TV2 siger nej til fælles forsikring

 Sammen er vi stærke. Men hvis TV 2-journalisterne får lov at melde sig ud af DJs gruppelivsordning, bliver de rigere. DJ siger nej, men overvejer ændringer.Præmie. 3.100 kroner om året i stedet for 9.100 kroner.Det er det kontante argument, for at journalisterne på TV2 Danmark har søgt DJs hovedbestyrelse om dispensation til at stå uden for DJs fælles og obligatoriske gruppelivsordning, der forsikrer i tilfælde af dødsfald, invaliditet og kritisk sygdom.

 
Sammen er vi stærke. Men hvis TV 2-journalisterne får lov at melde sig ud af DJs gruppelivsordning, bliver de rigere. DJ siger nej, men overvejer ændringer.

Præmie. 3.100 kroner om året i stedet for 9.100 kroner.

Det er det kontante argument, for at journalisterne på TV2 Danmark har søgt DJs hovedbestyrelse om dispensation til at stå uden for DJs fælles og obligatoriske gruppelivsordning, der forsikrer i tilfælde af dødsfald, invaliditet og kritisk sygdom.

»Folk på TV 2 synes, det er hamrende uretfærdigt, at de skal betale så meget,« siger tillidsmand på TV 2 Lennart Sten og understreger samtidig, at DJs nuværende ordning dækker dårligere, end den TV 2 har fået tilbudt.

»Hver uge er der folk, der udbryder: 'Så melder jeg mig fandeme ud af DJ!'.«

Så må tillidsmanden forklare dem, at det hjælper et fedt:

»Uanset om man er medlem af DJ eller ej, så er man tvangsindlagt til DJs gruppelivsordning.«

De nuværende 415 medlemmer af DJ på TV2 Danmark har fået et tilbud fra AP Pension, der slår DJs nuværende aftale med Danica. Hver TV 2-medarbejder kan spare cirka 6.000 kroner om året ved at skifte gruppelivsordning. Og da præmien betales via pensionsbidraget, kan den enkelte medarbejder på TV 2 akkumulere op mod 500.000 kroner mere i pension efter 30 år.

»Vores medarbejderflok er åbenbart yngre og har bedre liv end det gennemsnitlige medlem af DJ. Eller også har TV 2 forhandlet en bedre aftale, end DJ har gjort. Der må være en grænse for solidariteten,« siger Lennart Sten.

Men forretningsudvalget i DJ anbefaler, at hovedbestyrelsen siger nej.

»TV 2-folkene beder os om at være ligeglade med resten af DJ-medlemmerne – de arbejdsløse, freelancerne, de ældre. Og det siger vi nej til,« siger Fred Jacobsen, næstformand i DJ. Han understreger, at TV 2-folkenes udtrædelse af aftalen vil betyde, at præmien vil stige for dem, der er tilbage i ordningen, fordi der så vil være færre til at betale.

Siger hovedbestyrelsen nej på sit møde 8.-9. marts, er TV 2 klar til at tage sagen op på delegeretmøde i april. Selv om Fred Jacobsen afviser TV 2-folkenes udbrudsforsøg, har han forståelse for, at den store forskel i præmien giver dem lyst til at gå solo. Og han øjner en god forretning.

»AP Pensions tilbud til TV 2 er så lavt, at vi har bedt dem give et tilbud på hele DJs medlemsgruppe. Og vi har også bedt Danica komme med et bedre tilbud end det nuværende,« siger Fred Jacobsen og understreger, at forbundet kan træde ud af aftalen, hvis der kan opnås enighed i pensionsfondenes bestyrelser.

I sidste ende kan TV 2-folkenes ønske blive begyndelsen på et mere individualiseret DJ, hvor medlemmerne kan shoppe gruppelivsordning efter behov. Og næstformanden er ikke afvisende overfor, at gruppelivsordninger i fremtiden måske skal aftales med arbejdspladsen uden om DJ.

»Men så skal vi som forbund være solidariske med dem, der står tilbage i regnvejret. For selv om TV 2s ønsker vidner om, at vi lever i en tid, hvor solidariteten falder, så har DJ stadig en mission over for resten,« siger Fred Jacobsen.

0 Kommentarer