TV2/Sporten: Slip sabbatten fri

Journalisterne på TV 2/SPORTEN er modstandere af obligatorisk sabbat - den ødelægger arbejdsglæden. Dermed er de uenige med DJ og støtter TV 2-ledelsens udspil i de strandede forhandlinger om ny overenskomst, der genoptages den 24. marts.

Journalisterne på TV 2/SPORTEN er modstandere af obligatorisk sabbat – den ødelægger arbejdsglæden. Dermed er de uenige med DJ og støtter TV 2-ledelsens udspil i de strandede forhandlinger om ny overenskomst, der genoptages den 24. marts.

Dansk Journalistforbund er på ét punkt på kollisionskurs med medarbejderne på TV 2 i overenskomstforhandlingerne. DJ afviser »definitivt«
TV 2-ledelsens krav om, at medarbejdernes sabbat og en af ferieugerne skal kunne omsættes til klingende mønt. Men en stor gruppe medarbejdere på blandt andet TV 2/-SPORTEN bakker ledelsen op.
Journalist Claus Elgaard TV 2/SPORTEN:
»Hvis jeg har brug for at få bygget et badeværelse, så skal jeg da selv bestemme, om jeg vil have min sabbat udbetalt. Det skal hverken DJ eller TV 2 blande sig i,« siger Claus Elgaard, der dog ikke har tænkt sig at sælge sin egen sabbat.
»Sabbat er fremragende. Men jeg er stor tilhænger af valgfrihed, og forstår overhovedet ikke DJs nervøsitet. Vi er voksne mennesker, der godt selv kan træffe den slags beslutninger.«
TV 2-ledelsen ønsker, at medarbejderne i stedet for at afholde de obligatoriske seks ugers sabbat hvert sjette år, modtager 50.000 kr. og går på arbejde. På samme vis skal den 6. ferieuge kunne sælges for godt 8.000 kr. DJ frygter, at TV 2-ledelsen vil misbruge frivilligheden.
DJ-formand Lars Poulsen:
»Selvfølgelig er det sympatisk, at den enkelte har frihed til at vælge. Men vi frygter, at valget ikke er frit. Hvis en medarbejder udtrykker utilfredshed med lønnen, vil TV 2-ledelsen have et nyt trumfkort: »Sælg din sabbat!««
Journalist Frank Jäger, TV 2/SPORTEN, efterlyser større tillid fra DJ til medlemmerne.
»DJ skal ikke være min barnepige. DJ skal have tiltro til, at vi selv kan klare en situation, hvor ledelsen vil bruge sabbatten i lønforhandlingerne,« siger Frank Jäger.

Mere tid til arbejde
TV 2's økonomidirektør og forhandlingsleder Peter Parbo har argumenteret med, at TV 2 ønsker »at sikre fleksibilitet for medarbejderne og virksomheden«. Videre hedder det fra ledelsen, at den ønsker at »give medarbejderne mulighed for at være mere til stede på arbejdspladsen.«
I forlængelse heraf har chef for TV 2/SPORTEN Morten Stig Christensen iværksat en intern undersøgelse. I en skærmbesked til sportens medarbejdere spørger sportschefen, om de ønsker en frivillig eller tvungen sabbatordning.
Morten Stig Christensen oplyser til JOURNALISTEN, at initiativet skyldes, at DJ har sagt, at kun én TV 2-medarbejder, der sidder i TV 2-bestyrelsen, ønsker en frivillig ordning.
»Det er helt hen i skoven. Jeg har en bedre pejling end tillidsmændene,« siger Morten Stig Christensen. Han forklarer, at de ca. 15 medarbejdere, der har svaret på hans skærmbesked, alle er for en frivillig ordning.
»DJ er på kollisionskurs, i hvert fald med sportens medarbejdere. Kravet om obligatorisk sabbat er stik imod ønskerne.«
Morten Stig Christensen understreger, at han er tilhænger af sabbat – men endnu større tilhænger af frivillighed.
»Jeg har haft flere medarbejdere stående, som var kede af, at de skulle på sabbat. De værner om deres stofområder og er ikke interesserede i at andre overtager det, eller de selv går glip af en interessant kommentatoropgave,« siger Morten Stig Christensen, der fortæller, at flere medarbejdere har spurgt, om man ikke bare kunne ignorere reglerne.

