid på retssagen taler normalt for lidt formildelse.

Michael Juul Eriksen argumenterede for, at PBH ikke havde tavshedspligt, og at han havde retmæssig adgang til de databaser, hvor han hentede oplysninger om de kendte og de kongelige. Han mente ikke, at anklagemyndigheden havde ført bevis for, at det dels var PBH, der havde hentet oplysninger, og ej heller for at han uberettiget havde skaffet sig adgang til de nævnte data, selv om han nulstillede kollegers adgangskode og derefter gik ind og søgte. Juul Eriksen sagde, at anklagemyndigheden end ikke havde undersøgt, hvilken computer der eventuelt var logget ind fra.

Retsformand Mette Lyster Knudsen og de to kvindelige domsmænd skal lytte til resten af forsvarerkollegiet fredag – og derefter votere med forventelig domsafsigelse den 24. november. Da den første del af Se og Hør-sagen var for retten i august med to tidligere mellemchefers fulde tilståelse, lød dommene på seks måneders betinget fængsel til hver. Det var dengang mere end anklagemyndighedens krav på cirka fire måneders betinget fængsel.

1 Kommentar

Morten Holgersen
4. NOVEMBER 2016
Der er ikke langt fra
Der er ikke langt fra varmluftprædikant til kriminel.
Forhåbentligt vil forbryderne komme lutrede og ydmyge tilbage fra deres straffeophold i fængselet, hvor de vil opleve at der er konsekvenser af at plage andre mennesker.