90 pct. ønsker frihed
Tillidsmand på TV 2 Johannes Krog fortæller, at DJ inden forhandlingerne har undersøgt medarbejdernes ønsker. 90 procent har sagt, at de vægter frihed højere end lønstigninger.
»Jeg forstår godt, at mange TV 2-medarbejdere er tilhængere af frivillighed og ikke ønsker obligatoriske ordninger,« siger Johannes Krog, der selv to gange har oplevet at blive beordret på afspadsering mod sin vilje. Alligevel fastholder han, at sabbatten skal være obligatorisk.
»Det er ingen hemmelighed, at TV 2-ledelsen med økonomidirektør Peter Parbo i spidsen er modstandere af sabbatordningen. Flere af stationens ansatte er organiseret i DJ. Og både smedene og HK'erne har gentagne gange krævet en sabbatordning, som den DJs medlemmer har. Det vil Peter Parbo for enhver pris undgå,« forklarer Johannes Krog.
Han mener, at frivilligheden kan være TV 2-ledelsens første vigtige skridt på vej mod en afskaffelse af sabbatten. Samtidig advarer Johannes Krog om, at salg af sabbat kan betyde udhuling af lønnen. De 50.000 kroner svarer kun sjældent til, hvad en medarbejder på arbejde tjener på seks uger, blandt andet inklusive genetillæg, forklarer han.
»TV 2-ledelsen får mere af medarbejdernes tid – til en billigere penge. Det er også dét, der ligger i formuleringen om, at medarbejderne »skal have mulighed for at være til stede«.«
Morten Stig Christensen afviser DJs nervøsitet for, at frivilligheden skal blive misbrug.
»Hvis jeg opfører mig som et svin og bruger sabbatten til at trykke lønnen eller holde folk som gidsler, er jeg sikker på, at de bruger tillidsfolkene mod mig,« siger Morten Stig Christensen.

Drop lønkrav
De to parter DJ og TV 2 står langt fra hinanden i overenskomstforhandlingerne. DJ har krævet tidskompensation for natarbejde, blandt andet for medlemmer, der laver morgen-tv. Desuden kræver DJ ekstra ferie og foreslår, at TV 2's freelancere omfattes af de fastansattes aftale om ophavsret.
TV 2 har svaret igen med blandt andet at kræve afspadseringsreglerne forringet og begrænsede lønstigninger på 300 kr. pr. måned i 1998 og igen i 1999. Øvrige stigninger skal fordeles som personlige tillæg. DJ kalder TV 2's udspil et »frontalt angreb« og flere medarbejderforeninger har rettet skarp kritik mod TV 2-ledelsen.
TV SYD:
»Vi forstår ikke TV 2's krav om, at frihed kan købes for ussel mammon.«
TV 2/Bornholm:
»Vi forstår ikke det menneskesyn, som TV 2's forhandlere lægger for dagen, når de stiller krav om køb af frihed.«
På den baggrund har TV 2 accepteret at genoptage forhandlingerne. Det sker den 24. marts kl. 16.00.
Claus Elgaard på TV 2/SPORTEN erkender, at mange er dårlige til at melde tilbage til forhandlerne.
»Det er lidt svagt, at vi ikke rækker hånden op og siger, hvad vi mener,« siger han.
Hvad er dit eget ønske?
»Beskyttelse i en tid, hvor vi skal lave mere og mere tv på den samme tid. Men det er ikke at beskytte mig at forlange, at jeg skal forlade min pind på det mest spændende tidspunkt.«
Journalist Frank Jäger:
»Det vigtigste for mig er, at vi som ansatte ikke stiller så store krav, at vi holder arbejdsløse kolleger uden for stillingerne. Det er vigtigere end mere i løn og bedre ordninger.«
Bryder forhandlingerne sammen, har DJs Hovedbestyrelse givet forhandlerne mandat til at varsle konflikt, der kan træde i kraft tre måneder senere. Det er midt under Tour De France – en højt skattet begivenhed på TV 2/SPORTEN.

Læs faglig kommentar om overenskomstforhandlingerne mellem DJ og TV 2 side 21.

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right